Πίνακας προδιαγραφών για EKHTS-AC

EKHTS200AC EKHTS260AC
Casing Χρώμα   Γκρι μεταλλικό Γκρι μεταλλικό
  Material   Γαλβανισμένο ατσάλι (επικαλυμμένο μεταλλικό έλασμα) Γαλβανισμένο ατσάλι (επικαλυμμένο μεταλλικό έλασμα)
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος Δεξαμενή mm 1,335 1,610
      Ενσωματωμένη στην εσωτερική μονάδα mm 2,010 2,285
    Πλάτος mm 600 600
    Βάθος mm 695 695
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 1,470 1,745
    Πλάτος mm 680 680
    Βάθος mm 800 800
Βάρος Μονάδα Κενό kg 70 78
  Συσκευασμένη μονάδα Κενό kg 81 89
Συσκευασία Υλικό   EPS, Ξύλο, Κιβώτιο_ EPS, Ξύλο, Κιβώτιο_
  Βάρος kg 11 11
Tank Όγκος νερού l 200 260
  Υλικό   Ανοξείδωτος χάλυβας (EN 1.4521) Ανοξείδωτος χάλυβας (EN 1.4521)
  Maximum water temperature °C 75 75
  Μέγιστη πίεση ύδατος bar 10 10
  Μόνωση Απώλεια θερμότητες kWh/24ωρ 1.2 1.5
    Υλικό   EPS EPS
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   B B
  Μόνιμη απώλεια θέρμανσης W 50 63
  Χωρητικότητα l 200 260
  Χωρητικότητα 0.000 0.000
Εναλλάκτης θερμότητας Ποσότητα   1 1
  Tube material   Χάλυβας διπλής φάσης (ΕΝ 1.4162) Χάλυβας διπλής φάσης (ΕΝ 1.4162)
  Εμβαδόν πρόσοψης 1.56 1.56
  Όγκος εσωτερικής σερπαντίνας l 7.5 7.5
Τρίοδη βαλβίδα Συντελεστής απόδοσης (kV) Θέρμανση χώρου m³/ώρα 13 13
    Domestic hot water tank m³/ώρα 8 8
  Είσοδος mm Αρσενική γρήγορη σύνδεση ø28,7 Αρσενική γρήγορη σύνδεση ø28,7
  Έξοδος Δεξαμενή ζεστού νερού χρήσης mm Θηλυκός ταχυσύνδεσμος ø28,8 Θηλυκός ταχυσύνδεσμος ø28,8
Temperature sensor Μήκος καλωδίου m 11.5 11.5
Συνδέσεις σωληνώσεων Διάμετρος εναλλάκτη θερμότητας εισόδου νερού in G 3/4" F (εάν χρησιμοποιείται το κιτ EKFMAHTB - αυτόνομο δοχείο) G 3/4" F (εάν χρησιμοποιείται το κιτ EKFMAHTB - αυτόνομο δοχείο)
  Διάμετρος εναλλάκτη θερμότητας εισόδου νερού mm Θηλυκή γρήγορη σύνδεση ø25 Θηλυκή γρήγορη σύνδεση ø25
  Διάμετρος εναλλάκτη θερμότητας εξόδου νερού in G 3/4" F (εάν χρησιμοποιείται το κιτ EKFMAHTB - αυτόνομο δοχείο) G 3/4" F (εάν χρησιμοποιείται το κιτ EKFMAHTB - αυτόνομο δοχείο)
  Διάμετρος εναλλάκτη θερμότητας εξόδου νερού mm Θηλυκή γρήγορη σύνδεση ø25 Θηλυκή γρήγορη σύνδεση ø25
  Έξοδος θερμού νερού Διάμετρος in G 3/4'' (θηλυκό) G 3/4'' (θηλυκό)
  Σύνδεση ανακυκλοφορίας in G 1/2'' (θηλυκό) G 1/2'' (θηλυκό)
Διατάξεις ασφαλείας Εξάρτημα 01   Θερμικός διακόπτης (στην εσωτερική μονάδα) 90-95°C Θερμικός διακόπτης (στην εσωτερική μονάδα) 90-95°C