Πίνακας προδιαγραφών για EHVH-CBV / ERHQ-BW1

EHVH11S26CBV / ERHQ011BAW1 EHVH16S26CBV / ERHQ014BAW1 EHVH16S26CBV / ERHQ016BAW1
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 11.3 (1), 11.0 (2) 14.5 (1), 13.6 (2) 16.1 (1), 15.1 (2)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 2.63 (1), 3.24 (2) 3.42 (1), 4.21 (2) 3.82 (1), 4.69 (2)
COP 4.30 (1), 3.39 (2) 4.24 (1), 3.22 (2) 4.20 (1), 3.22 (2)
Pump Ονομαστική μονάδα ESP Θέρμανση kPa 33.0 (5), 36.0 (6) 43.0 (5), 51.0 (6) 27.0 (5), 37.0 (6)
Πλευρικός εναλλάκτης θερμότητας νερού Ταχύτητα ροής νερού Θέρμανση Ονομ. l/min 32.5 (5), 31.5 (6) 41.6 (5), 38.9 (6) 46.0 (5), 43.3 (6)
General Λεπτομέρειες προμηθευτή/κατασκευαστή Όνομα και διεύθυνση   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Ονομασία ή εμπορικό σήμα   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Περιγραφή προϊόντος Αντλία θερμότητας αέρα σε νερό   Ναι Ναι Ναι
    Αντλία θερμότητας άλμης σε νερό   όχι όχι όχι
    Θερμαντήρας συνδυασμού αντλίας θερμότητας   Ναι Ναι Ναι
    Αντλία θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας   όχι όχι όχι
    Συμπληρωματικός ενσωματωμένος θερμαντήρας   Ναι Ναι Ναι
    Αντλία θερμότητας νερό σε νερό   όχι όχι όχι
  LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνη με το EN14825) Εσωτερικός χώρος dB(A) 42.0 44.0 44.0
LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Εξωτερικός χώρος dB(A) 64.0 64.0 66.0
Προϋποθέσεις θορύβου οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακή σήμανση Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825
Θέρμανση χώρου γενικά Μονάδα αέρα σε νερό Ονομαστική ροή αέρα (εξωτερικός χώρος) m³/ώρα 5,400 5,400 5,400
  Άλλο Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 1.00 1.00
    Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) kW 0.055 0.055 0.055
    Poff (λειτουργία εκτός) kW 0.055 0.055 0.055
    Psb (λειτουργία ετοιμότητας) kW 0.055 0.055 0.055
    Pto (θερμοστάτης εκτός) kW 0.057 0.057 0.057
  Ενσωματωμένος συμπληρωματικός θερμαντήρας Εκπομπή NOx mg/kWh   0.00 0.00
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου   XL XL XL
    Λειτουργία για την ρύθμιση της θέρμανσης νερού κατά τη διάρκεια των ωρών εκτός αιχμής   Ναι Ναι Ναι
  Μέσο κλίμα AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 1,930 1,930 1,930
    AFC (Ετήσια κατανάλωση καυσίμου) Gj 0.00 0.00 0.00
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 87.3 87.3 87.3
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 8.76 8.76 8.76
    Qfuel (ημερήσια κατανάλωση καυσίμου) kWh 0.00 0.00 0.00
    Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού   A A A
  Ψυχρό κλίμα AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 2,030 2,030 2,030
    AFC (ετήσια κατανάλωση καυσίμου) Gj 0.00 0.00 0.00
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 82.7 82.7 82.7
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 9.25 9.25 9.25
    Qfuel (ημερήσια κατανάλωση καυσίμου) kWh 0.00 0.00 0.00
  Θερμό κλίμα AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 1,880 1,880 1,880
    AFC (ετήσια κατανάλωση καυσίμου) Gj 0.00 0.00 0.00
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 89.3 89.3 89.3
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 8.56 8.56 8.56
    Qfuel (ημερήσια κατανάλωση καυσίμου) kWh 0.00 0.00 0.00
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 6,680 8,960 9,160
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 113 109 115
      Prated στους -10°C kW 9.99 12.7 13.7
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 24.1 32.2 33.0
      SCOP   2.90 2.80 2.96
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A+ A+ A+
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 1.00 1.00
      COPd   2.10 1.95 1.95
      Pdh kW 7.30 8.34 8.62
      PERd % 84.0 78.0 78.0
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 1.00 1.00
      COPd   3.29 3.02 3.13
      Pdh kW 5.33 6.60 7.50
      PERd % 132 121 125
    C Συνθήκες (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.950 1.00 0.950
      COPd   3.93 4.20 4.45
      Pdh kW 4.42 4.48 4.90
      PERd % 157 168 178
    Προϋπόθεση D (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.940 0.930 0.940
      COPd   5.52 6.48 5.63
      Pdh kW 5.30 5.42 5.30
      PERd % 221 259 225
    Tol (όριο θερμοκρασίας λειτουργίας) COPd   1.00 1.41 1.27
      Pdh kW 3.64 6.21 6.10
      PERd % 40.0 56.4 50.8
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 55.0 55.0 55.0
    Ονομ. θερμική ισχύς, συμπληρ. απόδοση Psup (σε Tdesign -10°C) kW 6.35 6.52 7.62
    Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) COPd   2.40 2.38 2.36
      Pdh kW 7.12 9.02 10.0
      PERd % 96.0 95.2 94.4
      Tbiv °C -3.00 -3.00 -3.00
  Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 10,400 11,500 12,400
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 93.0 96.8 103
      Prated στους -22°C kW 10.4 11.9 13.6
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 37.4 41.3 44.6
  Έξοδος νερού θερμού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,730 3,180 3,410
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 114 124 124
      Prated στους 2°C kW 7.14 8.84 9.33
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 9.81 11.5 12.3
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP   3.08 3.34 3.33
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 7,160 8,530 9,530
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 120 131 130
      Prated στους -10°C kW 11.3 14.5 16.1
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 25.8 30.7 34.3
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου   A A+ A+
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) COPd   2.72 2.73 2.63
      Pdh kW 6.64 8.59 9.24
      PERd % 109 109 105
    Β Συνθήκες (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 1.00  
      COPd   3.99 4.01 3.82
      Pdh kW 6.10 7.81 8.64
      PERd % 160 160 153
    Προϋπόθεση C (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 1.00 1.00
      COPd   3.42 4.51 4.82
      Pdh kW 3.92 5.02 5.56
      PERd % 137 180 193
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 0.950 0.950
      COPd   3.39 4.60 4.93
      Pdh kW 4.10 5.02 5.42
      PERd % 136 184 197
    Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) COPd   2.47 2.51 2.43
      Pdh kW 6.10 7.97 8.60
      PERd % 98.8 100 97.2
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 35.0 35.0 35.0
    Tbiv (δίτιμη θερμοκρασία) COPd   3.31 3.39 3.26
      Pdh kW 7.63 9.60 10.2
      PERd % 132 136 130
      Tbiv °C -2.00 -1.00 -1.00
    Συμπληρ. απόδοση ονομαστικής εξόδου ισχύος Psup (σε Tdesign -10°C) kW 5.22 6.53 7.45
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )
  (3) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (3) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (3) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)
  (4) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (4) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (4) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)
  (5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)