Πίνακας προδιαγραφών για EHBH-CBV / ERHQ-BW17

EHBH16CBV / ERHQ014BAW17
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 14.5 (1), 13.6 (2)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 3.42 (1), 4.21 (2)
COP 4.24 (1), 3.22 (2)
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά SCOP   2.86
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A+
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP   3.34
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου   A+
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )
  (3) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)
  (4) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)
  (5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)