Πίνακας προδιαγραφών για EKCB-CV3

EKCB07CAV3
Casing Χρώμα   Λευκό
  Material   Λαμαρίνα με επικάλυψη
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 360
    Πλάτος mm 340
    Βάθος mm 97.0
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 406
    Πλάτος mm 392
    Βάθος mm 136
Βάρος Μονάδα kg 4.00
  Συσκευασμένη μονάδα kg 5.00
Συσκευασία Υλικό   Χαρτόνι, EPS
Εύρος λειτουργίας Εσωτερική εγκατάσταση Περιβάλλον Min. °CDB 5.00
      Max. °CDB 35.0
Τοποθεσία εγκατάστασης Εσωτερική
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~
  Συχνότητα Hz 50
  Τάση V 230
  Εύρος τάσης Ελάχ. % -10
    Μέγ. % 10
Κατηγορία IP   IP X0B
Ρεύμα Συνιστώμενες ασφάλειες A 10
Ηλεκτρικός θερμαντήρας Εφεδρικός θερμαντήρας ρεύματος + ενισχυτικός θερμαντήρας (μοντέλα EKHW*) Ελάχιστη τιμή Ssc *V3   Βλ. σημείωση 1
Ενισχυτικός θερμαντήρας Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~
    Συχνότητα Hz 50
    Τάση V 230
Wiring connections Για τροφοδοσία ισχύος Quantity   3G
    Remark   Διατομή καλωδίου 2,5 mm2
  Καλώδιο επικοινωνίας Ποσότητα   3
    Παρατήρηση   Ελάχιστη διατομή καλωδίου 0,75 mm2,, μέγ. μήκος 3 m, Βλ. σημείωση 2
  Τροφοδοσία ισχύος τιμής kWh προτίμησης Ποσότητα   Σήμα: 2
    Παρατήρηση   Σήμα: 0,75 mm² έως 1,25 mm² (μέγ. μήκος 50m)
  Αντλία ζεστού νερού χρήσης Ποσότητα   2
    Παρατήρηση   Ελάχιστο 0,75 mm²
  Για τροφοδοσία ρεύματος του εφεδρικού θερμαντήρα Παρατήρηση   Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης ή στο σχέδιο 4D097266
  Για σύνδεση τροφοδοσίας ρεύματος στο προαιρετικό μοντέλο *KHW* Ποσότητα   2 + GND (ΓΕΙΩΣΗ)
    Παρατήρηση   μέγιστο ρεύμα λειτουργίας: 13 A
  Για σύνδεση τροφοδοσίας ρεύματος στο προαιρετικό μοντέλο *KHW* + Q2L Ποσότητα   4 + GND (ΓΕΙΩΣΗ)
    Παρατήρηση   Διατομή καλωδίου 2,5 mm2
  Για σύνδεση με Q1L (θερμική προστασία κιτ εφεδρικού θερμαντήρα) Ποσότητα   2
    Παρατήρηση   Ελάχιστη διατομή καλωδίου 0,75mm2,, Μέγ. μήκος: 10 m
  Για σύνδεση με R2T (θερμίστορ εφεδρικού θερμαντήρα) Ποσότητα   2
    Παρατήρηση   Ελάχιστη διατομή καλωδίου 0,75mm2,, Μέγ. μήκος: 10 m
  Για σύνδεση με R5T Ποσότητα   2
    Παρατήρηση   Το καλώδιο περιλαμβάνεται στο προαιρετικό δοχείο
  Για σύνδεση με A3P Ποσότητα   Εξαρτάται από τον τύπο του θερμοστάτη, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης
    Παρατήρηση   Τάση: 230V / Μέγ. ρεύμα: 100mA / Ελάχ. 0.75mm²
  Για σύνδεση με M3S Ποσότητα   3
    Παρατήρηση   Τάση: 230V / Μέγ. ρεύμα: 100mA / Ελάχ. 0,75mm², Βλ. σημείωση 3
  Για σύνδεση με ζεύξη κιτ εφεδρικού θερμαντήρα (από κιβώτιο ελέγχου) Ποσότητα   3V3: 2-σύρματο, 9W1: 3-σύρματο
    Παρατήρηση   Ελάχιστη διατομή καλωδίου 0,75mm2,, Μέγ. μήκος: 10 m
  Για σύνδεση με εξωτερική μονάδα Ποσότητα   8
    Παρατήρηση   2-σύρματο: Ελάχιστη διατομή καλωδίου 0,75mm²,, μέγιστο μήκος: 20 m, 2-σύρματο: Ελάχιστη διατομή καλωδίου 0,75mm²,, μέγιστο μήκος: 500 m, 4-σύρματο: 230 V
  Για σύνδεση με διασύνδεση χρήστη Ποσότητα   2
    Παρατήρηση   100 mA, 0,75 mm² έως 1,25 mm² (μέγ. μήκος 500m)
  Για σύνδεση με την προαιρετική μονάδα FWXV* (είσοδος και έξοδος απαίτησης) Ποσότητα   4
    Παρατήρηση   100 mA, ελάχιστο 0,75 mm²
Απαιτήσεις καλωδίων Απόδοση ψύξης/θέρμανσης Ποσότητα καλωδίων   2.00
    Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας A Ελάχιστη διατομή καλωδίου 0,75 mm2
Σημειώσεις Εξοπλισμός σύμμορφος με το πρότυπο EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου > 16A και ≤ 75A ανά φάση
  Μεταξύ *KCB*C* και *K2CB*C*
  Επιλέξτε τη διάμ. και τον τύπο σύμφωνα με τους εθν. και τοπ. κανον.