Πίνακας προδιαγραφών για EKDICMPAF

EKDICMPAF.
Μέγιστος αριθμός εξωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν 8
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 1,000
    Πλάτος mm 300
    Βάθος mm 800
Βάρος Μονάδα kg 50
Θερμοκρασία περιβάλλοντος Λειτουργία Ελάχ. °C -20
    Μέγ. °C 60
  Φύλαξη Ελάχ. °C -40
    Μέγ. °C 70
  Ambient temperature-=-Relative humidity <-=-% % 90
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~
  Συχνότητα Hz 50/60
  Τάση V 230 +/-10%