Πίνακας προδιαγραφών για EHVZ-CB3V / ERHQ-BW17

EHVZ16S18CB3V / ERHQ014BAW17
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 14.5 (1), 13.6 (2)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 3.42 (1), 4.21 (2)
COP 4.24 (1), 3.22 (2)
Επιπρόσθετη ζώνη αντλίας Ονομαστική μονάδα ESP (*RHQ*B*) Θέρμανση kPa 25.0 (5)
Pump Main Zone Nominal ESP unit (*RHQ*B*) Θέρμανση kPa 25.0 (5)
Πλευρικός εναλλάκτης θερμότητας νερού Ταχύτητα ροής νερού Θέρμανση Ονομ. l/min 41.6 (1), 38.9 (2)
General Λεπτομέρειες προμηθευτή/κατασκευαστή Όνομα και διεύθυνση   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Ονομασία ή εμπορικό σήμα   Daikin Europe N.V.
  Περιγραφή προϊόντος Αντλία θερμότητας αέρα σε νερό   Ναι
    Αντλία θερμότητας άλμης σε νερό   όχι
    Θερμαντήρας συνδυασμού αντλίας θερμότητας   Ναι
    Αντλία θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας   όχι
    Συμπληρωματικός ενσωματωμένος θερμαντήρας   Ναι
    Αντλία θερμότητας νερό σε νερό   όχι
  LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνη με το EN14825) Εσωτερικός χώρος dB(A) 47.0
LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Εξωτερικός χώρος dB(A) 64.0
Προϋποθέσεις θορύβου οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακή σήμανση Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825
Tank Name   Δεξαμενή ζεστού νερού χρήσης από ανοξείδωτο χάλυβα 180 λ.
Θέρμανση χώρου γενικά Μονάδα αέρα σε νερό Ονομαστική ροή αέρα (εξωτερικός χώρος) m³/ώρα 5,400
  Μονάδα άλμης/νερού σε νερό Ονομαστική ροή νερού/άλμης m³/ώρα 0.00
  Άλλο Έλεγχος απόδοσης   Inverter
    Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00
    Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) kW 0.055
    Poff (λειτουργία εκτός) kW 0.055
    Psb (λειτουργία ετοιμότητας) kW 0.055
    Pto (θερμοστάτης εκτός) kW 0.057
  Ενσωματωμένος συμπληρωματικός θερμαντήρας Εκπομπή NOx mg/kWh 0.00
    Psup kW 3.00
    Τύπος εισόδου ενέργειας   Ηλεκτρολογικά
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου   L
    Λειτουργία για την ρύθμιση της θέρμανσης νερού κατά τη διάρκεια των ωρών εκτός αιχμής   Ναι
  Μέσο κλίμα AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 1,220
    AFC (Ετήσια κατανάλωση καυσίμου) Gj 0.00
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 84.3
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 5.54
    Qfuel (ημερήσια κατανάλωση καυσίμου) kWh 0.00
    Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού   A
  Ψυχρό κλίμα AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 1,320
    AFC (ετήσια κατανάλωση καυσίμου) Gj 0.00
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 77.8
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 6.01
    Qfuel (ημερήσια κατανάλωση καυσίμου) kWh 0.00
  Θερμό κλίμα AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 1,180
    AFC (ετήσια κατανάλωση καυσίμου) Gj 0.00
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 87.4
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 5.35
    Qfuel (ημερήσια κατανάλωση καυσίμου) kWh 0.00
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 8,783
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 111
      Prated στους -10°C kW 12.7
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 31.6
      SCOP   2.86
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A+
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00
      COPd   1.91
      Pdh kW 8.64
      PERd % 76.4
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00
      COPd   3.04
      Pdh kW 7.01
      PERd % 122
    C Συνθήκες (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00
      COPd   4.25
      Pdh kW 4.51
      PERd % 170
    Προϋπόθεση D (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.940
      COPd   5.49
      Pdh kW 5.26
      PERd % 220
    Tol (όριο θερμοκρασίας λειτουργίας) COPd   1.62
      Pdh kW 7.28
      PERd % 64.8
      TOL °C -8.00
      WTOL °C 53.0
    Ονομ. θερμική ισχύς, συμπληρ. απόδοση Psup (σε Tdesign -10°C) kW 12.7
    Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) COPd   2.29
      Pdh kW 9.07
      PERd % 91.6
      Tbiv °C -3.00
  Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 11,500
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 96.8
      Prated στους -22°C kW 11.9
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 41.3
  Έξοδος νερού θερμού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 3,180
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 124
      Prated στους 2°C kW 8.84
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 11.5
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )
  (3) - Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C
  (4) - Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C
  (5) - Η απόδοση πρέπει να διαχωριστεί στην επιπρόσθετη και την κύρια ζώνη. Ανατρέξτε στα δεδομένα ESP για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την διαθέσιμη κεφαλή (KPa).
  (6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)