Πίνακας προδιαγραφών για EHBH-CBV / ERHQ-BW1

EHBH11CBV / ERHQ011BAW1 EHBH16CBV / ERHQ014BAW1 EHBH16CBV / ERHQ016BAW1
Θέρμανση χώρου γενικά Μονάδα αέρα σε νερό Ονομαστική ροή αέρα (εξωτερικός χώρος) m³/ώρα 5,400 5,400 5,400
  Άλλο Psb (λειτουργία ετοιμότητας) kW 0.055 0.055 0.055
    Poff (λειτουργία εκτός) kW 0.055 0.055 0.055
    Pto (θερμοστάτης εκτός) kW 0.057 0.057 0.057
    Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) kW 0.055 0.055 0.055
    Cdh (θέρμανση υποβάθμισης) 1.00    
  Ενσωματωμένος συμπληρωματικός θερμαντήρας Εκπομπή NOx mg/kWh 0.00 0.00 0.00
Πλευρικός εναλλάκτης θερμότητας νερού Ταχύτητα ροής νερού Θέρμανση Ονομ. l/min 32.5 (5), 31.5 (6) 41.6 (5), 38.9 (6) 46.0 (5), 43.3 (6)
Pump Ονομαστική μονάδα ESP Θέρμανση kPa 36.0 (5), 39.0 (6) 49.0 (5), 57.0 (6) 32.0 (5), 43.0 (6)
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 55°C Γενικά Prated στους -22°C kW 10.4    
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 10,400    
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 93.0    
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 37.4    
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) PERd % 109    
      Pdh kW 6.64    
      COPd 2.72    
    Προϋπόθεση C (7°CDB/6°CWB) Pdh kW 3.92    
      PERd % 137    
      COPd 1.00    
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) Pdh kW 4.10    
      PERd % 136    
      COPd 1.00    
    Συμπληρ. απόδοση ονομαστικής εξόδου ισχύος Psup (σε Tdesign -10°C) kW 5.22    
    Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 7,160    
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 120    
      Prated στους -10°C kW 11.3    
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 25.8    
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου 3.08    
    Β Συνθήκες (2°CDB/1°CWB) Pdh kW 6.10    
      PERd % 160    
      COPd 1.00    
    Tbiv (δίτιμη θερμοκρασία) Pdh kW 7.63    
      PERd % 132    
      Tbiv °C -2.00    
      COPd 3.31    
    Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) PERd % 98.8    
      WTOL °C 35.0    
      Pdh kW 6.10    
      TOL °C -10.0    
      COPd 2.47    
  Έξοδος νερού θερμού κλίματος 55°C Γενικά Prated στους 2°C kW 7.14    
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 114    
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,730    
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 9.81    
  Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 35°C Γενικά Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 32.4    
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 9,010    
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 108    
      Prated στους -22°C kW 10.5    
  Εξαγωγή νερού θερμού κλίματος 35°C Γενικά Prated στους 2°C kW 8.20    
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 127    
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 10.2    
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,840    
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) PERd % 84.0    
      Pdh kW 7.30    
      COPd 1.00    
    Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) Tbiv °C -3.00    
      Pdh kW 7.12    
      PERd % 96.0    
      COPd 2.40    
    Tol (όριο θερμοκρασίας λειτουργίας) TOL °C -10.0    
      Pdh kW 3.64    
      PERd % 40.0    
      WTOL °C 55.0    
      COPd 1.00    
    Γενικά Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 113    
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 24.1    
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 6,680    
      Prated στους -10°C kW 9.99    
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου 2.90    
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) Pdh kW 5.33    
      PERd % 132    
      COPd 1.00    
    C Συνθήκες (7°CDB/6°CWB) Pdh kW 4.42    
      PERd % 157    
      COPd 0.950    
    Προϋπόθεση D (12°CDB/11°CWB) PERd % 221    
      Pdh kW 5.30    
      COPd 0.940    
    Ονομ. θερμική ισχύς, συμπληρ. απόδοση Psup (σε Tdesign -10°C) kW 6.35    
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 11.3 (1), 11.0 (2) 14.5 (1), 13.6 (2) 16.1 (1), 15.1 (2)
General LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνη με το EN14825) Εσωτερικός χώρος dB(A) 41.0 44.0 44.0
  Λεπτομέρειες προμηθευτή/κατασκευαστή Όνομα και διεύθυνση Daikin Europe N.V.    
  Περιγραφή προϊόντος Αντλία θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας όχι    
LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Εξωτερικός χώρος dB(A) 64.0 64.0 66.0
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 2.63 (1), 3.24 (2) 3.42 (1), 4.21 (2) 3.82 (1), 4.69 (2)
Προϋποθέσεις θορύβου οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακή σήμανση 4.30 (1), 3.39 (2)    
Σημειώσεις Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )
  Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (3) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (3) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)
  Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (4) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (4) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)
  DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
COP   4.24 (1), 3.22 (2) 4.20 (1), 3.22 (2)
General Λεπτομέρειες προμηθευτή/κατασκευαστή Όνομα και διεύθυνση     Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Ονομασία ή εμπορικό σήμα     Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Περιγραφή προϊόντος Αντλία θερμότητας αέρα σε νερό     Ναι Ναι
    Αντλία θερμότητας άλμης σε νερό     όχι όχι
    Θερμαντήρας συνδυασμού αντλίας θερμότητας     όχι όχι
    Αντλία θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας     όχι όχι
    Συμπληρωματικός ενσωματωμένος θερμαντήρας     Ναι Ναι
    Αντλία θερμότητας νερό σε νερό     όχι όχι
Προϋποθέσεις θορύβου οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακή σήμανση   Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825
Θέρμανση χώρου γενικά Άλλο Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)     1.00 1.00
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh   8,960 9,160
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου %   109 115
      Prated στους -10°C kW   12.7 13.7
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj   32.2 33.0
      SCOP     2.80 2.96
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου     A+ A+
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)     1.00 1.00
      COPd     1.95 1.95
      Pdh kW   8.34 8.62
      PERd %   78.0 78.0
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)     1.00 1.00
      COPd     3.02 3.13
      Pdh kW   6.60 7.50
      PERd %   121 125
    C Συνθήκες (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)     1.00 0.950
      COPd     4.20 4.45
      Pdh kW   4.48 4.90
      PERd %   168 178
    Προϋπόθεση D (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)     0.930 0.940
      COPd     6.48 5.63
      Pdh kW   5.42 5.30
      PERd %   259 225
    Tol (όριο θερμοκρασίας λειτουργίας) COPd     1.41 1.27
      Pdh kW   6.21 6.10
      PERd %   56.4 50.8
      TOL °C   -10.0 -10.0
      WTOL °C   55.0 55.0
    Ονομ. θερμική ισχύς, συμπληρ. απόδοση Psup (σε Tdesign -10°C) kW   6.52 7.62
    Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) COPd     2.38 2.36
      Pdh kW   9.02 10.0
      PERd %   95.2 94.4
      Tbiv °C   -3.00 -3.00
  Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh   11,500 12,400
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου %   96.8 103
      Prated στους -22°C kW   11.9 13.6
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj   41.3 44.6
  Έξοδος νερού θερμού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh   3,180 3,410
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) %   124 124
      Prated στους 2°C kW   8.84 9.33
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj   11.5 12.3
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP     3.34 3.33
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh   8,530 9,530
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) %   131 130
      Prated στους -10°C kW   14.5 16.1
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj   30.7 34.3
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου     A+ A+
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) COPd     2.73 2.63
      Pdh kW   8.59 9.24
      PERd %   109 105
    Β Συνθήκες (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)     1.00  
      COPd     4.01 3.82
      Pdh kW   7.81 8.64
      PERd %   160 153
    Προϋπόθεση C (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)     1.00 1.00
      COPd     4.51 4.82
      Pdh kW   5.02 5.56
      PERd %   180 193
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)     0.950 0.950
      COPd     4.60 4.93
      Pdh kW   5.02 5.42
      PERd %   184 197
    Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) COPd     2.51 2.43
      Pdh kW   7.97 8.60
      PERd %   100 97.2
      TOL °C   -10.0 -10.0
      WTOL °C   35.0 35.0
    Tbiv (δίτιμη θερμοκρασία) COPd     3.39 3.26
      Pdh kW   9.60 10.2
      PERd %   136 130
      Tbiv °C   -1.00 -1.00
    Συμπληρ. απόδοση ονομαστικής εξόδου ισχύος Psup (σε Tdesign -10°C) kW   6.53 7.45
  Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 35°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh   10,100 11,600
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) %   126 127
      Prated στους -22°C kW   13.6 15.7
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj   36.4 41.8
  Εξαγωγή νερού θερμού κλίματος 35°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh   2,860 2,980
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) %   156 160
      Prated στους 2°C kW   10.1 10.7
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj   10.3 10.7