Πίνακας προδιαγραφών για EKHBRD-ADY1 / ERSQ-AY1

EKHBRD011ADY1 / ERSQ011AAY1 EKHBRD014ADY1 / ERSQ014AAY1 EKHBRD016ADY1 / ERSQ016AAY1
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 11.3 (1), 11.0 (2), 11.2 (3) 14.5 (1), 14.0 (2), 14.4 (3) 16.0 (1), 16.0 (2), 16.0 (3)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 3.87 (1), 4.40 (2), 2.67 (3) 5.09 (1), 5.65 (2), 3.87 (3) 5.86 (1), 6.65 (2), 4.31 (3)
COP 2.92 (1), 2.50 (2), 4.20 (3) 2.85 (1), 2.48 (2), 3.72 (3) 2.73 (1), 2.41 (2), 3.72 (3)
General Λεπτομέρειες προμηθευτή/κατασκευαστή Όνομα και διεύθυνση   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Ονομασία ή εμπορικό σήμα   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Περιγραφή προϊόντος Αντλία θερμότητας αέρα σε νερό   Ναι Ναι Ναι
    Αντλία θερμότητας άλμης σε νερό   όχι όχι όχι
    Θερμαντήρας συνδυασμού αντλίας θερμότητας   όχι όχι όχι
    Αντλία θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας   όχι όχι όχι
    Συμπληρωματικός ενσωματωμένος θερμαντήρας   όχι όχι όχι
    Αντλία θερμότητας νερό σε νερό   όχι όχι όχι
  LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνη με το EN14825) Εσωτερικός χώρος dB(A) 43.0 45.0 46.0
LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Εξωτερικός χώρος dB(A) 68.0 69.0 71.0
Προϋποθέσεις θορύβου οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακή σήμανση Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825
Θέρμανση χώρου γενικά Μονάδα αέρα σε νερό Ονομαστική ροή αέρα (εξωτερικός χώρος) m³/ώρα 6,360 6,360 6,360
  Άλλο Έλεγχος απόδοσης   Inverter Inverter Inverter
    Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 1.00 1.00
    Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) kW 0.095 0.095 0.095
    Poff (λειτουργία εκτός) kW 0.083 0.083 0.083
    Psb (λειτουργία ετοιμότητας) kW 0.083 0.083 0.083
    Pto (θερμοστάτης εκτός) kW 0.083 0.083 0.083
  Ενσωματωμένος συμπληρωματικός θερμαντήρας Εκπομπή NOx mg/kWh 0.00 0.00 0.00
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά SCOP   2.65 2.66 2.61
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 7,890 10,300 12,000
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 103 104 102
      Prated στους -10°C kW 11.0 14.0 16.0
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 28.4 37.0 43.1
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A+ A+ A+
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 1.00 1.00
      COPd   2.03 2.00 2.07
      Pdh kW 9.10 11.1 11.9
      PERd % 81.2 80.0 82.8
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 1.00 1.00
      COPd   2.90 2.84 2.77
      Pdh kW 5.90 7.50 8.60
      PERd % 116 114 111
    C Συνθήκες (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.900 1.00 1.00
      COPd   3.90 3.90 3.90
      Pdh kW 5.40 5.40 5.40
      PERd % 156 156 156
    Προϋπόθεση D (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.900 0.900 0.900
      COPd   2.89 2.89 2.89
      Pdh kW 3.10 3.10 3.10
      PERd % 116 116 116
    Tol (όριο θερμοκρασίας λειτουργίας) COPd   1.82 1.87 1.91
      Pdh kW 9.20 11.0 11.6
      PERd % 72.8 74.8 76.4
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 55.0 55.0 55.0
    Ονομ. θερμική ισχύς, συμπληρ. απόδοση Psup (σε Tdesign -10°C) kW 1.80 3.00 4.40
    Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) COPd   2.12 2.11 2.09
      Pdh kW 9.10 11.2 12.2
      Tbiv °C -6.00 -5.00 -5.00
  Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 10,200 12,700 13,600
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 95.0 94.0 93.0
      Prated στους -22°C kW 10.5 12.9 13.7
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 36.6 45.6 48.9
  Έξοδος νερού θερμού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 3,970 4,980 5,640
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 103 107 107
      Prated στους 2°C kW 9.50 12.0 13.4
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 14.3 17.9 20.3
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP   2.70 2.81 2.88
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 7,740 9,590 10,800
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 105 110 112
      Prated στους -10°C kW 11.0 14.0 16.0
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 27.9 34.5 38.8
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου   C B B
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) COPd   2.17 2.46 2.45
      Pdh kW 9.47 11.5 12.4
      PERd % 86.8 98.4 98.0
    Β Συνθήκες (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 1.00 1.00
      COPd   2.83 2.82 2.94
      Pdh kW 6.60 7.54 8.62
      PERd % 113 113 118
    Προϋπόθεση C (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 1.00 1.00
      COPd   3.84 3.84 3.84
      Pdh kW 8.03 8.03 8.03
      PERd % 154 154 154
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 1.00 1.00
      COPd   4.29 4.29 4.29
      Pdh kW 8.05 8.05 8.05
      PERd % 172 172 172
    Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) COPd   2.07 2.39 2.38
      Pdh kW 9.58 11.4 12.0
      PERd % 82.8 95.6 95.2
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 35.0 35.0 35.0
    Tbiv (δίτιμη θερμοκρασία) COPd   2.17 2.54 2.52
      Pdh kW 9.47 11.5 12.6
      PERd % 86.8 102 101
      Tbiv °C -7.00 -5.00 -5.00
    Συμπληρ. απόδοση ονομαστικής εξόδου ισχύος Psup (σε Tdesign -10°C) kW 1.42 2.59 3.99
  Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 35°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 10,400 11,900 13,500
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 93.0 96.0 97.0
      Prated στους -22°C kW 10.4 11.9 13.5
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 37.3 42.9 48.7
  Εξαγωγή νερού θερμού κλίματος 35°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 3,900 4,710 5,410
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 120 130 132
      Prated στους 2°C kW 11.0 13.9 15.9
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 14.0 16.9 19.5
Σημειώσεις EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB
  EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB
  EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB