Πίνακας προδιαγραφών για EKHBRD-ADV17 / ERSQ-AV1

EKHBRD016ADV17 / ERSQ016AAV1 EKHBRD011ADV17 / ERSQ011AAV1 EKHBRD014ADV17 / ERSQ014AAV1
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 16.0 (1), 16.0 (2), 16.0 (3) 11.3 (1), 11.0 (2), 11.2 (3) 14.5 (1), 14.0 (2), 14.4 (3)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 5.86 (1), 6.65 (2), 4.31 (3) 3.87 (1), 4.40 (2), 2.67 (3) 5.09 (1), 5.65 (2), 3.87 (3)
COP 2.73 (1), 2.41 (2), 3.72 (3) 2.92 (1), 2.50 (2), 4.20 (3) 2.85 (1), 2.48 (2), 3.72 (3)
General Λεπτομέρειες προμηθευτή/κατασκευαστή Όνομα και διεύθυνση   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Ονομασία ή εμπορικό σήμα   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Περιγραφή προϊόντος Αντλία θερμότητας αέρα σε νερό   Ναι Ναι Ναι
    Αντλία θερμότητας άλμης σε νερό   όχι όχι όχι
    Θερμαντήρας συνδυασμού αντλίας θερμότητας   όχι όχι όχι
    Αντλία θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας   όχι όχι όχι
    Συμπληρωματικός ενσωματωμένος θερμαντήρας   όχι όχι όχι
    Αντλία θερμότητας νερό σε νερό   όχι όχι όχι
  LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνη με το EN14825) Εσωτερικός χώρος dB(A) 46.0 43.0 45.0
LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Εξωτερικός χώρος dB(A) 71.0 68.0 69.0
Προϋποθέσεις θορύβου οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακή σήμανση Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825
Θέρμανση χώρου γενικά Μονάδα αέρα σε νερό Ονομαστική ροή αέρα (εξωτερικός χώρος) m³/ώρα 6,360 6,360 6,360
  Άλλο Έλεγχος απόδοσης   Inverter Inverter Inverter
    Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 1.00 1.00
    Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) kW 0.055 0.055 0.055
    Poff (λειτουργία εκτός) kW 0.055 0.055 0.055
    Psb (λειτουργία ετοιμότητας) kW 0.055 0.055 0.055
    Pto (θερμοστάτης εκτός) kW 0.059 0.059 0.059
  Ενσωματωμένος συμπληρωματικός θερμαντήρας Εκπομπή NOx mg/kWh 0.00 0.00 0.00
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά SCOP   3.01 2.96 2.98
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 10,300 7,320 9,010
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 117 115 116
      Prated στους -10°C kW 15.0 10.5 13.0
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 37.0 26.3 32.4
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A+ A+ A+
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 1.00 1.00
      COPd   2.11 2.25 2.15
      Pdh kW 12.1 9.36 11.4
      PERd % 84.4 90.0 86.0
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 0.970 1.00
      COPd   3.01 3.06 3.02
      Pdh kW 8.54 6.22 7.61
      PERd % 120 122 121
    C Συνθήκες (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 0.950 1.00
      COPd   4.26 3.90 3.97
      Pdh kW 5.39 4.54 4.53
      PERd % 170 156 159
    Προϋπόθεση D (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.940 0.940 0.940
      COPd   4.67 4.67 4.67
      Pdh kW 4.68 4.68 4.68
      PERd % 187 187 187
    Tol (όριο θερμοκρασίας λειτουργίας) COPd   2.01 2.02 2.02
      Pdh kW 11.9 10.5 11.6
      PERd % 80.4 80.8 80.8
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 55.0 55.0 55.0
    Ονομ. θερμική ισχύς, συμπληρ. απόδοση Psup (σε Tdesign -10°C) kW 3.10 0.00 1.40
    Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) COPd   2.16 2.02 2.15
      Pdh kW 12.6 10.5 11.4
      Tbiv °C -6.00 -10.0 -7.00
  Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 13,600 10,200 12,700
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 93.0 95.0 94.0
      Prated στους -22°C kW 13.7 10.5 12.9
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 48.9 36.6 45.6
  Έξοδος νερού θερμού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 5,640 3,970 4,980
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 107 103 107
      Prated στους 2°C kW 13.4 9.50 12.0
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 20.3 14.3 17.9
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP   2.88 2.70 2.81
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 10,800 7,740 9,590
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 112 105 110
      Prated στους -10°C kW 16.0 11.0 14.0
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 38.8 27.9 34.5
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου   B C B
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) COPd   2.45 2.17 2.46
      Pdh kW 12.4 9.47 11.5
      PERd % 98.0 86.8 98.4
    Β Συνθήκες (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 1.00 1.00
      COPd   2.94 2.83 2.82
      Pdh kW 8.62 6.60 7.54
      PERd % 118 113 113
    Προϋπόθεση C (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 1.00 1.00
      COPd   3.84 3.84 3.84
      Pdh kW 8.03 8.03 8.03
      PERd % 154 154 154
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 1.00 1.00
      COPd   4.29 4.29 4.29
      Pdh kW 8.05 8.05 8.05
      PERd % 172 172 172
    Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) COPd   2.38 2.07 2.39
      Pdh kW 12.0 9.58 11.4
      PERd % 95.2 82.8 95.6
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 35.0 35.0 35.0
    Tbiv (δίτιμη θερμοκρασία) COPd   2.52 2.17 2.54
      Pdh kW 12.6 9.47 11.5
      PERd % 101 86.8 102
      Tbiv °C -5.00 -7.00 -5.00
    Συμπληρ. απόδοση ονομαστικής εξόδου ισχύος Psup (σε Tdesign -10°C) kW 3.99 1.42 2.59
  Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 35°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 13,500 10,400 11,900
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 97.0 93.0 96.0
      Prated στους -22°C kW 14.2 10.6 12.4
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 48.7 37.3 42.9
  Εξαγωγή νερού θερμού κλίματος 35°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 5,410 3,900 4,710
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 132 120 130
      Prated στους 2°C kW 15.9 11.0 13.9
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 19.5 14.0 16.9
Σημειώσεις EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB
  EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB
  EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB