Πίνακας προδιαγραφών για EHVZ-CB3V / ERHQ-BV3

EHVZ16S18CB3V / ERHQ011BAV3 EHVZ16S18CB3V / ERHQ014BAV3 EHVZ16S18CB3V / ERHQ016BAV3
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου Ναι Ναι Ναι
  Θερμό κλίμα Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 4.95 4.95 4.95
    AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 1,090 1,090 1,090
    Qfuel (ημερήσια κατανάλωση καυσίμου) kWh 0.00 0.00 0.00
    AFC (ετήσια κατανάλωση καυσίμου) Gj 0.00 0.00 0.00
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 94.5 94.5 94.5
  Μέσο κλίμα Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 90.5 90.5 90.5
    AFC (Ετήσια κατανάλωση καυσίμου) Gj 0.00 0.00 0.00
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 5.17 5.17 5.17
    Qfuel (ημερήσια κατανάλωση καυσίμου) kWh 0.00 0.00 0.00
    AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 1,140 1,140 1,140
    Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού A A A
Θέρμανση χώρου γενικά Μονάδα άλμης/νερού σε νερό Ονομαστική ροή νερού/άλμης m³/ώρα 0.00 0.00 0.00
  Μονάδα αέρα σε νερό Ονομαστική ροή αέρα (εξωτερικός χώρος) m³/ώρα 5,400 5,400 5,400
  Άλλο Psb (λειτουργία ετοιμότητας) kW 0.055 0.055 0.055
    Poff (λειτουργία εκτός) kW 0.055 0.055 0.055
    Pto (θερμοστάτης εκτός) kW 0.057 0.057 0.057
    Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) kW 0.055 0.055 0.055
    Έλεγχος απόδοσης 1.00 1.00 1.00
  Ενσωματωμένος συμπληρωματικός θερμαντήρας Psup kW 3.00 3.00 3.00
    Εκπομπή NOx mg/kWh 0.00 0.00 0.00
    Τύπος εισόδου ενέργειας Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά
Πλευρικός εναλλάκτης θερμότητας νερού Ταχύτητα ροής νερού Θέρμανση Ονομ. l/min 32.1 (1), 29.5 (2) 40.1 (1), 37.6 (2) 45.9 (1), 43.6 (2)
Επιπρόσθετη ζώνη αντλίας Ονομαστική μονάδα ESP (*RHQ*B*) Θέρμανση kPa 26.2 (1.000), 35.0 (2.000) 25.0 (5.000) 25.0 (5.000)
Θέρμανση χώρου Έξοδος νερού θερμού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 9.72 11.3 11.7
      Prated στους 2°C kW 6.99 8.73 9.19
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 113 124 127
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,700 3,140 3,260
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) PERd % 86.4 75.6 75.6
      Pdh kW 7.37 8.08 9.00
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-A Condition (-7°CDB/-8°CWB)-=-Copd 1.00 1.00 1.00
    Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) Tbiv °C -5.00 -3.00 -3.00
      Pdh kW 7.62 9.32 10.0
      PERd % 91.6 95.2 94.4
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-Tbiv (bivalent temperature)-=-Copd 2.29 2.38 2.36
    Tol (όριο θερμοκρασίας λειτουργίας) TOL °C -7.00 -7.00 -7.00
      Pdh kW 7.37 8.08 9.00
      PERd % 86.4 75.6 75.6
      WTOL °C 52.0 52.0 52.0
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-Tol (temperature operating limit)-=-Copd 2.16 1.89 1.89
    Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 23.2 30.9 32.6
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 112 110 114
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 6,450 8,580 9,070
      Prated στους -10°C kW 9.53 12.3 13.4
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-General-=-Seasonal space heating eff class 2.86 2.82 2.92
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) Pdh kW 5.27 6.50 7.50
      PERd % 126 124 125
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-B Condition (2°CDB/1°CWB)-=-Copd 1.00 1.00 0.980
    C Συνθήκες (7°CDB/6°CWB) Pdh kW 4.43 4.43 4.90
      PERd % 156 156 178
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-C Condition (7°CDB/6°CWB)-=-Copd 0.950 0.950 0.950
    Προϋπόθεση D (12°CDB/11°CWB) PERd % 222 222 225
      Pdh kW 5.32 5.32 5.30
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-D Condition (12°CDB/11°CWB)-=-Copd 0.940 0.940 0.940
    Ονομ. θερμική ισχύς, συμπληρ. απόδοση Psup (σε Tdesign -10°C) kW 2.16 4.22 4.40
Pump Main Zone Nominal ESP unit (*RHQ*B*) Θέρμανση kPa 18.2 (1.000), 28.8 (2.000) 25.0 (5.000) 25.0 (5.000)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 11.2 (1), 10.3 (2) 14.0 (1), 13.1 (2) 16.0 (1), 15.2 (2)
General LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνη με το EN14825) Εσωτερικός χώρος dB(A) 47.0 47.0 47.0
  Λεπτομέρειες προμηθευτή/κατασκευαστή Όνομα και διεύθυνση Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Περιγραφή προϊόντος General-=-Product description-=-Low temperature heat pump Ναι Ναι Ναι
LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Εξωτερικός χώρος dB(A) 64.0 64.0 66.0
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 2.55 (1), 3.17 (2) 3.26 (1), 4.04 (2) 3.92 (1), 4.75 (2)
Sound condition ecodesign and energy label 4.39 (1), 3.25 (2) 4.29 (1), 3.24 (2) 4.08 (1), 3.20 (2)
Σημειώσεις Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )
  Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C
  Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C
  Η απόδοση πρέπει να διαχωριστεί στην επιπρόσθετη και την κύρια ζώνη. Ανατρέξτε στα δεδομένα ESP για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την διαθέσιμη κεφαλή (KPa). Η απόδοση πρέπει να διαχωριστεί στην επιπρόσθετη και την κύρια ζώνη. Ανατρέξτε στα δεδομένα ESP για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την διαθέσιμη κεφαλή (KPa). Η απόδοση πρέπει να διαχωριστεί στην επιπρόσθετη και την κύρια ζώνη. Ανατρέξτε στα δεδομένα ESP για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την διαθέσιμη κεφαλή (KPa).
  DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)