Πίνακας προδιαγραφών για EHVH-CB / ERLQ-CV3

EHVH04S18CB3V / ERLQ004CAV3 EHVH08S26CB9W / ERLQ006CAV3 EHVH08S18CB3V / ERLQ006CAV3 EHVH08S18CB3V / ERLQ008CAV3 EHVH08S26CB9W / ERLQ008CAV3 EHVH11S18CB3V / ERLQ011CAV3 EHVH11S26CB9W / ERLQ011CAV3 EHVH16S18CB3V / ERLQ014CAV3 EHVH16S26CB9W / ERLQ014CAV3 EHVH16S26CB9W / ERLQ016CAV3 EHVH16S18CB3V / ERLQ016CAV3
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.80 (1) 1.80 (1) 1.80 (1) 1.80 (1) 1.80 (1)            
  Ονομ. kW 4.40 (1), 4.03 (2) 6.00 (1), 5.67 (2) 6.00 (1), 5.67 (2) 7.40 (1), 6.89 (2) 7.40 (1), 6.89 (2) 11.2 (1), 11.0 (2) 11.2 (1), 11.0 (2) 14.5 (1), 13.6 (2) 14.5 (1), 13.6 (2) 16.0 (1), 15.2 (2) 16.0 (1), 15.2 (2)
  Μέγ. kW 5.12 (1), 4.90 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 10.0 (1), 9.53 (2) 10.0 (1), 9.53 (2) 8.60 (3), 8.60 (4) 8.60 (3), 8.60 (4) 10.6 (3), 10.8 (4) 10.6 (3), 10.8 (4) 11.4 (3), 10.9 (4) 11.4 (3), 10.9 (4)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 0.870 (1), 1.13 (2) 1.27 (1), 1.59 (2) 1.27 (1), 1.59 (2) 1.66 (1), 2.01 (2) 1.66 (1), 2.01 (2) 2.43 (1), 3.10 (2) 2.43 (1), 3.10 (2) 3.37 (1), 4.10 (2) 3.37 (1), 4.10 (2) 3.76 (1), 4.66 (2) 3.76 (1), 4.66 (2)
    Μέγ. kW           3.13 (3), 4.10 (4) 3.13 (3), 4.10 (4) 4.00 (3), 5.19 (4) 4.00 (3), 5.19 (4) 4.32 (3), 5.22 (4) 4.32 (3), 5.22 (4)
COP 5.04 (1), 3.58 (2) 4.74 (1), 3.56 (2) 4.74 (1), 3.56 (2) 4.45 (1), 3.42 (2) 4.45 (1), 3.42 (2) 4.60 (1), 2.75 (3), 3.55 (2), 2.10 (4) 4.60 (1), 2.75 (3), 3.55 (2), 2.10 (4) 4.30 (1), 2.65 (3), 3.32 (2), 2.08 (4) 4.30 (1), 2.65 (3), 3.32 (2), 2.08 (4) 4.25 (1), 2.64 (3), 3.26 (2), 2.09 (4) 4.25 (1), 2.64 (3), 3.26 (2), 2.09 (4)
Pump Ονομαστική μονάδα ESP Θέρμανση kPa 53.0 (5), 56.0 (6) 45.0 (5), 47.0 (6) 45.0 (5), 47.0 (6) 33.0 (5), 37.0 (6) 33.0 (5), 37.0 (6) 34.2 (7), 35.9 (8) 34.2 (7), 35.9 (8) 43.2 (7), 51.2 (8) 43.2 (7), 51.2 (8) 26.8 (7), 36.3 (8) 26.8 (7), 36.3 (8)
Πλευρικός εναλλάκτης θερμότητας νερού Ταχύτητα ροής νερού Θέρμανση Ονομ. l/min 12.6 (5), 11.6 (6) 17.2 (5), 16.3 (6) 17.2 (5), 16.3 (6) 21.2 (5), 19.8 (6) 21.2 (5), 19.8 (6) 32.1 (7), 31.5 (8) 32.1 (7), 31.5 (8) 41.6 (7), 39.0 (8) 41.6 (7), 39.0 (8) 45.9 (7), 43.6 (8) 45.9 (7), 43.6 (8)
General Λεπτομέρειες προμηθευτή/κατασκευαστή Όνομα και διεύθυνση   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Ονομασία ή εμπορικό σήμα   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Περιγραφή προϊόντος Αντλία θερμότητας αέρα σε νερό   Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
    Αντλία θερμότητας άλμης σε νερό   όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι
    Θερμαντήρας συνδυασμού αντλίας θερμότητας   Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
    Αντλία θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας   όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι
    Συμπληρωματικός ενσωματωμένος θερμαντήρας   Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
    Αντλία θερμότητας νερό σε νερό   όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι
  LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνη με το EN14825) Εσωτερικός χώρος dB(A) 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 44.0 44.0 44.0 44.0
LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Εξωτερικός χώρος dB(A) 61.0 62.0 62.0 62.0 62.0 64.0 64.0 64.0 64.0 66.0 66.0
Προϋποθέσεις θορύβου οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακή σήμανση Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825
Tank Name   Δεξαμενή ζεστού νερού χρήσης από ανοξείδωτο χάλυβα 180 λ.         Δεξαμενή ζεστού νερού χρήσης από ανοξείδωτο χάλυβα 180 λ. Δεξαμενή ζεστού νερού χρήσης από ανοξείδωτο χάλυβα 260 λ. Δεξαμενή ζεστού νερού χρήσης από ανοξείδωτο χάλυβα 180 λ. Δεξαμενή ζεστού νερού χρήσης από ανοξείδωτο χάλυβα 260 λ. Δεξαμενή ζεστού νερού χρήσης από ανοξείδωτο χάλυβα 260 λ. Δεξαμενή ζεστού νερού χρήσης από ανοξείδωτο χάλυβα 180 λ.
Θέρμανση χώρου γενικά Μονάδα αέρα σε νερό Ονομαστική ροή αέρα (εξωτερικός χώρος) m³/ώρα 2,700 2,820 2,820 2,820 2,820 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400
  Μονάδα άλμης/νερού σε νερό Ονομαστική ροή νερού/άλμης m³/ώρα     0.00 0.00 0.00            
  Άλλο Έλεγχος απόδοσης   Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter
    Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
    Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) kW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Poff (λειτουργία εκτός) kW 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Psb (λειτουργία ετοιμότητας) kW 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Pto (θερμοστάτης εκτός) kW 0.0060 0.0070 0.0070 0.0080 0.0080 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057
  Ενσωματωμένος συμπληρωματικός θερμαντήρας Εκπομπή NOx mg/kWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Psup kW 3.00 3.00 3.00 3.00 9.00 3.00 9.00 3.00 9.00 9.00 3.00
    Τύπος εισόδου ενέργειας   Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου   L XL L L XL L XL L XL XL L
    Λειτουργία για την ρύθμιση της θέρμανσης νερού κατά τη διάρκεια των ωρών εκτός αιχμής   Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
  Μέσο κλίμα AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 1,080 1,870 1,190 1,190 1,870 1,170 1,720 1,170 1,720 1,720 1,170
    AFC (Ετήσια κατανάλωση καυσίμου) Gj   0.00   0.00 0.00 0.00 0.00        
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 95.0 90.0 86.4 86.4 90.0 87.4 97.7 87.4 97.7 97.7 87.4
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 4.93 8.50 5.43 5.43 8.50 5.32 7.83 5.32 7.83 7.83 5.32
    Qfuel (ημερήσια κατανάλωση καυσίμου) kWh   0.00   0.00 0.00 0.00 0.00        
    Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού   A A A A A A A A A A A
  Ψυχρό κλίμα AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 1,220 2,040 1,330 1,330 2,040 1,340 1,980 1,340 1,980 1,980 1,340
    AFC (ετήσια κατανάλωση καυσίμου) Gj   0.00   0.00 0.00 0.00 0.00        
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 84.0 83.0 77.5 77.5 83.0 76.6 85.1 76.6 85.1 85.1 76.6
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 5.55 9.26 6.05 6.05 9.26 6.08 8.99 6.08 8.99 8.99 6.08
    Qfuel (ημερήσια κατανάλωση καυσίμου) kWh   0.00   0.00 0.00 0.00 0.00        
  Θερμό κλίμα AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 966 1,780 1,120 1,120 1,780 1,110 1,630 1,110 1,630 1,630 1,110
    AFC (ετήσια κατανάλωση καυσίμου) Gj   0.00   0.00 0.00 0.00 0.00        
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 106 94.0 91.8 91.8 94.0 92.3 103 92.3 103 103 92.3
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 4.39 8.11 5.10 5.10 8.11 5.04 7.40 5.04 7.40 7.40 5.04
    Qfuel (ημερήσια κατανάλωση καυσίμου) kWh           0.00 0.00        
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,360   3,370         7,900 7,900 8,970 8,970
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 125   126         123 123 119 119
      Prated στους -10°C kW 3.70   5.30         12.7 12.7 13.9 13.9
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 8.48   12.1         28.4 28.4 32.3 32.3
      SCOP   3.20   3.22         3.16 3.16 3.06 3.06
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++   A++         A+ A+ A+ A+
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00   1.00         1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   2.03   2.02         1.76 1.76 1.78 1.78
      Pdh kW 3.36   4.56         9.97 9.97 12.2 12.2
      PERd % 81.2   80.8         70.4 70.4 71.2 71.2
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00   0.990         1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   3.08   3.17         3.55 3.55 3.12 3.12
      Pdh kW 2.00   3.43         6.76 6.76 7.61 7.61
      PERd % 123   127         142 142 125 125
    C Συνθήκες (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.990   0.990         0.950 0.950 1.00 1.00
      COPd   4.27   4.20         4.22 4.22 4.40 4.40
      Pdh kW 2.77   3.51         4.66 4.66 4.83 4.83
      PERd % 171   168         169 169 176 176
    Προϋπόθεση D (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.990   0.990         0.940 0.940 0.930 0.930
      COPd   6.33   5.82         5.44 5.44 6.36 6.36
      Pdh kW 2.65   3.28         5.26 5.26 5.38 5.38
      PERd % 253   233         218 218 254 254
    Tol (όριο θερμοκρασίας λειτουργίας) COPd   1.80   1.74         1.75 1.75 1.71 1.71
      Pdh kW 3.76   3.10         12.2 12.2 13.3 13.3
      PERd % 72.0   69.6         70.0 70.0 68.4 68.4
      TOL °C -10.0   -10.0         -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 55.0   55.0         55.0 55.0 55.0 55.0
    Ονομ. θερμική ισχύς, συμπληρ. απόδοση Psup (σε Tdesign -10°C) kW 0.00   2.20         0.550 0.550 0.580 0.580
    Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) COPd   1.80   1.87         1.92 1.92 1.78 1.78
      Pdh kW 3.76   4.90         11.0 11.0 12.2 12.2
      PERd % 72.0   74.8         76.8 76.8 71.2 71.2
      Tbiv °C -10.0   -8.00         -6.00 -6.00 -7.00 -7.00
  Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,130   2,310         7,870 7,870 8,580 8,580
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 107   107         95.5 95.5 98.3 98.3
      Prated στους -22°C kW 2.39   2.60         8.15 8.15 9.12 9.12
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 7.68   8.30         28.3 28.3 30.9 30.9
  Έξοδος νερού θερμού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,170   1,490         3,270 3,270 3,420 3,420
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 186   182         135 135 136 136
      Prated στους 2°C kW 4.27   5.30         9.84 9.84 10.3 10.3
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 4.20   5.37         11.8 11.8 12.3 12.3
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP   4.52   4.29         3.90 3.90 3.80 3.80
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,980   2,540         7,250 7,250 8,270 8,270
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 178   169         153 153 149 149
      Prated στους -10°C kW 4.40   5.34         14.5 14.5 16.0 16.0
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 7.13   9.14         26.1 26.1 29.8 29.8
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++   A++         A++ A++ A+ A+
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) COPd   3.01   2.69         2.63 2.63 2.33 2.33
      Pdh kW 4.01   4.72         10.7 10.7 12.4 12.4
      PERd % 120   108         105 105 93.2 93.2
    Β Συνθήκες (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00   0.990         1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   4.41   4.24         4.07 4.07 3.74 3.74
      Pdh kW 2.40   3.90         7.71 7.71 8.62 8.62
      PERd % 176   170         163 163 150 150
    Προϋπόθεση C (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.980   0.980         1.00 1.00 0.940 0.940
      COPd   5.85   5.75         5.71 5.71 6.77 6.77
      Pdh kW 1.70   2.59         5.05 5.05 5.74 5.74
      PERd % 234   230         228 228 271 271
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.980   0.980         0.930 0.930 0.920 0.920
      COPd   7.71   7.27         6.71 6.71 8.97 8.97
      Pdh kW 2.04   2.61         5.16 5.16 6.50 6.50
      PERd % 308   291         268 268 359 359
    Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) COPd   2.61   2.29         2.60 2.60 2.05 2.05
      Pdh kW 4.36   4.70         12.6 12.6 11.7 11.7
      PERd % 104   91.6         104 104 82.0 82.0
      TOL °C -10.0   -10.0         -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 35.0   35.0         35.0 35.0 35.0 35.0
    G Συνθήκες (-15°CDB/-) COPd   0.00   0.00                
      Pdh kW 0.00   0.00                
      PERd % 0.00   0.00                
    Tbiv (δίτιμη θερμοκρασία) COPd   2.61   2.47         2.83 2.83 2.56 2.56
      Pdh kW 4.36   4.93         11.6 11.6 12.1 12.1
      PERd % 104   98.8         113 113 102 102
      Tbiv °C -10.0   -8.00         -5.00 -5.00 -4.00 -4.00
    Συμπληρ. απόδοση ονομαστικής εξόδου ισχύος Psup (σε Tdesign -10°C) kW 0.040   0.640         1.93 1.93 4.35 4.35
  Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 35°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh               8,170 8,170 9,050 9,050
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) %               141 141 137 137
      Prated στους -22°C kW               12.3 12.3 13.3 13.3
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj               29.4 29.4 32.6 32.6
  Εξαγωγή νερού θερμού κλίματος 35°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh               2,350 2,350 2,480 2,480
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) %               199 199 199 199
      Prated στους 2°C kW               10.9 10.9 11.4 11.4
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj               8.46 8.46 8.92 8.92
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )
  (3) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (3) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C
  (4) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (4) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C (4) - Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C (4) - Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C (4) - Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C (4) - Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C
  (5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (5) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (5) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (5) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (5) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)
  (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (6) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (6) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (6) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (6) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά SCOP     3.22   3.20 3.20 3.09 3.09        
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh   3,370   4,100 4,100 6,260 6,260        
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου %   126   125 125 120 120        
      Prated στους -10°C kW   5.30   6.40 6.40 9.99 9.99        
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj   12.1   14.8 14.8 22.6 22.6        
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου     A++   A++ A++ A+ A+        
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)     1.00   1.00 1.00 1.00 1.00        
      COPd     2.02   1.98 1.98 1.99 1.99        
      Pdh kW   4.56   5.50 5.50 8.83 8.83        
      PERd %   80.8   79.2 79.2 79.6 79.6        
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)     0.990   1.00 1.00 1.00 1.00        
      COPd     3.17   3.17 3.17 3.24 3.24        
      Pdh kW   3.43   3.43 3.43 5.28 5.28        
      PERd %   127   127 127 130 130        
    C Συνθήκες (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)     0.990   0.990 0.990 0.950 0.950        
      COPd     4.20   4.20 4.20 4.31 4.31        
      Pdh kW   3.51   3.50 3.50 4.47 4.47        
      PERd %   168   168 168 172 172        
    Προϋπόθεση D (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)     0.990   0.990 0.990 0.930 0.930        
      COPd     5.82   5.82 5.82 6.41 6.41        
      Pdh kW   3.28   3.28 3.28 5.37 5.37        
      PERd %   233   233 233 256 256        
    Tol (όριο θερμοκρασίας λειτουργίας) COPd     1.74   1.74 1.74 1.79 1.79        
      Pdh kW   3.10   3.10 3.10 9.08 9.08        
      PERd %   69.6   69.6 69.6 71.6 71.6        
      TOL °C   -10.0   -10.0 -10.0 -10.0 -10.0        
      WTOL °C   55.0   55.0 55.0 55.0 55.0        
    Ονομ. θερμική ισχύς, συμπληρ. απόδοση Psup (σε Tdesign -10°C) kW   2.20   3.30 3.30 0.910 0.910        
    Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) COPd     1.87   1.98 1.98 1.99 1.99        
      Pdh kW   4.90   5.50 5.50 8.83 8.83        
      PERd %   74.8   79.2 79.2 79.6 79.6        
      Tbiv °C   -8.00   -7.00 -7.00 -7.00 -7.00        
  Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh   2,310   3,090 3,090 6,740 6,740        
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου %   107   110 110 95.0 95.0        
      Prated στους -22°C kW   2.60   3.56 3.56 6.99 6.99        
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj   8.30   11.1 11.1 24.3 24.3        
  Έξοδος νερού θερμού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh   1,490   1,840 1,840 2,630 2,630        
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) %   182   178 178 125 125        
      Prated στους 2°C kW   5.30   6.36 6.36 7.58 7.58        
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj   5.37   6.62 6.62 9.47 9.47        
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP     4.29   4.34 4.34 3.98 3.98        
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh   2,540   3,490 3,490 5,380 5,380        
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) %   169   171 171 156 156        
      Prated στους -10°C kW   5.34   7.40 7.40 11.2 11.2        
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj   9.14   12.6 12.6 19.4 19.4        
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου     A++   A++ A++ A++ A++        
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) COPd     2.69   2.69 2.69 2.63 2.63        
      Pdh kW   4.72   6.68 6.68 8.88 8.88        
      PERd %   108   108 108 105 105        
    Β Συνθήκες (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)     0.990   1.00 1.00 1.00 1.00        
      COPd     4.24   4.24 4.24 4.05 4.05        
      Pdh kW   3.90   3.90 3.90 6.03 6.03        
      PERd %   170   170 170 162 162        
    Προϋπόθεση C (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)     0.980   1.00 1.00 0.940 0.940        
      COPd     5.75   5.75 5.75 6.77 6.77        
      Pdh kW   2.59   2.59 2.59 5.74 5.74        
      PERd %   230   230 230 271 271        
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)     0.980   0.980 0.980 0.920 0.920        
      COPd     7.27   7.27 7.27 8.97 8.97        
      Pdh kW   2.61   2.61 2.61 6.50 6.50        
      PERd %   291   291 291 359 359        
    Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) COPd     2.29   2.29 2.29 2.34 2.34        
      Pdh kW   4.70   6.81 6.81 8.76 8.76        
      PERd %   91.6   91.6 91.6 93.6 93.6        
      TOL °C   -10.0   -10.0 -10.0 -10.0 -10.0        
      WTOL °C   35.0   35.0 35.0 35.0 35.0        
    G Συνθήκες (-15°CDB/-) COPd     0.00   0.00 0.00            
      Pdh kW   0.00   0.00 0.00            
      PERd %   0.00   0.00 0.00            
    Tbiv (δίτιμη θερμοκρασία) COPd     2.47   2.47 2.47 2.82 2.82        
      Pdh kW   4.93   7.14 7.14 9.09 9.09        
      PERd %   98.8   98.8 98.8 113 113        
      Tbiv °C   -8.00   -8.00 -8.00 -5.00 -5.00        
    Συμπληρ. απόδοση ονομαστικής εξόδου ισχύος Psup (σε Tdesign -10°C) kW   0.640   0.590 0.590 2.44 2.44        
  Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 35°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh           6,430 6,430        
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) %           148 148        
      Prated στους -22°C kW           10.3 10.3        
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj           23.1 23.1        
  Εξαγωγή νερού θερμού κλίματος 35°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh           1,950 1,950        
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) %           192 192        
      Prated στους 2°C kW           9.06 9.06        
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj           7.02 7.02        
Σημειώσεις           DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (7) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (7) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (7) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (7) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
            DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)