Πίνακας προδιαγραφών για EHYHBH-AV32 / EVLQ-CV3

EHYHBH05AAV32 / EVLQ05CAV3 EHYHBH08AAV32 / EVLQ08CAV3
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου όχι XL
  Ψυχρό κλίμα AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 0.00 0.00
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 0.00 0.00
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 95.8 95.8
    AFC (ετήσια κατανάλωση καυσίμου) Gj 15.7 15.7
    Qfuel (ημερήσια κατανάλωση καυσίμου) kWh 19.9 19.9
  Θερμό κλίμα Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 0.00 0.00
    AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 0.00 0.00
    Qfuel (ημερήσια κατανάλωση καυσίμου) kWh 19.9 19.9
    AFC (ετήσια κατανάλωση καυσίμου) Gj 15.7 15.7
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 95.8 95.8
  Μέσο κλίμα Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 95.8 95.8
    AFC (Ετήσια κατανάλωση καυσίμου) Gj 15.7 15.7
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 0.00 0.00
    Qfuel (ημερήσια κατανάλωση καυσίμου) kWh 19.9 19.9
    AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 0.00 0.00
    Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού A A
Θέρμανση χώρου γενικά Μονάδα αέρα σε νερό Ονομαστική ροή αέρα (εξωτερικός χώρος) m³/ώρα 2,700 2,700
  Άλλο Psb (λειτουργία ετοιμότητας) kW 0.013 0.013
    Poff (λειτουργία εκτός) kW 0.013 0.013
    Pto (θερμοστάτης εκτός) kW 0.006 0.006
    Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) kW 0.000 0.000
    Έλεγχος απόδοσης 1.00 1.00
  Ενσωματωμένος συμπληρωματικός θερμαντήρας Psup kW 27.0 27.0
    Εκπομπή NOx mg/kWh 70.0 70.0
    Τύπος εισόδου ενέργειας Αέριο Αέριο
Pump Pump-=-Pump type Κινητήρας DC_ Κινητήρας DC_
  Ονομαστική μονάδα ESP Θέρμανση kPa 51.8 (7), 55.7 (8) 19.2 (7), 26.0 (8)
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 55°C Γενικά Prated στους -22°C kW 2.10 6.90
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,960 5,900
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 102 111
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 0.097 0.097
  Έξοδος νερού θερμού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 0.00 0.00
      Prated στους 2°C kW 3.70 6.60
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 163 157
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,130 2,130
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) PERd % 95.2 95.2
      Pdh kW 3.30 5.70
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-A Condition (-7°CDB/-8°CWB)-=-Copd 1.00 1.00
    Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) Tbiv °C 2.00 2.00
      Pdh kW 2.00 3.40
      PERd % 123 120
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-Tbiv (bivalent temperature)-=-Copd 3.08 2.99
    Tol (όριο θερμοκρασίας λειτουργίας) TOL °C -10.0 -10.0
      Pdh kW 3.80 6.20
      PERd % 95.2 95.2
      WTOL °C 55.0 55.0
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-Tol (temperature operating limit)-=-Copd 2.38 2.38
    Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 0.057 0.057
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 128 127
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,280 4,020
      Prated στους -10°C kW 3.70 6.40
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-General-=-Seasonal space heating eff class 3.28 3.24
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) Pdh kW 2.00 3.40
      PERd % 123 120
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-B Condition (2°CDB/1°CWB)-=-Copd 1.00 1.00
    C Συνθήκες (7°CDB/6°CWB) Pdh kW 2.80 3.50
      PERd % 171 168
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-C Condition (7°CDB/6°CWB)-=-Copd 1.00 1.00
    Προϋπόθεση D (12°CDB/11°CWB) PERd % 253 233
      Pdh kW 2.70 3.30
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-D Condition (12°CDB/11°CWB)-=-Copd 1.00 1.00
    Ονομ. θερμική ισχύς, συμπληρ. απόδοση Psup (σε Tdesign -10°C) kW 27.0 27.0
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.40 (1), 4.03 (2) 7.40 (1), 6.89 (2)
  Ελάχ. kW 1.80 (1), 1.80 (2) 1.80 (1), 1.80 (2)
  Μέγ. kW 5.12 (1), 4.90 (2) 10.0 (1), 9.53 (2)
General LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνη με το EN14825) Εσωτερικός χώρος dB(A) 42.0 42.0
  Λεπτομέρειες προμηθευτή/κατασκευαστή Όνομα και διεύθυνση Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Περιγραφή προϊόντος General-=-Product description-=-Low temperature heat pump Ναι Ναι
LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Εξωτερικός χώρος dB(A) 61.0 62.0
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 0.870 (1), 1.13 (2) 1.66 (1), 2.01 (2)
Sound condition ecodesign and energy label 5.04 (1), 3.58 (2) 4.45 (1), 3.42 (2)
Σημειώσεις Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
  Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )
  Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ
  Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ
  DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ
  DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ