EHVH04SU18CB6W / ERLQ004CAV3 EHVH08SU26CB6W / ERLQ006CAV3 EHVH08SU18CB6W / ERLQ006CAV3 EHVH08SU18CB6W / ERLQ008CAV3 EHVH08SU26CB6W / ERLQ008CAV3 EHVH11SU26CB6W / ERLQ011CAV3 EHVH16SU26CB6W / ERLQ014CAV3 EHVH16SU26CB6W / ERLQ016CAV3
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.80 (1) 1.80 (1) 1.80 (1) 1.80 (1) 1.80 (1)      
  Ονομ. kW 4.40 (1), 4.03 (2) 6.00 (1), 5.67 (2) 6.00 (1), 5.67 (2) 7.40 (1), 6.89 (2) 7.40 (1), 6.89 (2) 11.2 (1), 11.0 (2) 14.5 (1), 13.6 (2) 16.0 (1), 15.2 (2)
  Μέγ. kW 5.12 (1), 4.90 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 10.0 (1), 9.53 (2) 10.0 (1), 9.53 (2) 8.60 (3), 8.60 (4) 10.6 (3), 10.8 (4) 11.4 (3), 10.9 (4)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 0.870 (1), 1.13 (2) 1.27 (1), 1.59 (2) 1.27 (1), 1.59 (2) 1.66 (1), 2.01 (2) 1.66 (1), 2.01 (2) 2.43 (1), 3.10 (2) 3.37 (1), 4.10 (2) 3.76 (1), 4.66 (2)
    Μέγ. kW           3.13 (3), 4.10 (4) 4.00 (3), 5.19 (4) 4.32 (3), 5.22 (4)
COP 5.04 (1), 3.58 (2) 4.74 (1), 3.56 (2) 4.74 (1), 3.56 (2) 4.45 (1), 3.42 (2) 4.45 (1), 3.42 (2) 4.60 (1), 2.75 (3), 3.55 (2), 2.10 (4) 4.30 (1), 2.65 (3), 3.32 (2), 2.08 (4) 4.25 (1), 2.64 (3), 3.26 (2), 2.09 (4)
Αντλία Ονομαστική μονάδα ESP Θέρμανση kPa 53.0 (5), 56.0 (6) 45.0 (5), 47.0 (6) 45.0 (5), 47.0 (6) 33.0 (5), 37.0 (6) 33.0 (5), 37.0 (6) 34.2 (7), 35.9 (8) 43.2 (7), 51.2 (8) 26.8 (7), 36.3 (8)
Πλευρικός εναλλάκτης θερμότητας νερού Ταχύτητα ροής νερού Θέρμανση Ονομ. l/min 12.6 (5), 11.6 (6) 17.2 (5), 16.3 (6) 17.2 (5), 16.3 (6) 21.2 (5), 19.8 (6) 21.2 (5), 19.8 (6) 32.1 (7), 31.5 (8) 41.6 (7), 39.0 (8) 45.9 (7), 43.6 (8)
Γενικά Λεπτομέρειες προμηθευτή/κατασκευαστή Όνομα και διεύθυνση   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Ονομασία ή εμπορικό σήμα   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Περιγραφή προϊόντος Αντλία θερμότητας αέρα σε νερό   Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
    Αντλία θερμότητας άλμης σε νερό   όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι
    Θερμαντήρας συνδυασμού αντλίας θερμότητας   Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
    Αντλία θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας   όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι
    Συμπληρωματικός ενσωματωμένος θερμαντήρας   Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
    Αντλία θερμότητας νερό σε νερό   όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι
  LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνη με το EN14825) Εσωτερικός χώρος dB(A) 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 44.0 44.0
LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Εξωτερικός χώρος dB(A) 61.0 62.0 62.0 62.0 62.0 64.0 64.0 66.0
Προϋποθέσεις θορύβου οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακή σήμανση Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825
Tank Name   Δεξαμενή ζεστού νερού χρήσης από ανοξείδωτο χάλυβα 180 λ.         Δεξαμενή ζεστού νερού χρήσης από ανοξείδωτο χάλυβα 260 λ. Δεξαμενή ζεστού νερού χρήσης από ανοξείδωτο χάλυβα 260 λ. Δεξαμενή ζεστού νερού χρήσης από ανοξείδωτο χάλυβα 260 λ.
Θέρμανση χώρου γενικά Μονάδα αέρα σε νερό Ονομαστική ροή αέρα (εξωτερικός χώρος) m³/ώρα 2,700 2,820 2,820 2,820 2,820 5,400 5,400 5,400
  Μονάδα άλμης/νερού σε νερό Ονομαστική ροή νερού/άλμης m³/ώρα     0.00 0.00 0.00      
  Άλλο Έλεγχος απόδοσης   Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter
    Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
    Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) kW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.055 0.055 0.055
    Poff (λειτουργία εκτός) kW 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.055 0.055 0.055
    Psb (λειτουργία ετοιμότητας) kW 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.055 0.055 0.055
    Pto (θερμοστάτης εκτός) kW 0.0060 0.0070 0.0070 0.0080 0.0080 0.057 0.057 0.057
  Ενσωματωμένος συμπληρωματικός θερμαντήρας Εκπομπή NOx mg/kWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Psup kW 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
    Τύπος εισόδου ενέργειας   Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου   L XL L L XL XL XL XL
    Λειτουργία για την ρύθμιση της θέρμανσης νερού κατά τη διάρκεια των ωρών εκτός αιχμής   Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
  Μέσο κλίμα AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 1,080 1,870 1,190 1,190 1,870 1,720 1,720 1,720
    AFC (Ετήσια κατανάλωση καυσίμου) Gj   0.00 0.00 0.00 0.00      
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 95.0 90.0 86.4 86.4 90.0 97.7 97.7 97.7
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 4.93 8.50 5.43 5.43 8.50 7.83 7.83 7.83
    Qfuel (ημερήσια κατανάλωση καυσίμου) kWh   0.00 0.00 0.00 0.00      
    Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού   A A A A A A A A
  Ψυχρό κλίμα AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 1,220 2,040 1,330 1,330 2,040 1,980 1,980 1,980
    AFC (ετήσια κατανάλωση καυσίμου) Gj   0.00 0.00 0.00 0.00      
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 84.0 83.0 77.5 77.5 83.0 85.1 85.1 85.1
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 5.55 9.26 6.05 6.05 9.26 8.99 8.99 8.99
    Qfuel (ημερήσια κατανάλωση καυσίμου) kWh   0.00 0.00 0.00 0.00      
  Θερμό κλίμα AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 966 1,780 1,120 1,120 1,780 1,630 1,630 1,630
    AFC (ετήσια κατανάλωση καυσίμου) Gj   0.00 0.00 0.00 0.00      
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 106 94.0 91.8 91.8 94.0 103 103 103
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 4.39 8.11 5.10 5.10 8.11 7.40 7.40 7.40
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,360       4,100 6,260 7,900 8,970
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 125       125 120 123 119
      Prated στους -10°C kW 3.70       6.40 9.99 12.7 13.9
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 8.48       14.8 22.6 28.4 32.3
      SCOP   3.20       3.20 3.09 3.16 3.06
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++       A++ A+ A+ A+
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00       1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   2.03       1.98 1.99 1.76 1.78
      Pdh kW 3.36       5.50 8.83 9.97 12.2
      PERd % 81.2       79.2 79.6 70.4 71.2
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00       1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   3.08       3.17 3.24 3.55 3.12
      Pdh kW 2.00       3.43 5.28 6.76 7.61
      PERd % 123       127 130 142 125
    C Συνθήκες (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.990       0.990 0.950 0.950 1.00
      COPd   4.27       4.20 4.31 4.22 4.40
      Pdh kW 2.77       3.50 4.47 4.66 4.83
      PERd % 171       168 172 169 176
    Προϋπόθεση D (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.990       0.990 0.930 0.940 0.930
      COPd   6.33       5.82 6.41 5.44 6.36
      Pdh kW 2.65       3.28 5.37 5.26 5.38
      PERd % 253       233 256 218 254
    Tol (όριο θερμοκρασίας λειτουργίας) COPd   1.80       1.74 1.79 1.75 1.71
      Pdh kW 3.76       3.10 9.08 12.2 13.3
      PERd % 72.0       69.6 71.6 70.0 68.4
      TOL °C -10.0       -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 55.0       55.0 55.0 55.0 55.0
    Ονομ. θερμική ισχύς, συμπληρ. απόδοση Psup (σε Tdesign -10°C) kW 0.00       3.30 0.910 0.550 0.580
    Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) COPd   1.80       1.98 1.99 1.92 1.78
      Pdh kW 3.76       5.50 8.83 11.0 12.2
      PERd % 72.0       79.2 79.6 76.8 71.2
      Tbiv °C -10.0       -7.00 -7.00 -6.00 -7.00
  Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,130       3,090 6,740 7,870 8,580
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 107       110 95.0 95.5 98.3
      Prated στους -22°C kW 2.39       3.56 6.99 8.15 9.12
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 7.68       11.1 24.3 28.3 30.9
  Έξοδος νερού θερμού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,170       1,840 2,630 3,270 3,420
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 186       178 125 135 136
      Prated στους 2°C kW 4.27       6.36 7.58 9.84 10.3
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 4.20       6.62 9.47 11.8 12.3
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP   4.52       4.34 3.98 3.90 3.80
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,980       3,490 5,380 7,250 8,270
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 178       171 156 153 149
      Prated στους -10°C kW 4.40       7.40 11.2 14.5 16.0
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 7.13       12.6 19.4 26.1 29.8
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++       A++ A++ A++ A+
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) COPd   3.01       2.69 2.63 2.63 2.33
      Pdh kW 4.01       6.68 8.88 10.7 12.4
      PERd % 120       108 105 105 93.2
    Β Συνθήκες (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00       1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   4.41       4.24 4.05 4.07 3.74
      Pdh kW 2.40       3.90 6.03 7.71 8.62
      PERd % 176       170 162 163 150
    Προϋπόθεση C (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.980       1.00 0.940 1.00 0.940
      COPd   5.85       5.75 6.77 5.71 6.77
      Pdh kW 1.70       2.59 5.74 5.05 5.74
      PERd % 234       230 271 228 271
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.980       0.980 0.920 0.930 0.920
      COPd   7.71       7.27 8.97 6.71 8.97
      Pdh kW 2.04       2.61 6.50 5.16 6.50
      PERd % 308       291 359 268 359
    Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) COPd   2.61       2.29 2.34 2.60 2.05
      Pdh kW 4.36       6.81 8.76 12.6 11.7
      PERd % 104       91.6 93.6 104 82.0
      TOL °C -10.0       -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 35.0       35.0 35.0 35.0 35.0
    G Συνθήκες (-15°CDB/-) COPd   0.00       0.00      
      Pdh kW 0.00       0.00      
      PERd % 0.00       0.00      
    Tbiv (δίτιμη θερμοκρασία) COPd   2.61       2.47 2.82 2.83 2.56
      Pdh kW 4.36       7.14 9.09 11.6 12.1
      PERd % 104       98.8 113 113 102
      Tbiv °C -10.0       -8.00 -5.00 -5.00 -4.00
    Συμπληρ. απόδοση ονομαστικής εξόδου ισχύος Psup (σε Tdesign -10°C) kW 0.040       0.590 2.44 1.93 4.35
  Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 35°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh           6,430 8,170 9,050
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) %           148 141 137
      Prated στους -22°C kW           10.3 12.3 13.3
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj           23.1 29.4 32.6
  Εξαγωγή νερού θερμού κλίματος 35°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh           1,950 2,350 2,480
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) %           192 199 199
      Prated στους 2°C kW           9.06 10.9 11.4
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj           7.02 8.46 8.92
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )
  (3) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (3) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (3) - Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C
  (4) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (4) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (4) - Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C (4) - Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C (4) - Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C
  (5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (5) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (5) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (5) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)
  (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (6) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (6) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (6) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά SCOP     3.22 3.22 3.20        
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh   3,370 3,370 4,100        
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου %   126 126 125        
      Prated στους -10°C kW   5.30 5.30 6.40        
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj   12.1 12.1 14.8        
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου     A++ A++ A++        
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)     1.00 1.00 1.00        
      COPd     2.02 2.02 1.98        
      Pdh kW   4.56 4.56 5.50        
      PERd %   80.8 80.8 79.2        
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)     0.990 0.990 1.00        
      COPd     3.17 3.17 3.17        
      Pdh kW   3.43 3.43 3.43        
      PERd %   127 127 127        
    C Συνθήκες (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)     0.990 0.990 0.990        
      COPd     4.20 4.20 4.20        
      Pdh kW   3.51 3.51 3.50        
      PERd %   168 168 168        
    Προϋπόθεση D (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)     0.990 0.990 0.990        
      COPd     5.82 5.82 5.82        
      Pdh kW   3.28 3.28 3.28        
      PERd %   233 233 233        
    Tol (όριο θερμοκρασίας λειτουργίας) COPd     1.74 1.74 1.74        
      Pdh kW   3.10 3.10 3.10        
      PERd %   69.6 69.6 69.6        
      TOL °C   -10.0 -10.0 -10.0        
      WTOL °C   55.0 55.0 55.0        
    Ονομ. θερμική ισχύς, συμπληρ. απόδοση Psup (σε Tdesign -10°C) kW   2.20 2.20 3.30        
    Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) COPd     1.87 1.87 1.98        
      Pdh kW   4.90 4.90 5.50        
      PERd %   74.8 74.8 79.2        
      Tbiv °C   -8.00 -8.00 -7.00        
  Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh   2,310 2,310 3,090        
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου %   107 107 110        
      Prated στους -22°C kW   2.60 2.60 3.56        
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj   8.30 8.30 11.1        
  Έξοδος νερού θερμού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh   1,490 1,490 1,840        
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) %   182 182 178        
      Prated στους 2°C kW   5.30 5.30 6.36        
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj   5.37 5.37 6.62        
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP     4.29 4.29 4.34        
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh   2,540 2,540 3,490        
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) %   169 169 171        
      Prated στους -10°C kW   5.34 5.34 7.40        
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj   9.14 9.14 12.6        
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου     A++ A++ A++        
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) COPd     2.69 2.69 2.69        
      Pdh kW   4.72 4.72 6.68        
      PERd %   108 108 108        
    Β Συνθήκες (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)     0.990 0.990 1.00        
      COPd     4.24 4.24 4.24        
      Pdh kW   3.90 3.90 3.90        
      PERd %   170 170 170        
    Προϋπόθεση C (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)     0.980 0.980 1.00        
      COPd     5.75 5.75 5.75        
      Pdh kW   2.59 2.59 2.59        
      PERd %   230 230 230        
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)     0.980 0.980 0.980        
      COPd     7.27 7.27 7.27        
      Pdh kW   2.61 2.61 2.61        
      PERd %   291 291 291        
    Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) COPd     2.29 2.29 2.29        
      Pdh kW   4.70 4.70 6.81        
      PERd %   91.6 91.6 91.6        
      TOL °C   -10.0 -10.0 -10.0        
      WTOL °C   35.0 35.0 35.0        
    G Συνθήκες (-15°CDB/-) COPd     0.00 0.00 0.00        
      Pdh kW   0.00 0.00 0.00        
      PERd %   0.00 0.00 0.00        
    Tbiv (δίτιμη θερμοκρασία) COPd     2.47 2.47 2.47        
      Pdh kW   4.93 4.93 7.14        
      PERd %   98.8 98.8 98.8        
      Tbiv °C   -8.00 -8.00 -8.00        
    Συμπληρ. απόδοση ονομαστικής εξόδου ισχύος Psup (σε Tdesign -10°C) kW   0.640 0.640 0.590        
Σημειώσεις           (7) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (7) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (7) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
            (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)