EHVH11S18CB3V / ERHQ011BAV3 EHVH11S26CB9W / ERHQ011BAV3 EHVH16S18CB3V / ERHQ014BAV3 EHVH16S26CB9W / ERHQ014BAV3 EHVH16S18CB3V / ERHQ016BAV3 EHVH16S26CB9W / ERHQ016BAV3
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 11.2 (1), 10.3 (2) 11.2 (1), 10.3 (2) 14.0 (1), 13.1 (2) 14.0 (1), 13.1 (2) 16.0 (1), 15.2 (2) 16.0 (1), 15.2 (2)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 2.55 (1), 3.17 (2) 2.55 (1), 3.17 (2) 3.26 (1), 4.04 (2) 3.26 (1), 4.04 (2) 3.92 (1), 4.75 (2) 3.92 (1), 4.75 (2)
COP 4.39 (1), 3.25 (2) 4.39 (1), 3.25 (2) 4.29 (1), 3.24 (2) 4.29 (1), 3.24 (2) 4.08 (1), 3.20 (2) 4.08 (1), 3.20 (2)
Αντλία Ονομαστική μονάδα ESP Θέρμανση kPa 34.0 (5), 41.0 (6) 34.0 (5), 41.0 (6) 48.0 (5), 55.0 (6) 48.0 (5), 55.0 (6) 28.0 (5), 36.0 (6) 28.0 (5), 36.0 (6)
Πλευρικός εναλλάκτης θερμότητας νερού Ταχύτητα ροής νερού Θέρμανση Ονομ. l/min 32.1 (5), 29.5 (6) 32.1 (5), 29.5 (6) 40.1 (5), 37.6 (6) 40.1 (5), 37.6 (6) 45.9 (5), 43.6 (6) 45.9 (5), 43.6 (6)
Γενικά Λεπτομέρειες προμηθευτή/κατασκευαστή Όνομα και διεύθυνση   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Ονομασία ή εμπορικό σήμα   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Περιγραφή προϊόντος Αντλία θερμότητας αέρα σε νερό   Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
    Αντλία θερμότητας άλμης σε νερό   όχι όχι όχι όχι όχι όχι
    Θερμαντήρας συνδυασμού αντλίας θερμότητας   Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
    Αντλία θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας   όχι όχι όχι όχι όχι όχι
    Συμπληρωματικός ενσωματωμένος θερμαντήρας   Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
    Αντλία θερμότητας νερό σε νερό   όχι όχι όχι όχι όχι όχι
  LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνη με το EN14825) Εσωτερικός χώρος dB(A) 42.0 42.0 44.0 44.0 44.0 44.0
LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Εξωτερικός χώρος dB(A) 64.0 64.0 64.0 64.0 66.0 66.0
Προϋποθέσεις θορύβου οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακή σήμανση Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825
Θέρμανση χώρου γενικά Μονάδα αέρα σε νερό Ονομαστική ροή αέρα (εξωτερικός χώρος) m³/ώρα 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400
  Άλλο Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
    Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) kW 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Poff (λειτουργία εκτός) kW 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Psb (λειτουργία ετοιμότητας) kW 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Pto (θερμοστάτης εκτός) kW 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057
  Ενσωματωμένος συμπληρωματικός θερμαντήρας Εκπομπή NOx mg/kWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Psup kW 3.00 9.00 3.00 9.00 3.00 9.00
    Τύπος εισόδου ενέργειας   Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου   L XL L XL L XL
    Λειτουργία για την ρύθμιση της θέρμανσης νερού κατά τη διάρκεια των ωρών εκτός αιχμής   Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
  Μέσο κλίμα AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 1,140 1,770 1,140 1,770 1,140 1,770
    AFC (Ετήσια κατανάλωση καυσίμου) Gj 0.00          
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 90.5 95.3 90.5 95.3 90.5 95.3
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 5.17 8.04 5.17 8.04 5.17 8.04
    Qfuel (ημερήσια κατανάλωση καυσίμου) kWh 0.00          
    Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού   A A A A A A
  Θερμό κλίμα AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 1,090 1,710 1,090 1,710 1,090 1,710
    AFC (ετήσια κατανάλωση καυσίμου) Gj 0.00          
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 94.5 98.2 94.5 98.2 94.5 98.2
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 4.95 7.78 4.95 7.78 4.95 7.78
    Qfuel (ημερήσια κατανάλωση καυσίμου) kWh 0.00          
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά SCOP   2.86          
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 6,450          
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 112          
      Prated στους -10°C kW 9.53          
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 23.2          
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A+          
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00          
      COPd   2.16          
      Pdh kW 7.37          
      PERd % 86.4          
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00          
      COPd   3.14          
      Pdh kW 5.27          
      PERd % 126          
    C Συνθήκες (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.950          
      COPd   3.91          
      Pdh kW 4.43          
      PERd % 156          
    Προϋπόθεση D (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.940          
      COPd   5.54          
      Pdh kW 5.32          
      PERd % 222          
    Tol (όριο θερμοκρασίας λειτουργίας) COPd   2.16          
      Pdh kW 7.37          
      PERd % 86.4          
      TOL °C -7.00          
      WTOL °C 52.0          
    Ονομ. θερμική ισχύς, συμπληρ. απόδοση Psup (σε Tdesign -10°C) kW 9.53          
    Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) COPd   2.29          
      Pdh kW 7.62          
      PERd % 91.6          
      Tbiv °C -5.00          
  Έξοδος νερού θερμού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,700          
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 113          
      Prated στους 2°C kW 6.99          
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 9.72          
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP   2.99          
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 7,320          
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 117          
      Prated στους -10°C kW 11.2          
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 26.4          
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου   A          
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) COPd   2.77          
      Pdh kW 6.68          
      PERd % 111          
    Β Συνθήκες (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00          
      COPd   3.75          
      Pdh kW 6.03          
      PERd % 150          
    Προϋπόθεση C (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00          
      COPd   3.38          
      Pdh kW 3.88          
      PERd % 135          
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.940          
      COPd   3.39          
      Pdh kW 4.10          
      PERd % 136          
    Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) COPd   2.55          
      Pdh kW 6.23          
      PERd % 102          
      TOL °C -10.0          
      WTOL °C 35.0          
    Tbiv (δίτιμη θερμοκρασία) COPd   3.46          
      Pdh kW 7.54          
      PERd % 138          
      Tbiv °C -1.00          
    Συμπληρ. απόδοση ονομαστικής εξόδου ισχύος Psup (σε Tdesign -10°C) kW 4.97          
Σημειώσεις Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )
  Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (3) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (3) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (3) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (3) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (3) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)
  Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (4) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (4) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (4) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (4) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (4) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)
  DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh   6,450 8,580 8,580 9,070 9,070
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου %   112 110 110 114 114
      Prated στους -10°C kW   9.53 12.3 12.3 13.4 13.4
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj   23.2 30.9 30.9 32.6 32.6
      SCOP     2.86 2.82 2.82 2.92 2.92
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου     A+ A+ A+ A+ A+
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)     1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd     2.16 1.89 1.89 1.89 1.89
      Pdh kW   7.37 8.08 8.08 9.00 9.00
      PERd %   86.4 75.6 75.6 75.6 75.6
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)     1.00 1.00 1.00 0.980 0.980
      COPd     3.14 3.09 3.09 3.13 3.13
      Pdh kW   5.27 6.50 6.50 7.50 7.50
      PERd %   126 124 124 125 125
    C Συνθήκες (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)     0.950 0.950 0.950 0.950 0.950
      COPd     3.91 3.91 3.91 4.45 4.45
      Pdh kW   4.43 4.43 4.43 4.90 4.90
      PERd %   156 156 156 178 178
    Προϋπόθεση D (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)     0.940 0.940 0.940 0.940 0.940
      COPd     5.54 5.54 5.54 5.63 5.63
      Pdh kW   5.32 5.32 5.32 5.30 5.30
      PERd %   222 222 222 225 225
    Tol (όριο θερμοκρασίας λειτουργίας) COPd     2.16 1.89 1.89 1.89 1.89
      Pdh kW   7.37 8.08 8.08 9.00 9.00
      PERd %   86.4 75.6 75.6 75.6 75.6
      TOL °C   -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00
      WTOL °C   52.0 52.0 52.0 52.0 52.0
    Ονομ. θερμική ισχύς, συμπληρ. απόδοση Psup (σε Tdesign -10°C) kW   9.53 12.3 12.3 13.4 13.4
    Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) COPd     2.29 2.38 2.38 2.36 2.36
      Pdh kW   7.62 9.32 9.32 10.0 10.0
      PERd %   91.6 95.2 95.2 94.4 94.4
      Tbiv °C   -5.00 -3.00 -3.00 -3.00 -3.00
  Έξοδος νερού θερμού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh   2,700 3,140 3,140 3,260 3,260
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) %   113 124 124 127 127
      Prated στους 2°C kW   6.99 8.73 8.73 9.19 9.19
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj   9.72 11.3 11.3 11.7 11.7
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP     2.99 3.23 3.23 3.29 3.29
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh   7,320 8,520 8,520 9,620 9,620
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) %   117 126 126 129 129
      Prated στους -10°C kW   11.2 14.0 14.0 16.0 16.0
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj   26.4 30.7 30.7 34.6 34.6
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου     A A+ A+ A+ A+
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) COPd     2.77 2.58 2.58 2.46 2.46
      Pdh kW   6.68 7.88 7.88 8.80 8.80
      PERd %   111 103 103 98.4 98.4
    Β Συνθήκες (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)     1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd     3.75 3.82 3.82 3.83 3.83
      Pdh kW   6.03 7.54 7.54 8.62 8.62
      PERd %   150 153 153 153 153
    Προϋπόθεση C (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)     1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd     3.38 4.35 4.35 4.78 4.78
      Pdh kW   3.88 4.85 4.85 5.54 5.54
      PERd %   135 174 174 191 191
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)     0.940 0.950 0.950 1.00 1.00
      COPd     3.39 4.65 4.65 5.20 5.20
      Pdh kW   4.10 5.08 5.08 5.72 5.72
      PERd %   136 186 186 208 208
    Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) COPd     2.55 2.46 2.46 2.36 2.36
      Pdh kW   6.23 7.57 7.57 8.59 8.59
      PERd %   102 98.4 98.4 94.4 94.4
      TOL °C   -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C   35.0 35.0 35.0 35.0 35.0
    Tbiv (δίτιμη θερμοκρασία) COPd     3.46 3.37 3.37 3.21 3.21
      Pdh kW   7.54 9.39 9.39 10.6 10.6
      PERd %   138 135 135 128 128
      Tbiv °C   -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00
    Συμπληρ. απόδοση ονομαστικής εξόδου ισχύος Psup (σε Tdesign -10°C) kW   4.97 6.43 6.43 7.41 7.41