EHVH11S18CB3V / ERLQ011CAW1 EHVH11S26CB9W / ERLQ011CAW1 EHVH16S18CB3V / ERLQ014CAW1 EHVH16S26CB9W / ERLQ014CAW1 EHVH16S18CB3V / ERLQ016CAW1 EHVH16S26CB9W / ERLQ016CAW1
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 11.2 (1), 11.0 (2) 11.2 (1), 11.0 (2) 14.5 (1), 13.6 (2) 14.5 (1), 13.6 (2) 16.0 (1), 15.2 (2) 16.0 (1), 15.2 (2)
  Μέγ. kW 8.60 (3), 8.60 (4) 8.60 (3), 8.60 (4) 10.6 (3), 10.8 (4) 10.6 (3), 10.8 (4) 11.4 (3), 10.9 (4) 11.4 (3), 10.9 (4)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 3.42 (1), 4.21 (2) 3.42 (1), 4.21 (2) 3.37 (1), 4.10 (2) 3.37 (1), 4.10 (2) 3.76 (1), 4.66 (2) 3.76 (1), 4.66 (2)
    Μέγ. kW 3.13 (3), 4.10 (4) 3.13 (3), 4.10 (4) 4.00 (3), 5.19 (4) 4.00 (3), 5.19 (4) 4.32 (3), 5.22 (4) 4.32 (3), 5.22 (4)
COP 4.60 (1), 2.75 (3), 3.55 (2), 2.10 (4) 4.60 (1), 2.75 (3), 3.55 (2), 2.10 (4) 4.30 (1), 2.65 (3), 3.32 (2), 2.08 (4) 4.30 (1), 2.65 (3), 3.32 (2), 2.08 (4) 4.25 (1), 2.64 (3), 3.26 (2), 2.09 (4) 4.25 (1), 2.64 (3), 3.26 (2), 2.09 (4)
Αντλία Ονομαστική μονάδα ESP Θέρμανση kPa 34.2 (7), 35.9 (8) 34.2 (7), 35.9 (8) 43.2 (7), 51.2 (8) 43.2 (7), 51.2 (8) 26.8 (7), 36.3 (8) 26.8 (7), 36.3 (8)
Πλευρικός εναλλάκτης θερμότητας νερού Ταχύτητα ροής νερού Θέρμανση Ονομ. l/min 32.1 (7), 31.5 (8) 32.1 (7), 31.5 (8) 41.6 (7), 39.0 (8) 41.6 (7), 39.0 (8) 45.9 (7), 43.6 (8) 45.9 (7), 43.6 (8)
Γενικά Λεπτομέρειες προμηθευτή/κατασκευαστή Όνομα και διεύθυνση   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Ονομασία ή εμπορικό σήμα   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Περιγραφή προϊόντος Αντλία θερμότητας αέρα σε νερό   Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
    Αντλία θερμότητας άλμης σε νερό   όχι όχι όχι όχι όχι όχι
    Θερμαντήρας συνδυασμού αντλίας θερμότητας   Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
    Αντλία θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας   όχι όχι όχι όχι όχι όχι
    Συμπληρωματικός ενσωματωμένος θερμαντήρας   Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
    Αντλία θερμότητας νερό σε νερό   όχι όχι όχι όχι όχι όχι
  LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνη με το EN14825) Εσωτερικός χώρος dB(A) 42.0 42.0 44.0 44.0 44.0 44.0
LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Εξωτερικός χώρος dB(A) 64.0 64.0 64.0 64.0 66.0 66.0
Προϋποθέσεις θορύβου οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακή σήμανση Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825
Tank Name   Δεξαμενή ζεστού νερού χρήσης από ανοξείδωτο χάλυβα 180 λ. Δεξαμενή ζεστού νερού χρήσης από ανοξείδωτο χάλυβα 260 λ. Δεξαμενή ζεστού νερού χρήσης από ανοξείδωτο χάλυβα 180 λ. Δεξαμενή ζεστού νερού χρήσης από ανοξείδωτο χάλυβα 260 λ. Δεξαμενή ζεστού νερού χρήσης από ανοξείδωτο χάλυβα 180 λ. Δεξαμενή ζεστού νερού χρήσης από ανοξείδωτο χάλυβα 260 λ.
Θέρμανση χώρου γενικά Μονάδα αέρα σε νερό Ονομαστική ροή αέρα (εξωτερικός χώρος) m³/ώρα 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400
  Άλλο Έλεγχος απόδοσης   Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter
    Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
    Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) kW 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Poff (λειτουργία εκτός) kW 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Psb (λειτουργία ετοιμότητας) kW 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Pto (θερμοστάτης εκτός) kW 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057
  Ενσωματωμένος συμπληρωματικός θερμαντήρας Εκπομπή NOx mg/kWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Psup kW 3.00 9.00 3.00 9.00 3.00 9.00
    Τύπος εισόδου ενέργειας   Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου   L XL L XL L XL
    Λειτουργία για την ρύθμιση της θέρμανσης νερού κατά τη διάρκεια των ωρών εκτός αιχμής   Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
  Μέσο κλίμα AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 1,170 1,720 1,170 1,720 1,170 1,720
    AFC (Ετήσια κατανάλωση καυσίμου) Gj 0.00          
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 87.4 97.7 87.4 97.7 87.4 97.7
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 5.32 7.83 5.32 7.83 5.32 7.83
    Qfuel (ημερήσια κατανάλωση καυσίμου) kWh 0.00          
    Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού   A A A A A A
  Ψυχρό κλίμα AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 1,340 1,980 1,340 1,980 1,340 1,980
    AFC (ετήσια κατανάλωση καυσίμου) Gj 0.00          
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 76.6 85.1 76.6 85.1 76.6 85.1
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 6.08 8.99 6.08 8.99 6.08 8.99
    Qfuel (ημερήσια κατανάλωση καυσίμου) kWh 0.00          
  Θερμό κλίμα AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 1,110 1,630 1,110 1,630 1,110 1,630
    AFC (ετήσια κατανάλωση καυσίμου) Gj 0.00          
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 92.3 103 92.3 103 92.3 103
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 5.04 7.40 5.04 7.40 5.04 7.40
    Qfuel (ημερήσια κατανάλωση καυσίμου) kWh 0.00          
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά SCOP   3.09          
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 6,260          
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 120          
      Prated στους -10°C kW 9.99          
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 22.6          
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A+          
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00          
      COPd   1.99          
      Pdh kW 8.83          
      PERd % 79.6          
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00          
      COPd   3.24          
      Pdh kW 5.28          
      PERd % 130          
    C Συνθήκες (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.950          
      COPd   4.31          
      Pdh kW 4.47          
      PERd % 172          
    Προϋπόθεση D (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.930          
      COPd   6.41          
      Pdh kW 5.37          
      PERd % 256          
    Tol (όριο θερμοκρασίας λειτουργίας) COPd   1.79          
      Pdh kW 9.08          
      PERd % 71.6          
      TOL °C -10.0          
      WTOL °C 55.0          
    Ονομ. θερμική ισχύς, συμπληρ. απόδοση Psup (σε Tdesign -10°C) kW 0.910          
    Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) COPd   1.99          
      Pdh kW 8.83          
      PERd % 79.6          
      Tbiv °C -7.00          
  Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 6,740          
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 95.0          
      Prated στους -22°C kW 6.99          
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 24.3          
  Έξοδος νερού θερμού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,630          
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 125          
      Prated στους 2°C kW 7.58          
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 9.47          
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP   3.98          
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 5,380          
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 156          
      Prated στους -10°C kW 11.2          
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 19.4          
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++          
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) COPd   2.63          
      Pdh kW 8.88          
      PERd % 105          
    Β Συνθήκες (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00          
      COPd   4.05          
      Pdh kW 6.03          
      PERd % 162          
    Προϋπόθεση C (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.940          
      COPd   6.77          
      Pdh kW 5.74          
      PERd % 271          
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.920          
      COPd   8.97          
      Pdh kW 6.50          
      PERd % 359          
    Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) COPd   2.34          
      Pdh kW 8.76          
      PERd % 93.6          
      TOL °C -10.0          
      WTOL °C 35.0          
    Tbiv (δίτιμη θερμοκρασία) COPd   2.82          
      Pdh kW 9.09          
      PERd % 113          
      Tbiv °C -5.00          
    Συμπληρ. απόδοση ονομαστικής εξόδου ισχύος Psup (σε Tdesign -10°C) kW 2.44          
  Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 35°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 6,430          
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 148          
      Prated στους -22°C kW 10.3          
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 23.1          
  Εξαγωγή νερού θερμού κλίματος 35°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,950          
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 192          
      Prated στους 2°C kW 9.06          
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 7.02          
Σημειώσεις Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )
  Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C
  Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C (4) - Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C (4) - Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C (4) - Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C (4) - Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C (4) - Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C
  Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (5) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (5) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (5) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (5) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (5) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)
  Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (6) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (6) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (6) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (6) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (6) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)
  DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (7) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (7) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (7) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (7) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (7) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh   6,260 7,900 7,900 8,970 8,970
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου %   120 123 123 119 119
      Prated στους -10°C kW   9.99 12.7 12.7 13.9 13.9
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj   22.6 28.4 28.4 32.3 32.3
      SCOP     3.09 3.16 3.16 3.06 3.06
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου     A+ A+ A+ A+ A+
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)     1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd     1.99 1.76 1.76 1.78 1.78
      Pdh kW   8.83 9.97 9.97 12.2 12.2
      PERd %   79.6 70.4 70.4 71.2 71.2
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)     1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd     3.24 3.55 3.55 3.12 3.12
      Pdh kW   5.28 6.76 6.76 7.61 7.61
      PERd %   130 142 142 125 125
    C Συνθήκες (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)     0.950 0.950 0.950 1.00 1.00
      COPd     4.31 4.22 4.22 4.40 4.40
      Pdh kW   4.47 4.66 4.66 4.83 4.83
      PERd %   172 169 169 176 176
    Προϋπόθεση D (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)     0.930 0.940 0.940 0.930 0.930
      COPd     6.41 5.44 5.44 6.36 6.36
      Pdh kW   5.37 5.26 5.26 5.38 5.38
      PERd %   256 218 218 254 254
    Tol (όριο θερμοκρασίας λειτουργίας) COPd     1.79 1.75 1.75 1.71 1.71
      Pdh kW   9.08 12.2 12.2 13.3 13.3
      PERd %   71.6 70.0 70.0 68.4 68.4
      TOL °C   -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C   55.0 55.0 55.0 55.0 55.0
    Ονομ. θερμική ισχύς, συμπληρ. απόδοση Psup (σε Tdesign -10°C) kW   0.910 0.550 0.550 0.580 0.580
    Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) COPd     1.99 1.92 1.92 1.78 1.78
      Pdh kW   8.83 11.0 11.0 12.2 12.2
      PERd %   79.6 76.8 76.8 71.2 71.2
      Tbiv °C   -7.00 -6.00 -6.00 -7.00 -7.00
  Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh   6,740 7,870 7,870 8,580 8,580
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου %   95.0 95.5 95.5 98.3 98.3
      Prated στους -22°C kW   6.99 8.15 8.15 9.12 9.12
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj   24.3 28.3 28.3 30.9 30.9
  Έξοδος νερού θερμού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh   2,630 3,270 3,270 3,420 3,420
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) %   125 135 135 136 136
      Prated στους 2°C kW   7.58 9.84 9.84 10.3 10.3
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj   9.47 11.8 11.8 12.3 12.3
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP     3.98 3.90 3.90 3.80 3.80
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh   5,380 7,250 7,250 8,270 8,270
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) %   156 153 153 149 149
      Prated στους -10°C kW   11.2 14.5 14.5 16.0 16.0
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj   19.4 26.1 26.1 29.8 29.8
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου     A++ A++ A++ A+ A+
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) COPd     2.63 2.63 2.63 2.33 2.33
      Pdh kW   8.88 10.7 10.7 12.4 12.4
      PERd %   105 105 105 93.2 93.2
    Β Συνθήκες (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)     1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd     4.05 4.07 4.07 3.74 3.74
      Pdh kW   6.03 7.71 7.71 8.62 8.62
      PERd %   162 163 163 150 150
    Προϋπόθεση C (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)     0.940 1.00 1.00 0.940 0.940
      COPd     6.77 5.71 5.71 6.77 6.77
      Pdh kW   5.74 5.05 5.05 5.74 5.74
      PERd %   271 228 228 271 271
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)     0.920 0.930 0.930 0.920 0.920
      COPd     8.97 6.71 6.71 8.97 8.97
      Pdh kW   6.50 5.16 5.16 6.50 6.50
      PERd %   359 268 268 359 359
    Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) COPd     2.34 2.60 2.60 2.05 2.05
      Pdh kW   8.76 12.6 12.6 11.7 11.7
      PERd %   93.6 104 104 82.0 82.0
      TOL °C   -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C   35.0 35.0 35.0 35.0 35.0
    Tbiv (δίτιμη θερμοκρασία) COPd     2.82 2.83 2.83 2.56 2.56
      Pdh kW   9.09 11.6 11.6 12.1 12.1
      PERd %   113 113 113 102 102
      Tbiv °C   -5.00 -5.00 -5.00 -4.00 -4.00
    Συμπληρ. απόδοση ονομαστικής εξόδου ισχύος Psup (σε Tdesign -10°C) kW   2.44 1.93 1.93 4.35 4.35
  Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 35°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh   6,430 8,170 8,170 9,050 9,050
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) %   148 141 141 137 137
      Prated στους -22°C kW   10.3 12.3 12.3 13.3 13.3
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj   23.1 29.4 29.4 32.6 32.6
  Εξαγωγή νερού θερμού κλίματος 35°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh   1,950 2,350 2,350 2,480 2,480
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) %   192 199 199 199 199
      Prated στους 2°C kW   9.06 10.9 10.9 11.4 11.4
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj   7.02 8.46 8.46 8.92 8.92