Πίνακας προδιαγραφών για EHBH-CB / ERLQ-CW1

EHBH11CB3V / ERLQ011CAW1 EHBH11CB9W / ERLQ011CAW1 EHBH16CB3V / ERLQ014CAW1 EHBH16CB9W / ERLQ014CAW1 EHBH16CB3V / ERLQ016CAW1 EHBH16CB9W / ERLQ016CAW1
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 11.2 (1), 11.0 (2) 11.2 (1), 11.0 (2) 14.5 (1), 13.6 (2) 14.5 (1), 13.6 (2) 16.0 (1), 15.2 (2) 16.0 (1), 15.2 (2)
  Μέγ. kW 8.60 (3), 8.60 (4) 8.60 (3), 8.60 (4) 10.6 (3), 10.8 (4) 10.6 (3), 10.8 (4) 11.4 (3), 10.9 (4) 11.4 (3), 10.9 (4)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 2.43 (1), 3.10 (2) 2.43 (1), 3.10 (2) 3.37 (1), 4.10 (2) 3.37 (1), 4.10 (2) 3.76 (1), 4.66 (2) 3.76 (1), 4.66 (2)
    Μέγ. kW 3.13 (3), 4.10 (4) 3.13 (3), 4.10 (4) 4.00 (3), 5.19 (4) 4.00 (3), 5.19 (4) 4.32 (3), 5.22 (4) 4.32 (3), 5.22 (4)
COP 4.60 (1), 2.75 (3), 3.55 (2), 2.10 (4) 4.60 (1), 2.75 (3), 3.55 (2), 2.10 (4) 4.30 (1), 2.65 (3), 3.32 (2), 2.08 (4) 4.30 (1), 2.65 (3), 3.32 (2), 2.08 (4) 4.25 (1), 2.64 (3), 3.26 (2), 2.09 (4) 4.25 (1), 2.64 (3), 3.26 (2), 2.09 (4)
Pump Ονομαστική μονάδα ESP Θέρμανση kPa 37.0 (7), 39.0 (8) 37.0 (7), 39.0 (8) 49.0 (7), 57.0 (8) 49.0 (7), 57.0 (8) 33.0 (7), 42.0 (8) 33.0 (7), 42.0 (8)
Πλευρικός εναλλάκτης θερμότητας νερού Ταχύτητα ροής νερού Θέρμανση Ονομ. l/min 32.1 (7), 31.5 (8) 32.1 (7), 31.5 (8) 41.6 (7), 39.0 (8) 41.6 (7), 39.0 (8) 45.9 (7), 43.6 (8) 45.9 (7), 43.6 (8)
General Λεπτομέρειες προμηθευτή/κατασκευαστή Όνομα και διεύθυνση   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Ονομασία ή εμπορικό σήμα   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Περιγραφή προϊόντος Αντλία θερμότητας αέρα σε νερό   Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
    Αντλία θερμότητας άλμης σε νερό   όχι όχι όχι όχι όχι όχι
    Θερμαντήρας συνδυασμού αντλίας θερμότητας   όχι όχι όχι όχι όχι όχι
    Αντλία θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας   όχι όχι όχι όχι όχι όχι
    Συμπληρωματικός ενσωματωμένος θερμαντήρας   Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
    Αντλία θερμότητας νερό σε νερό   όχι όχι όχι όχι όχι όχι
  LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνη με το EN14825) Εσωτερικός χώρος dB(A) 41.0 41.0 44.0 44.0 44.0 44.0
LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Εξωτερικός χώρος dB(A) 64.0 64.0 64.0 64.0 66.0 66.0
Προϋποθέσεις θορύβου οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακή σήμανση Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825
Θέρμανση χώρου γενικά Μονάδα αέρα σε νερό Ονομαστική ροή αέρα (εξωτερικός χώρος) m³/ώρα 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400
  Άλλο Έλεγχος απόδοσης   Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter
    Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
    Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) kW 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Poff (λειτουργία εκτός) kW 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Psb (λειτουργία ετοιμότητας) kW 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Pto (θερμοστάτης εκτός) kW 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057
  Ενσωματωμένος συμπληρωματικός θερμαντήρας Εκπομπή NOx mg/kWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Psup kW 3.00 9.00 3.00 9.00 3.00 9.00
    Τύπος εισόδου ενέργειας   Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 6,260 6,260 7,900 7,900 8,970 8,970
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 120 120 123 123 119 119
      Prated στους -10°C kW 9.99 9.99 12.7 12.7 13.9 13.9
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 22.6 22.6 28.4 28.4 32.3 32.3
      SCOP   3.09 3.09 3.16 3.16 3.06 3.06
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A+ A+ A+ A+ A+ A+
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   1.99 1.99 1.76 1.76 1.78 1.78
      Pdh kW 8.83 8.83 9.97 9.97 12.2 12.2
      PERd % 79.6 79.6 70.4 70.4 71.2 71.2
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   3.24 3.24 3.55 3.55 3.12 3.12
      Pdh kW 5.28 5.28 6.76 6.76 7.61 7.61
      PERd % 130 130 142 142 125 125
    C Συνθήκες (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.950 0.950 0.950 0.950 1.00 1.00
      COPd   4.31 4.31 4.22 4.22 4.40 4.40
      Pdh kW 4.47 4.47 4.66 4.66 4.83 4.83
      PERd % 172 172 169 169 176 176
    Προϋπόθεση D (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.930 0.930 0.940 0.940 0.930 0.930
      COPd   6.41 6.41 5.44 5.44 6.36 6.36
      Pdh kW 5.37 5.37 5.26 5.26 5.38 5.38
      PERd % 256 256 218 218 254 254
    Tol (όριο θερμοκρασίας λειτουργίας) COPd   1.79 1.79 1.75 1.75 1.71 1.71
      Pdh kW 9.08 9.08 12.2 12.2 13.3 13.3
      PERd % 71.6 71.6 70.0 70.0 68.4 68.4
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0
    Ονομ. θερμική ισχύς, συμπληρ. απόδοση Psup (σε Tdesign -10°C) kW 0.910 0.910 0.550 0.550 0.580 0.580
    Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) COPd   1.99 1.99 1.92 1.92 1.78 1.78
      Pdh kW 8.83 8.83 11.0 11.0 12.2 12.2
      PERd % 79.6 79.6 76.8 76.8 71.2 71.2
      Tbiv °C -7.00 -7.00 -6.00 -6.00 -7.00 -7.00
  Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 6,740 6,740 7,870 7,870 8,580 8,580
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 95.0 95.0 95.5 95.5 98.3 98.3
      Prated στους -22°C kW 6.99 6.99 8.15 8.15 9.12 9.12
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 24.3 24.3 28.3 28.3 30.9 30.9
  Έξοδος νερού θερμού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,630 2,630 3,270 3,270 3,420 3,420
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 125 125 135 135 136 136
      Prated στους 2°C kW 7.58 7.58 9.84 9.84 10.3 10.3
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 9.47 9.47 11.8 11.8 12.3 12.3
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP   3.98 3.98 3.90 3.90 3.80 3.80
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 5,380 5,380 7,250 7,250 8,270 8,270
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 156 156 153 153 149 149
      Prated στους -10°C kW 11.2 11.2 14.5 14.5 16.0 16.0
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 19.4 19.4 26.1 26.1 29.8 29.8
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++ A++ A++ A++ A+ A+
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) COPd   2.63 2.63 2.63 2.63 2.33 2.33
      Pdh kW 8.88 8.88 10.7 10.7 12.4 12.4
      PERd % 105 105 105 105 93.2 93.2
    Β Συνθήκες (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   4.05 4.05 4.07 4.07 3.74 3.74
      Pdh kW 6.03 6.03 7.71 7.71 8.62 8.62
      PERd % 162 162 163 163 150 150
    Προϋπόθεση C (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.940 0.940 1.00 1.00 0.940 0.940
      COPd   6.77 6.77 5.71 5.71 6.77 6.77
      Pdh kW 5.74 5.74 5.05 5.05 5.74 5.74
      PERd % 271 271 228 228 271 271
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.920 0.920 0.930 0.930 0.920 0.920
      COPd   8.97 8.97 6.71 6.71 8.97 8.97
      Pdh kW 6.50 6.50 5.16 5.16 6.50 6.50
      PERd % 359 359 268 268 359 359
    Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) COPd   2.34 2.34 2.60 2.60 2.05 2.05
      Pdh kW 8.76 8.76 12.6 12.6 11.7 11.7
      PERd % 93.6 93.6 104 104 82.0 82.0
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0
    Tbiv (δίτιμη θερμοκρασία) COPd   2.82 2.82 2.83 2.83 2.56 2.56
      Pdh kW 9.09 9.09 11.6 11.6 12.1 12.1
      PERd % 113 113 113 113 102 102
      Tbiv °C -5.00 -5.00 -5.00 -5.00 -4.00 -4.00
    Συμπληρ. απόδοση ονομαστικής εξόδου ισχύος Psup (σε Tdesign -10°C) kW 2.44 2.44 1.93 1.93 4.35 4.35
  Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 35°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 6,430 6,430 8,170 8,170 9,050 9,050
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 148 148 141 141 137 137
      Prated στους -22°C kW 10.3 10.3 12.3 12.3 13.3 13.3
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 23.1 23.1 29.4 29.4 32.6 32.6
  Εξαγωγή νερού θερμού κλίματος 35°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,950 1,950 2,350 2,350 2,480 2,480
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 192 192 199 199 199 199
      Prated στους 2°C kW 9.06 9.06 10.9 10.9 11.4 11.4
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 7.02 7.02 8.46 8.46 8.92 8.92
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )
  (3) - Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C
  (4) - Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C (4) - Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C (4) - Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C (4) - Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C (4) - Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C (4) - Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C
  (5) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (5) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (5) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (5) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (5) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (5) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)
  (6) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (6) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (6) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (6) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (6) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (6) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)
  (7) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (7) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (7) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (7) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (7) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (7) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)