Πίνακας προδιαγραφών για EHVZ-CB3V / ERHQ-BW1

EHVZ16S18CB3V / ERHQ011BAW1 EHVZ16S18CB3V / ERHQ014BAW1 EHVZ16S18CB3V / ERHQ016BAW1
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου Ναι Ναι Ναι
  Ψυχρό κλίμα AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 1,320 1,320 1,320
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 6.01 6.01 6.01
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 77.8 77.8 77.8
    AFC (ετήσια κατανάλωση καυσίμου) Gj 0.00 0.00 0.00
    Qfuel (ημερήσια κατανάλωση καυσίμου) kWh 0.00 0.00 0.00
  Θερμό κλίμα Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 5.35 5.35 5.35
    AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 1,180 1,180 1,180
    Qfuel (ημερήσια κατανάλωση καυσίμου) kWh 0.00 0.00 0.00
    AFC (ετήσια κατανάλωση καυσίμου) Gj 0.00 0.00 0.00
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 87.4 87.4 87.4
  Μέσο κλίμα Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 84.3 84.3 84.3
    AFC (Ετήσια κατανάλωση καυσίμου) Gj 0.00 0.00 0.00
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 5.54 5.54 5.54
    Qfuel (ημερήσια κατανάλωση καυσίμου) kWh 0.00 0.00 0.00
    AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 1,220 1,220 1,220
    Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού A A A
Θέρμανση χώρου γενικά Μονάδα άλμης/νερού σε νερό Ονομαστική ροή νερού/άλμης m³/ώρα 0.00 0.00 0.00
  Μονάδα αέρα σε νερό Ονομαστική ροή αέρα (εξωτερικός χώρος) m³/ώρα 5,400 5,400 5,400
  Άλλο Psb (λειτουργία ετοιμότητας) kW 0.055 0.055 0.055
    Poff (λειτουργία εκτός) kW 0.055 0.055 0.055
    Pto (θερμοστάτης εκτός) kW 0.057 0.057 0.057
    Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) kW 0.055 0.055 0.055
    Έλεγχος απόδοσης 1.00 1.00 1.00
  Ενσωματωμένος συμπληρωματικός θερμαντήρας Psup kW 3.00 3.00 3.00
    Εκπομπή NOx mg/kWh 0.00 0.00 0.00
    Τύπος εισόδου ενέργειας Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά
Πλευρικός εναλλάκτης θερμότητας νερού Ταχύτητα ροής νερού Θέρμανση Ονομ. l/min 32.5 (1), 31.5 (2) 41.6 (1), 38.9 (2) 46.0 (1), 43.3 (2)
Επιπρόσθετη ζώνη αντλίας Ονομαστική μονάδα ESP (*RHQ*B*) Θέρμανση kPa 24.8 (1.000), 28.3 (2.000) 25.0 (5.000) 25.0 (5.000)
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 55°C Γενικά Prated στους -22°C kW 10.4 11.9 13.6
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 10,300 11,500 12,400
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 93.0 96.8 103
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 37.2 41.3 44.6
  Έξοδος νερού θερμού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 9.81 11.5 12.3
      Prated στους 2°C kW 7.14 8.84 9.33
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 114 124 124
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,730 3,180 3,410
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) PERd % 84.0 78.0 78.0
      Pdh kW 7.30 8.34 8.62
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-A Condition (-7°CDB/-8°CWB)-=-Copd 1.00 1.00 1.00
    Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) Tbiv °C -3.00 -3.00 -3.00
      Pdh kW 7.12 9.02 10.0
      PERd % 96.0 95.2 94.4
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-Tbiv (bivalent temperature)-=-Copd 2.40 2.38 2.36
    Tol (όριο θερμοκρασίας λειτουργίας) TOL °C -10.0 -10.0 -10.0
      Pdh kW 3.64 6.21 6.10
      PERd % 40.0 56.4 50.8
      WTOL °C 55.0 55.0 55.0
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-Tol (temperature operating limit)-=-Copd 1.00 1.41 1.27
    Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 24.1 32.2 33.0
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 113 109 115
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 6,680 8,960 9,160
      Prated στους -10°C kW 9.99 12.7 13.7
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-General-=-Seasonal space heating eff class 2.90 2.80 2.96
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) Pdh kW 5.33 6.60 7.50
      PERd % 132 121 125
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-B Condition (2°CDB/1°CWB)-=-Copd 1.00 1.00 1.00
    C Συνθήκες (7°CDB/6°CWB) Pdh kW 4.42 4.48 4.90
      PERd % 157 168 178
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-C Condition (7°CDB/6°CWB)-=-Copd 0.950 1.00 0.950
    Προϋπόθεση D (12°CDB/11°CWB) PERd % 221 259 225
      Pdh kW 5.30 5.42 5.30
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-D Condition (12°CDB/11°CWB)-=-Copd 0.940 0.930 0.940
    Ονομ. θερμική ισχύς, συμπληρ. απόδοση Psup (σε Tdesign -10°C) kW 6.35 6.52 7.62
Pump Main Zone Nominal ESP unit (*RHQ*B*) Θέρμανση kPa 16.4 (1.000), 20.7 (2.000) 25.0 (5.000) 25.0 (5.000)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 11.3 (1), 11.0 (2) 14.5 (1), 13.6 (2) 16.1 (1), 15.1 (2)
General LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνη με το EN14825) Εσωτερικός χώρος dB(A) 47.0 47.0 47.0
  Λεπτομέρειες προμηθευτή/κατασκευαστή Όνομα και διεύθυνση Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Περιγραφή προϊόντος General-=-Product description-=-Low temperature heat pump Ναι Ναι Ναι
LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Εξωτερικός χώρος dB(A) 64.0 64.0 66.0
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 2.63 (1), 3.24 (2) 3.42 (1), 4.21 (2) 3.82 (1), 4.69 (2)
Sound condition ecodesign and energy label 4.30 (1), 3.39 (2) 4.24 (1), 3.22 (2) 4.20 (1), 3.22 (2)
Σημειώσεις Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )
  Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C
  Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C
  Η απόδοση πρέπει να διαχωριστεί στην επιπρόσθετη και την κύρια ζώνη. Ανατρέξτε στα δεδομένα ESP για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την διαθέσιμη κεφαλή (KPa). Η απόδοση πρέπει να διαχωριστεί στην επιπρόσθετη και την κύρια ζώνη. Ανατρέξτε στα δεδομένα ESP για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την διαθέσιμη κεφαλή (KPa). Η απόδοση πρέπει να διαχωριστεί στην επιπρόσθετη και την κύρια ζώνη. Ανατρέξτε στα δεδομένα ESP για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την διαθέσιμη κεφαλή (KPa).
  DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)