Πίνακας προδιαγραφών για EHBH-D6V

EHBH04DA6V EHBH08DA6V
Απόδοση θερμαντήρα Βήμα 1 kW 2 2
  Βήμα 2 kW 2 or 4 2 or 4
Ισχύς εισόδου Ονομ. kW 0.09 0.09
Casing Χρώμα   White + Black White + Black
  Material   Ρητίνη, λαμαρίνα Ρητίνη, λαμαρίνα
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 840 840
    Πλάτος mm 440 440
    Βάθος mm 390 390
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 450 450
    Πλάτος mm 650 650
    Βάθος mm 1,016 1,016
Βάρος Μονάδα kg 42.0 42.0
  Συσκευασμένη μονάδα kg 46 46
Συσκευασία Υλικό   Κιβώτιο_, PP (Ιμάντες), EPS Κιβώτιο_, PP (Ιμάντες), EPS
  Βάρος kg 4 4
PED Category   Είδος 4.3, Βλ. σημείωση 1 Είδος 4.3, Βλ. σημείωση 1
  Πιο σημαντικό σημείο Όνομα   Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας
    Ps*V bar 38 38
Εναλλάκτης θερμότητας πλευράς ψυκτικού Τύπος   Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας
  Ποσότητα   1 1
  Πλάκες Ποσότητα   42 42
Pump Type   Κινητήρας DC_ Κινητήρας DC_
  Αρ. ταχυτήτων   PWM PWM
  Ισχύς εισόδου W 52 52
Πλευρικός εναλλάκτης θερμότητας νερού Τύπος   Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας
  Ποσότητα   1 1
  Πλάκες Ποσότητα   42 42
  Όγκος νερού l 0.95 0.95
  Ταχύτητα ροής νερού Ελάχ. l/min 12.0 (2) 12.0 (2)
Δοχείο διαστολής Όγκος l 10 10
  Μέγ. πίεση νερού bar 3 3
  Προκαταρκτική πίεση bar 1 1
Φίλτρο νερού Διαμετρικές διατρήσεις mm 0.8 0.8
  Υλικό   Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικό Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικό
General Λεπτομέρειες προμηθευτή/κατασκευαστή Ονομασία ή εμπορικό σήμα   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
    Όνομα και διεύθυνση   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
Κύκλωμα νερού Piping connections diameter in G 1" (θηλυκό) G 1" (θηλυκό)
  Piping material   Cu Cu
  Διάμετρος εσ. σωλήνωσης in 1" 1"
  Σωληνώσεις in 1" 1"
  Βαλβίδα ασφαλείας bar 3 3
  Μανόμετρο   Ψηφιακό Ψηφιακό
  Βαλβίδα αποστράγγισης/βαλβίδα πλήρωσης   Ναι Ναι
  Βαλβίδα διακοπής παροχής   Ναι Ναι
  Βαλβίδα εξαέρωσης   Ναι Ναι
  Συνολική ποσότητα νερού l 3.2 3.2
  Ελάχιστος όγκος νερού στο σύστημα για θέρμανση l 10 (3) 10 (3)
Κύκλωμα ψυκτικού Διάμετρος πλευράς αερίου mm 15.9 15.9
  Διάμετρος πλευράς υγρού mm 6.35 6.35
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ονομ. dBA 42 (4) 42 (4)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ονομ. dBA 28 (5) 28 (5)
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Περιβάλλον Ελάχ. °C 0 (6) 0 (6)
      Μέγ. °C 0 (6) 0 (6)
    Πλευρά νερού Ελάχ. °C 0 (6) 0 (6)
      Μέγ. °C 0 (6) 0 (6)
  Εσωτερική εγκατάσταση Περιβάλλον Min. °CDB 5 5
      Max. °CDB 35 35
  Ζεστό νερό χρήσης Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB 0 (6) 0 (6)
      Μέγ. °CDB 0 (6) 0 (6)
    Πλευρά νερού Ελάχ. °C 0 (6) 0 (6)
      Μέγ. °C 0 (6) 0 (6)
Διατάξεις ασφαλείας Εξάρτημα 01   Θερμικό στοιχείο ασφάλειας Θερμικό στοιχείο ασφάλειας
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   Βλ. σημείωση 7 Βλ. σημείωση 7
  Εύρος τάσης Ελάχ. % -10 -10
    Μέγ. % 10 10
Κατηγορία IP   IP X0B IP X0B
Ηλεκτρικός θερμαντήρας Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   6V3 6V3
    Φάση   1~ / 3~ 1~ / 3~
    Συχνότητα Hz 50 50
    Τάση V 230 230
  Ρεύμα Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας A 26.0 26.0
  Συνιστώμενες ασφάλειες A 20.000 (8) 20.000 (8)
Wiring connections Καλώδιο επικοινωνίας Ποσότητα   3 3
    Παρατήρηση   1.5 mm² 1.5 mm²
  Μετρητής ρεύματος Ποσότητα   2 2
    Παρατήρηση   Ελάχιστο 0,75 mm² (5VDC ανίχνευση παλμού) Ελάχιστο 0,75 mm² (5VDC ανίχνευση παλμού)
  Τροφοδοσία ισχύος τιμής kWh προτίμησης Ποσότητα   Κατανάλωση: 2 Κατανάλωση: 2
    Παρατήρηση   Ισχύς 6,3Α (Επιλέξτε τη διάμετρο και τον τύπο σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς) Ισχύς 6,3Α (Επιλέξτε τη διάμετρο και τον τύπο σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς)
  Αντλία ζεστού νερού χρήσης Ποσότητα   2 2
    Παρατήρηση   Ελάχιστο 0,75 mm² (2A συρροή, 1A συνεχές) Ελάχιστο 0,75 mm² (2A συρροή, 1A συνεχές)
  Για τροφοδοσία ρεύματος του εφεδρικού θερμαντήρα Quantity   Prewired Prewired
    Παρατήρηση   Επιλέξτε τη διάμετρο και τον τύπο σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς Επιλέξτε τη διάμετρο και τον τύπο σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς
  Για σύνδεση με R6T Ποσότητα   2 2
    Παρατήρηση   Ελάχιστο 0,75 mm² Ελάχιστο 0,75 mm²
  Για σύνδεση με A3P Ποσότητα   Εξαρτάται από τον τύπο του θερμοστάτη, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης Εξαρτάται από τον τύπο του θερμοστάτη, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης
    Παρατήρηση   Τάση: 230V / Μέγ. ρεύμα: 100mA / Ελάχ. 0.75mm², Βλ. σημείωση 9 Τάση: 230V / Μέγ. ρεύμα: 100mA / Ελάχ. 0.75mm², Βλ. σημείωση 9
  Για σύνδεση με M2S Ποσότητα   2 2
    Παρατήρηση   Τάση: 230V / Μέγ. ρεύμα: 100mA / Ελάχ. 0.75mm², Βλ. σημείωση 9 Τάση: 230V / Μέγ. ρεύμα: 100mA / Ελάχ. 0.75mm², Βλ. σημείωση 9
  Για σύνδεση με την προαιρετική μονάδα FWXV* (είσοδος και έξοδος απαίτησης) Ποσότητα   4 4
    Παρατήρηση   100 mA, ελάχιστο 0,75 mm² 100 mA, ελάχιστο 0,75 mm²
Σημειώσεις (1) - κατηγορία μονάδας PED: ΑΕ. 3§3: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC (1) - κατηγορία μονάδας PED: ΑΕ. 3§3: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC
  (2) - Η περιοχή λειτουργίας εκτείνεται σε χαμηλότερες ταχύτητες ροής μόνο σε περίπτωση που η μονάδα λειτουργεί μόνο με αντλία θερμότητας. (Όχι στην εκκίνηση, χωρίς λειτουργία BUH, χωρίς λειτουργία απόψυξης). (2) - Η περιοχή λειτουργίας εκτείνεται σε χαμηλότερες ταχύτητες ροής μόνο σε περίπτωση που η μονάδα λειτουργεί μόνο με αντλία θερμότητας. (Όχι στην εκκίνηση, χωρίς λειτουργία BUH, χωρίς λειτουργία απόψυξης).
  (3) - Εξαιρούμενου του νερού στη μονάδα. Αυτός ο ελάχ. όγκος νερού είναι επαρκής για τις περ. εφαρμογές. Σε σημαντικές διαδικασίες μπορεί να απαιτείται επιπλέον νερό. (3) - Εξαιρούμενου του νερού στη μονάδα. Αυτός ο ελάχ. όγκος νερού είναι επαρκής για τις περ. εφαρμογές. Σε σημαντικές διαδικασίες μπορεί να απαιτείται επιπλέον νερό.
  (4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  (5) - Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο. Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου. Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται απ (5) - Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο. Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου. Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται απ
  (6) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας (6) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας
  (7) - Η παραπάνω τροφοδοσία ρεύματος για το κιβώτιο ηλεκτρολογικών είναι μόνο για τον ενισχυτικό θερμαντήρα. Το κιβώτιο διακοπτών του κιβωτίου ελεγκτή τροφοδοτείται μέσω της εξωτερικής μονάδας. Η προαιρετική δεξαμενή καυτού νερού χρήσης διαθέτει ξεχωριστή τροφοδοσία ρεύματος. (7) - Η παραπάνω τροφοδοσία ρεύματος για το κιβώτιο ηλεκτρολογικών είναι μόνο για τον ενισχυτικό θερμαντήρα. Το κιβώτιο διακοπτών του κιβωτίου ελεγκτή τροφοδοτείται μέσω της εξωτερικής μονάδας. Η προαιρετική δεξαμενή καυτού νερού χρήσης διαθέτει ξεχωριστή τροφοδοσία ρεύματος.
  (8) - 4 πόλοι 20 Α καμπύλη 400V κατηγορία ενεργοποίησης C (ανατρέξτε στο διάγραμμα συνδεσμολογίας) (8) - 4 πόλοι 20 Α καμπύλη 400V κατηγορία ενεργοποίησης C (ανατρέξτε στο διάγραμμα συνδεσμολογίας)
  (9) - Επιλέξτε τη διάμ. και τον τύπο σύμφωνα με τους εθν. και τοπ. κανον. (9) - Επιλέξτε τη διάμ. και τον τύπο σύμφωνα με τους εθν. και τοπ. κανον.