Πίνακας προδιαγραφών για EHYKOMB-AA3

EHYKOMB33AA3
Ζεστό νερό χρήσης Ροή νερού Ταχύτητα Ονομ. l/min 9.0 (9), 15.0 (10)
  Εύρος λειτουργίας Μέγ. °C 65
    Ελάχ. °C 40
  Έξοδος Ονομ. kW 32.7
    Ελάχ. kW 7.6
  Απόδοση Ονομ. % 105
System Συνδεόμενη μονάδα αντλίας θερμότητας EHYHBH05AAV32, EHYHBH08AAV32, EHYHBX08AAV3
Κύκλωμα νερού - Πλευρά ζεστού νερού χρήσης Συνδέσεις σωληνώσεων Διάμετρος mm 15
  Υλικό σωληνώσεων Cu
Συσκευασία Βάρος kg 1
  Υλικό Κιβώτιο_, PP (Ιμάντες)
Κύκλωμα νερού - Κεντρική θέρμανση Πίεση Θέρμανση Μέγ. bar 3
  Διάμετρος συνδέσεων σωληνώσεων mm 22
  Υλικό σωληνώσεων όχι
Απαέρια καύσης Σύνδεση mm 60
Εναλλάκτης θερμότητας Υλικό σώματος Αλουμίνιο
Supply air Σύνδεση mm 100
  Ομόκεντρη Ναι
Διαστάσεις Συσκευασμένη μονάδα Πλάτος mm 450
    Ύψος mm 710
    Βάθος mm 240
  Μονάδα Πλάτος mm 490
    Ύψος Περίβλημα mm 820
    Βάθος mm 270
Casing Χρώμα Λαμαρίνα με επικάλυψη
Βάρος Μονάδα Κενό kg 36
  Συσκευασμένη μονάδα Κενό kg 37
Κεντρική θέρμανση Εύρος λειτουργίας Ελάχ. °C 15 (3)
    Μέγ. °C 80 (3)
  Απόδοση Κατώτερη θερμαντική ισχύς % 98 (4), 107 (5)
  Pn εξόδου στους 80/60°C Ελάχ. kW 8.2 (6), 6.7 (7), 8.2 (8)
    Ονομ. kW 26.6 (6), 21.8 (7), 26.6 (8)
  Qn εισόδου θερμότητας (κατώτερη θερμαντική ισχύς) Ονομ. Ελάχ. kW 7.6 (6), 6.2 (7), 7.6 (8)
      Μέγ. kW 27 (6), 22.1 (7), 27 (8)
Αέριο Κατανάλωση (G25) Ελάχ. m³/ώρα 0.90
    Μέγ. m³/ώρα 3.93
  Κατηγορία Βουλγαρία II2H3P
  Πίεση παροχής Βουλγαρία G20 (20 mbar), G31 (28-50 mbar)
  Σύνδεση Διάμετρος mm 15
  Κατανάλωση (G20) Μέγ. m³/ώρα 3.39
    Ελάχ. m³/ώρα 0.78
  Κατανάλωση (G31) Ελάχ. m³/ώρα 0.30
    Μέγ. m³/ώρα 1.29
  Κλάση NOx C13, C33, C43, C53, C83, C63, C93
Κατηγορία IP IP44
Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος Μέγ. W 55
  Αναμονή W 2
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50
  Τάση V 230
  Φάση 1~
Σημειώσεις Οι εγκ. C63 δεν επιτρέπονται στο Βέλγιο
  Για μετατροπή σε προπάνιο στο Βέλγιο: επικοινων. με τον αντιπρόσωπο
  Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  80/60
  40/30 (30%)
  G20
  G25
  G31
  Σημείο ρύθμισης 60°C
  Σημείο ρύθμισης 40°C
  Για πτώση πίεσης κεντρ. θέρμανσης: δείτε καμπύλη ESP EHYHB*
  Για κεντρ. θέρμανση κυκλ. νερού, βαλβ. ασφάλειας: ανατρέξτε στο EHYHB*