Πίνακας προδιαγραφών για EKCC-W

EKCC8W
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 300
    Βάθος mm 350
    Ύψος mm 150
Βάρος Συσκευασμένη μονάδα kg 3
  Μονάδα kg 2