Πίνακας προδιαγραφών για EKHBRD-ADY17 / ERSQ-AY1

EKHBRD011ADY17 / ERSQ011AAY1 EKHBRD016ADY17 / ERSQ016AAY1 EKHBRD014ADY17 / ERSQ014AAY1
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 11.3 (1), 11.0 (2), 11.2 (3) 16.0 (1), 16.0 (2), 16.0 (3) 14.5 (1), 14.0 (2), 14.4 (3)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 3.87 (1), 4.40 (2), 2.67 (3) 5.86 (1), 6.65 (2), 4.31 (3) 5.09 (1), 5.65 (2), 3.87 (3)
COP 2.92 (1), 2.50 (2), 4.20 (3) 2.73 (1), 2.41 (2), 3.72 (3) 2.85 (1), 2.48 (2), 3.72 (3)
Γενικά Λεπτομέρειες προμηθευτή/κατασκευαστή Όνομα και διεύθυνση   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Ονομασία ή εμπορικό σήμα   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Περιγραφή προϊόντος Αντλία θερμότητας αέρα σε νερό   Ναι Ναι Ναι
    Αντλία θερμότητας άλμης σε νερό   όχι όχι όχι
    Θερμαντήρας συνδυασμού αντλίας θερμότητας   όχι όχι όχι
    Αντλία θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας   όχι όχι όχι
    Συμπληρωματικός ενσωματωμένος θερμαντήρας   όχι όχι όχι
    Αντλία θερμότητας νερό σε νερό   όχι όχι όχι
  LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνη με το EN14825) Εσωτερικός χώρος dB(A) 43.0 46.0 45.0
LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Εξωτερικός χώρος dB(A) 68.0 71.0 69.0
Προϋποθέσεις θορύβου οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακή σήμανση Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825
Θέρμανση χώρου γενικά Μονάδα αέρα σε νερό Ονομαστική ροή αέρα (εξωτερικός χώρος) m³/ώρα 6,360 6,360 6,360
  Άλλο Έλεγχος απόδοσης   Inverter Inverter Inverter
    Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 1.00 1.00
    Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) kW 0.055 0.055 0.055
    Poff (λειτουργία εκτός) kW 0.055 0.055 0.055
    Psb (λειτουργία ετοιμότητας) kW 0.055 0.055 0.055
    Pto (θερμοστάτης εκτός) kW 0.059 0.059 0.059
  Ενσωματωμένος συμπληρωματικός θερμαντήρας Εκπομπή NOx mg/kWh 0.00 0.00 0.00
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά SCOP   2.96 3.01 2.98
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 7,320 10,300 9,010
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 115 117 116
      Prated στους -10°C kW 10.5 15.0 13.0
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 26.3 37.0 32.4
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A+ A+ A+
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 1.00 1.00
      COPd   2.25 2.11 2.15
      Pdh kW 9.36 12.1 11.4
      PERd % 90.0 84.4 86.0
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.970 1.00 1.00
      COPd   3.06 3.01 3.02
      Pdh kW 6.22 8.54 7.61
      PERd % 122 120 121
    C Συνθήκες (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.950 1.00 1.00
      COPd   3.90 4.26 3.97
      Pdh kW 4.54 5.39 4.53
      PERd % 156 170 159
    Προϋπόθεση D (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.940 0.940 0.940
      COPd   4.67 4.67 4.67
      Pdh kW 4.68 4.68 4.68
      PERd % 187 187 187
    Tol (όριο θερμοκρασίας λειτουργίας) COPd   2.02 2.01 2.02
      Pdh kW 10.5 11.9 11.6
      PERd % 80.8 80.4 80.8
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 55.0 55.0 55.0
    Ονομ. θερμική ισχύς, συμπληρ. απόδοση Psup (σε Tdesign -10°C) kW 0.00 3.10 1.40
    Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) COPd   2.02 2.16 2.15
      Pdh kW 10.5 12.6 11.4
      Tbiv °C -10.0 -6.00 -7.00
  Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 10,200 13,600 12,700
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 95.0 93.0 94.0
      Prated στους -22°C kW 10.5 13.7 12.9
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 36.6 48.9 45.6
  Έξοδος νερού θερμού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 3,970 5,640 4,980
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 103 107 107
      Prated στους 2°C kW 9.50 13.4 12.0
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 14.3 20.3 17.9
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP   2.70 2.88 2.81
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 7,740 10,800 9,590
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 105 112 110
      Prated στους -10°C kW 11.0 16.0 14.0
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 27.9 38.8 34.5
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου   C B B
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) COPd   2.17 2.45 2.46
      Pdh kW 9.47 12.4 11.5
      PERd % 86.8 98.0 98.4
    Β Συνθήκες (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 1.00 1.00
      COPd   2.83 2.94 2.82
      Pdh kW 6.60 8.62 7.54
      PERd % 113 118 113
    Προϋπόθεση C (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 1.00 1.00
      COPd   3.84 3.84 3.84
      Pdh kW 8.03 8.03 8.03
      PERd % 154 154 154
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 1.00 1.00
      COPd   4.29 4.29 4.29
      Pdh kW 8.05 8.05 8.05
      PERd % 172 172 172
    Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) COPd   2.07 2.38 2.39
      Pdh kW 9.58 12.0 11.4
      PERd % 82.8 95.2 95.6
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 35.0 35.0 35.0
    Tbiv (δίτιμη θερμοκρασία) COPd   2.17 2.52 2.54
      Pdh kW 9.47 12.6 11.5
      PERd % 86.8 101 102
      Tbiv °C -7.00 -5.00 -5.00
    Συμπληρ. απόδοση ονομαστικής εξόδου ισχύος Psup (σε Tdesign -10°C) kW 1.42 3.99 2.59
  Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 35°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 10,400 13,500 11,900
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 93.0 97.0 96.0
      Prated στους -22°C kW 10.6 14.2 12.4
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 37.3 48.7 42.9
  Εξαγωγή νερού θερμού κλίματος 35°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 3,900 5,410 4,710
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 120 132 130
      Prated στους 2°C kW 11.0 15.9 13.9
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 14.0 19.5 16.9
Σημειώσεις EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB
  EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB
  EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB