EHVX04S18DA3VG / ERGA04DAV3 EHVX04S23DA3VG / ERGA04DAV3
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.30 (1), 4.60 (2) 4.30 (1), 4.60 (2)
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 5.56 (1), 4.37 (2) 5.56 (1), 4.37 (2)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 0.850 (1), 1.26 (2) 0.850 (1), 1.26 (2)
  Ψύξη Ονομ. kW 0.940 (1), 1.14 (2) 0.940 (1), 1.14 (2)
  Ζεστό νερό χρήσης από 10°C έως 50°C Ονομ. kWh 2.48 (0.000) 3.01 (0.000)
Heat up time from 10°C to 50°C hr 1h28min 1h40min
COP 5.10 (1), 3.65 (2) 5.10 (1), 3.65 (2)
EER 5.94 (1), 3.84 (2) 5.94 (1), 3.84 (2)
Αντλία Ονομαστική μονάδα ESP Ψύξη kPa 54.6 (1), 59.4 (2) 54.6 (1), 59.4 (2)
    Θέρμανση kPa 59.6 (1), 58.6 (2) 59.6 (1), 58.6 (2)
Πλευρικός εναλλάκτης θερμότητας νερού Ταχύτητα ροής νερού Ψύξη Ονομ. l/min 15.9 (1), 12.5 (2) 15.9 (1), 12.5 (2)
    Θέρμανση Ονομ. l/min 12.3 (1), 13.2 (2) 12.3 (1), 13.2 (2)
Γενικά Λεπτομέρειες προμηθευτή/κατασκευαστή Όνομα και διεύθυνση   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Ονομασία ή εμπορικό σήμα   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Περιγραφή προϊόντος Αντλία θερμότητας αέρα σε νερό   Ναι Ναι
    Αντλία θερμότητας άλμης σε νερό   όχι όχι
    Θερμαντήρας συνδυασμού αντλίας θερμότητας   όχι όχι
    Αντλία θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας   όχι όχι
    Συμπληρωματικός ενσωματωμένος θερμαντήρας   Ναι Ναι
    Αντλία θερμότητας νερό σε νερό   όχι όχι
  LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνη με το EN14825) Εσωτερικός χώρος dB(A) 42 42
LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Εξωτερικός χώρος dB(A) 58 58
Προϋποθέσεις θορύβου οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακή σήμανση Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825
Θέρμανση χώρου γενικά Μονάδα αέρα σε νερό Ονομαστική ροή αέρα (εξωτερικός χώρος) m³/ώρα 2,280.0 2,280.0
  Μονάδα άλμης/νερού σε νερό Ονομαστική ροή νερού/άλμης m³/ώρα 0.0 0.0
  Άλλο Έλεγχος απόδοσης   Inverter Inverter
    Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) kW 0.000 0.000
    Poff (λειτουργία εκτός) kW 0.010 0.010
    Psb (λειτουργία ετοιμότητας) kW 0.010 0.010
    Pto (θερμοστάτης εκτός) kW 0.010 0.010
  Ενσωματωμένος συμπληρωματικός θερμαντήρας Psup kW 3.0 3.0
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου   L XL
    Λειτουργία για την ρύθμιση της θέρμανσης νερού κατά τη διάρκεια των ωρών εκτός αιχμής   Ναι Ναι
  Μέσο κλίμα AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 805 1,252
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 127 134
    Qfuel (ημερήσια κατανάλωση καυσίμου) kWh 3.780 5.820
    Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού   A A
  Ψυχρό κλίμα AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 932 1,457
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 110 115
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 4.370 6.760
  Θερμό κλίμα AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 668 1,033
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 154 163
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 3.150 4.810
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά SCOP   3.26 3.26
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 3,806 3,806
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 127 127
      Prated στους -10°C kW 6.0 6.0
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++ A++
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0 1.0
      COPd   1.97 1.97
      Pdh kW 5.3 5.3
      PERd % 79 79
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0 1.0
      COPd   3.23 3.23
      Pdh kW 3.3 3.3
      PERd % 129 129
    C Συνθήκες (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0 1.0
      COPd   4.40 4.40
      Pdh kW 3.0 3.0
      PERd % 176 176
    Προϋπόθεση D (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0 1.0
      COPd   6.10 6.10
      Pdh kW 3.3 3.3
      PERd % 244 244
    Tol (όριο θερμοκρασίας λειτουργίας) COPd   1.37 1.37
      Pdh kW 4.0 4.0
      PERd % 55 55
      TOL °C -10 -10
      WTOL °C 55 55
    Ονομ. θερμική ισχύς, συμπληρ. απόδοση Psup (σε Tdesign -10°C) kW 3.0 3.0
    Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) COPd   1.97 1.97
      Pdh kW 5.3 5.3
      PERd % 79 79
      Tbiv °C -7 -7
  Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 4,468 4,468
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 107 107
      Prated στους -22°C kW 5.0 5.0
  Έξοδος νερού θερμού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,660 1,660
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 148 148
      Prated στους 2°C kW 4.7 4.7
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP   4.48 4.48
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,766 2,766
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 176 176
      Prated στους -10°C kW 6.0 6.0
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 1 1
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++ A++
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) COPd   2.90 2.90
      Pdh kW 5.5 5.5
      PERd % 116 116
    Β Συνθήκες (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0 1.0
      COPd   4.33 4.33
      Pdh kW 3.3 3.3
      PERd % 173 173
    Προϋπόθεση C (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0 1.0
      COPd   6.19 6.19
      Pdh kW 3.2 3.2
      PERd % 248 248
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0 1.0
      COPd   7.78 7.78
      Pdh kW 3.3 3.3
      PERd % 311 311
    Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) COPd   2.56 2.56
      Pdh kW 5.2 5.2
      PERd % 102 102
      TOL °C -10 -10
      WTOL °C 35 35
    Tbiv (δίτιμη θερμοκρασία) COPd   2.90 2.90
      Pdh kW 5.5 5.5
      PERd % 116 116
      Tbiv °C -7 -7
    Συμπληρ. απόδοση ονομαστικής εξόδου ισχύος Psup (σε Tdesign -10°C) kW 0.8 0.8
  Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 35°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 3,230 3,230
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 150 150
      Prated στους -22°C kW 5.0 5.0
  Εξαγωγή νερού θερμού κλίματος 35°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,139 1,139
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 241 241
      Prated στους 2°C kW 5.2 5.2
Σημειώσεις Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )