EHVH11SU26CB6W / ERHQ011BAV3 EHVH16SU26CB6W / ERHQ014BAV3 EHVH16SU26CB6W / ERHQ016BAV3
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου Ναι Ναι Ναι
  Θερμό κλίμα Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 7.78 7.78 7.78
    AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 1,710 1,710 1,710
    Qfuel (ημερήσια κατανάλωση καυσίμου) kWh 0.00 0.00 0.00
    AFC (ετήσια κατανάλωση καυσίμου) Gj 0.00 0.00 0.00
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 98.2 98.2 98.2
  Μέσο κλίμα Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 95.3 95.3 95.3
    AFC (Ετήσια κατανάλωση καυσίμου) Gj 0.00 0.00 0.00
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 8.04 8.04 8.04
    Qfuel (ημερήσια κατανάλωση καυσίμου) kWh 0.00 0.00 0.00
    AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 1,770 1,770 1,770
    Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού A A A
Θέρμανση χώρου γενικά Μονάδα αέρα σε νερό Ονομαστική ροή αέρα (εξωτερικός χώρος) m³/ώρα 5,400 5,400 5,400
  Άλλο Psb (λειτουργία ετοιμότητας) kW 0.055 0.055 0.055
    Poff (λειτουργία εκτός) kW 0.055 0.055 0.055
    Pto (θερμοστάτης εκτός) kW 0.057 0.057 0.057
    Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) kW 0.055 0.055 0.055
    Cdh (θέρμανση υποβάθμισης) 1.00 1.00 1.00
  Ενσωματωμένος συμπληρωματικός θερμαντήρας Psup kW 6.00 6.00 6.00
    Εκπομπή NOx mg/kWh 0.00 0.00 0.00
    Τύπος εισόδου ενέργειας Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά
Πλευρικός εναλλάκτης θερμότητας νερού Ταχύτητα ροής νερού Θέρμανση Ονομ. l/min 32.1 (5), 29.5 (6) 40.1 (5), 37.6 (6) 45.9 (5), 43.6 (6)
Αντλία Ονομαστική μονάδα ESP Θέρμανση kPa 34.0 (5), 41.0 (6) 48.0 (5), 55.0 (6) 28.0 (5), 36.0 (6)
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) PERd % 111 103 98.4
      Pdh kW 6.68 7.88 8.80
      COPd 2.77 2.58 2.46
    Προϋπόθεση C (7°CDB/6°CWB) Pdh kW 3.88 4.85 5.54
      PERd % 135 174 191
      COPd 1.00 1.00 1.00
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) Pdh kW 4.10 5.08 5.72
      PERd % 136 186 208
      COPd 0.940 0.950 1.00
    Συμπληρ. απόδοση ονομαστικής εξόδου ισχύος Psup (σε Tdesign -10°C) kW 4.97 6.43 7.41
    Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 7,320 8,520 9,620
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 117 126 129
      Prated στους -10°C kW 11.2 14.0 16.0
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 26.4 30.7 34.6
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου 2.99 3.23 3.29
    Β Συνθήκες (2°CDB/1°CWB) Pdh kW 6.03 7.54 8.62
      PERd % 150 153 153
      COPd 1.00 1.00 1.00
    Tbiv (δίτιμη θερμοκρασία) Pdh kW 7.54 9.39 10.6
      PERd % 138 135 128
      Tbiv °C -1.00 -1.00 -1.00
      COPd 3.46 3.37 3.21
    Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) PERd % 102 98.4 94.4
      WTOL °C 35.0 35.0 35.0
      Pdh kW 6.23 7.57 8.59
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0
      COPd 2.55 2.46 2.36
  Έξοδος νερού θερμού κλίματος 55°C Γενικά Prated στους 2°C kW 6.99 8.73 9.19
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 113 124 127
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,700 3,140 3,260
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 9.72 11.3 11.7
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) PERd % 86.4 75.6 75.6
      Pdh kW 7.37 8.08 9.00
      COPd 1.00 1.00 1.00
    Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) Tbiv °C -5.00 -3.00 -3.00
      Pdh kW 7.62 9.32 10.0
      PERd % 91.6 95.2 94.4
      COPd 2.29 2.38 2.36
    Tol (όριο θερμοκρασίας λειτουργίας) TOL °C -7.00 -7.00 -7.00
      Pdh kW 7.37 8.08 9.00
      PERd % 86.4 75.6 75.6
      WTOL °C 52.0 52.0 52.0
      COPd 2.16 1.89 1.89
    Γενικά Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 112 110 114
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 23.2 30.9 32.6
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 6,450 8,580 9,070
      Prated στους -10°C kW 9.53 12.3 13.4
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου 2.86 2.82 2.92
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) Pdh kW 5.27 6.50 7.50
      PERd % 126 124 125
      COPd 1.00 1.00 0.980
    C Συνθήκες (7°CDB/6°CWB) Pdh kW 4.43 4.43 4.90
      PERd % 156 156 178
      COPd 0.950 0.950 0.950
    Προϋπόθεση D (12°CDB/11°CWB) PERd % 222 222 225
      Pdh kW 5.32 5.32 5.30
      COPd 0.940 0.940 0.940
    Ονομ. θερμική ισχύς, συμπληρ. απόδοση Psup (σε Tdesign -10°C) kW 9.53 12.3 13.4
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 11.2 (1), 10.3 (2) 14.0 (1), 13.1 (2) 16.0 (1), 15.2 (2)
Γενικά LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνη με το EN14825) Εσωτερικός χώρος dB(A) 42.0 44.0 44.0
  Λεπτομέρειες προμηθευτή/κατασκευαστή Όνομα και διεύθυνση Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Περιγραφή προϊόντος Αντλία θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας Ναι Ναι Ναι
LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Εξωτερικός χώρος dB(A) 64.0 64.0 66.0
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 2.55 (1), 3.17 (2) 3.26 (1), 4.04 (2) 3.92 (1), 4.75 (2)
Προϋποθέσεις θορύβου οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακή σήμανση 4.39 (1), 3.25 (2) 4.29 (1), 3.24 (2) 4.08 (1), 3.20 (2)
Σημειώσεις Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )
  Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)
  Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)
  DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)