Πίνακας προδιαγραφών για EKHBRD-ADV17 / ERRQ-AV1

EKHBRD014ADV17 / ERRQ014AAV1 EKHBRD011ADV17 / ERRQ011AAV1 EKHBRD016ADV17 / ERRQ016AAV1
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 14.5 (1), 14.0 (2), 14.4 (3) 11.3 (1), 11.0 (2), 11.2 (3) 16.0 (1), 16.0 (2), 16.0 (3)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 5.02 (1), 5.65 (2), 3.87 (3) 3.80 (1), 4.40 (2), 2.67 (3) 5.86 (1), 6.65 (2), 4.31 (3)
COP 2.89 (1), 2.48 (2), 3.72 (3) 2.97 (1), 2.50 (2), 4.20 (3) 2.73 (1), 2.41 (2), 3.72 (3)
General Λεπτομέρειες προμηθευτή/κατασκευαστή Όνομα και διεύθυνση   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Ονομασία ή εμπορικό σήμα   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Περιγραφή προϊόντος Αντλία θερμότητας αέρα σε νερό   Ναι Ναι Ναι
    Αντλία θερμότητας άλμης σε νερό   όχι όχι όχι
    Θερμαντήρας συνδυασμού αντλίας θερμότητας   όχι όχι όχι
    Αντλία θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας   όχι όχι όχι
    Συμπληρωματικός ενσωματωμένος θερμαντήρας   όχι όχι όχι
    Αντλία θερμότητας νερό σε νερό   όχι όχι όχι
  LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνη με το EN14825) Εσωτερικός χώρος dB(A) 60.0 59.0 60.0
LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Εξωτερικός χώρος dB(A) 69.0 68.0 71.0
Προϋποθέσεις θορύβου οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακή σήμανση Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825
Θέρμανση χώρου γενικά Μονάδα αέρα σε νερό Ονομαστική ροή αέρα (εξωτερικός χώρος) m³/ώρα 6,360 6,360 6,360
  Άλλο Έλεγχος απόδοσης   Inverter Inverter Inverter
    Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 1.00 1.00
    Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) kW 0.055 0.055 0.055
    Poff (λειτουργία εκτός) kW 0.055 0.055 0.055
    Psb (λειτουργία ετοιμότητας) kW 0.055 0.055 0.055
    Pto (θερμοστάτης εκτός) kW 0.059 0.059 0.059
  Ενσωματωμένος συμπληρωματικός θερμαντήρας Εκπομπή NOx mg/kWh 0.00 0.00 0.00
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 9,010 7,320 10,300
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 116 115 117
      Prated στους -10°C kW 13.0 10.5 15.0
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 32.4 26.3 37.0
      SCOP   2.98 2.96 3.01
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A+ A+ A+
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 1.00 1.00
      COPd   2.15 2.25 2.11
      Pdh kW 11.4 9.36 12.1
      PERd % 86.0 90.0 84.4
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 0.970 1.00
      COPd   3.02 3.06 3.01
      Pdh kW 7.61 6.22 8.54
      PERd % 121 122 120
    C Συνθήκες (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 0.950 1.00
      COPd   3.97 3.90 4.26
      Pdh kW 4.53 4.54 5.39
      PERd % 159 156 170
    Προϋπόθεση D (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.940 0.940 0.940
      COPd   4.67 4.67 4.67
      Pdh kW 4.68 4.68 4.68
      PERd % 187 187 187
    Tol (όριο θερμοκρασίας λειτουργίας) COPd   2.02 2.02 2.01
      Pdh kW 11.6 10.5 11.9
      PERd % 80.8 80.8 80.4
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 55.0 55.0 55.0
    Ονομ. θερμική ισχύς, συμπληρ. απόδοση Psup (σε Tdesign -10°C) kW 1.40 0.00 3.10
    Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) COPd   2.15 2.02 2.16
      Pdh kW 11.4 10.5 12.6
      Tbiv °C -7.00 -10.0 -6.00
  Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 12,700 10,200 13,600
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 94.0 95.0 93.0
      Prated στους -22°C kW 12.9 10.5 13.7
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 45.6 36.6 48.9
  Έξοδος νερού θερμού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 5,490 4,520 6,200
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 114 110 114
      Prated στους 2°C kW 12.1 9.50 13.4
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 19.8 16.3 22.3
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 1.00 1.00
      COPd   2.56 2.67 2.42
      Pdh kW 12.1 9.54 13.4
      PERd % 102 107 96.8
    C Συνθήκες (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 0.968 1.00
      COPd   4.03 4.13 3.86
      Pdh kW 7.55 7.71 8.44
      PERd % 161 165 154
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.964 0.964 0.964
      COPd   2.89 2.89 2.89
      Pdh kW 4.80 4.80 4.80
      PERd % 116 116 116
    Tbiv (δίτιμη θερμοκρασία) COPd   2.49 2.67 2.42
      Pdh kW 12.0 9.54 13.4
      PERd % 99.6 107 96.8
      Tbiv °C 2.00 2.00 2.00
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP   2.81 2.70 2.88
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 9,590 7,740 10,800
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 110 105 112
      Prated στους -10°C kW 14.0 11.0 16.0
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 34.5 27.9 38.8
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου   B C B
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) COPd   2.46 2.17 2.45
      Pdh kW 11.5 9.47 12.4
      PERd % 98.4 86.8 98.0
    Β Συνθήκες (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 1.00 1.00
      COPd   2.82 2.83 2.94
      Pdh kW 7.54 6.60 8.62
      PERd % 113 113 118
    Προϋπόθεση C (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 1.00 1.00
      COPd   3.84 3.84 3.84
      Pdh kW 8.03 8.03 8.03
      PERd % 154 154 154
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 1.00 1.00
      COPd   4.29 4.29 4.29
      Pdh kW 8.05 8.05 8.05
      PERd % 172 172 172
    Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) COPd   2.39 2.07 2.38
      Pdh kW 11.4 9.58 12.0
      PERd % 95.6 82.8 95.2
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 35.0 35.0 35.0
    Tbiv (δίτιμη θερμοκρασία) COPd   2.54 2.17 2.52
      Pdh kW 11.5 9.47 12.6
      PERd % 102 86.8 101
      Tbiv °C -5.00 -7.00 -5.00
    Συμπληρ. απόδοση ονομαστικής εξόδου ισχύος Psup (σε Tdesign -10°C) kW 2.59 1.42 3.99
  Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 35°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 11,900 10,400 13,500
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 96.0 93.0 97.0
      Prated στους -22°C kW 12.4 10.6 14.2
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 42.9 37.3 48.7
  Εξαγωγή νερού θερμού κλίματος 35°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 4,710 3,900 5,410
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 130 120 132
      Prated στους 2°C kW 13.9 11.0 15.9
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 16.9 14.0 19.5
Σημειώσεις (1) - EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (1) - EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (1) - EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB
  (2) - EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (2) - EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (2) - EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB
  (3) - EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (3) - EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (3) - EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB