Πίνακας προδιαγραφών για EDLQ-CV3

EDLQ05CAV3 EDLQ07CAV3
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 48 (8) 49 (8)
LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύος (σύμφωνη με το EN14825) dB(A) 61.0 62.0
Ψυκτικό μέσο Κυκλώματα Ποσότητα 1.00 1.00
  Φορτίο TCO2Eq 2.714 3.027
  Φορτίο kg 1.30 1.45
  GWP Θερμοεκτονωτική βαλβίδα (ηλεκτρονική) Θερμοεκτονωτική βαλβίδα (ηλεκτρονική)
Δοχείο διαστολής Μέγ. πίεση νερού bar 3 3
  Όγκος l 7 7
  Θερμαντήρας W 50 50
  Προκαταρκτική πίεση bar 1 1
Κινητήρας ανεμιστήρα Έξοδος W 53 53
  Ποσότητα 1 1
Πλευρικός εναλλάκτης θερμότητας νερού Ταχύτητα ροής νερού Μέγ. l/min 14.3 20.0
    Ελάχ. l/min 13.0 (9) 13.0 (9)
  Όγκος νερού l 0.900 1.30
  Θερμαντήρας W 33.0 33.0
  Μονωτικό υλικό Χαλκοκολλημένη πλάκα Χαλκοκολλημένη πλάκα
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Πλευρά νερού Μέγ. °C 55.0 55.0
      Ελάχ. °C 15 (4) 15 (4)
    Περιβάλλον Μέγ. °CDB 25.0 25.0
      Ελάχ. °CDB -25.0 -25.0
  Ζεστό νερό χρήσης Πλευρά νερού Μέγ. °C 80 (7) 80 (7)
      Ελάχ. °C 25 25
    Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -25.0 (6) -25.0 (6)
      Μέγ. °CDB 35.0 (6) 35.0 (6)
Συσκευασία Βάρος kg 6.00 6.00
  Υλικό EPS, Κιβώτιο_, Ξύλο EPS, Κιβώτιο_, Ξύλο
Εναλλάκτης θερμότητας Πτερύγιο Επεξεργασία Πτερύγιο WF Πτερύγιο WF
  Σειρές Ποσότητα 2 2
  Μήκος mm 845 845
  Βήμα πτερυγίου mm 1.80 1.80
  Στάδια Ποσότητα 32 32
  Τύπου σωλήνα Hi-XA (8) Hi-XA (8)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 0.880 (1), 1.13 (2) 1.55 (1), 2.02 (2)
Στάθμη ηχητικής ισχύος Θέρμανση Ονομ. dBA 61 62
Φίλτρο νερού Διαμετρικές διατρήσεις mm 1.00 1.00
  Υλικό χαλκός - ορείχαλκος - ανοξείδωτο ατσάλι χαλκός - ορείχαλκος - ανοξείδωτο ατσάλι
Διαστάσεις Συσκευασμένη μονάδα Πλάτος mm 1,166 1,166
    Ύψος mm 880 880
    Βάθος mm 432 432
  Μονάδα Πλάτος mm 1,090 1,090
    Βάθος mm 350 350
    Ύψος mm 735 735
Συμπιεστής Ποσότητα_ 2YC36BXD#C 2YC45DXD#C
Θέρμανση χώρου γενικά Μονάδα αέρα σε νερό Ονομαστική ροή αέρα (εξωτερικός χώρος) m³/ώρα 2,700 2,820
  Άλλο Psb (λειτουργία ετοιμότητας) kW 0.0080 0.0080
    Poff (λειτουργία εκτός) kW 0.0080 0.0080
    Pto (θερμοστάτης εκτός) kW 0.0060 0.0080
    Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) kW 0.00 0.00
    Έλεγχος απόδοσης 1.00 1.00
  Ενσωματωμένος συμπληρωματικός θερμαντήρας Psup kW 0.00 0.00
    Εκπομπή NOx mg/kWh 0.00 0.00
    Τύπος εισόδου ενέργειας Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά
Casing Χρώμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα βαμμένο με πολυεστερική βαφή Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα βαμμένο με πολυεστερική βαφή
Έλεγχος απόδοσης Μέθοδος Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter
Βάρος Συσκευασμένη μονάδα kg 82.0 86.0
  Μονάδα kg 76.0 80.0
PED Πιο σημαντικό σημείο Ps*V bar 127 147
  Category Κατηγορία Ι, Βλ. σημείωση 3 Κατηγορία Ι, Βλ. σημείωση 3
Pump Ονομαστική μονάδα ESP Θέρμανση kPa 68.6 (1), 70.0 (2) 61.4 (1), 62.0 (2)
  Ισχύς εισόδου W 76 76
  Ποσότητα Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 55°C Γενικά Prated στους -22°C kW 4.10 6.00
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 3,730 5,460
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 103 105
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 13.4 19.6
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) PERd % 116 103
      Pdh kW 4.01 6.20
      COPd 2.90 2.57
    Προϋπόθεση C (7°CDB/6°CWB) Pdh kW 1.70 2.59
      PERd % 234 230
      COPd 1.00 1.00
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) Pdh kW 2.04 2.61
      PERd % 308 291
      COPd 1.00 1.00
    Συμπληρ. απόδοση ονομαστικής εξόδου ισχύος Psup (σε Tdesign -10°C) kW 0.040 1.19
    Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,040 3,460
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 172 163
      Prated στους -10°C kW 4.40 7.00
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 7.35 12.4
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου 4.39 4.14
    Β Συνθήκες (2°CDB/1°CWB) Pdh kW 2.40 3.77
      PERd % 168 160
      COPd 1.00 1.00
    Tbiv (δίτιμη θερμοκρασία) Pdh kW 4.36 6.20
      PERd % 101 103
      Tbiv °C -10.0 -7.00
      COPd 2.52 2.57
    Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) PERd % 101 86.0
      WTOL °C 35.0 35.0
      Pdh kW 4.36 5.81
      TOL °C -10.0 -10.0
      COPd 2.52 2.15
  Έξοδος νερού θερμού κλίματος 55°C Γενικά Prated στους 2°C kW 4.20 6.10
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 170 166
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,260 1,890
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 4.52 6.79
  Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 35°C Γενικά Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 9.99 14.9
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,780 4,140
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 138 139
      Prated στους -22°C kW 4.00 6.00
  Εξαγωγή νερού θερμού κλίματος 35°C Γενικά Prated στους 2°C kW 4.80 7.00
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 225 223
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 3.91 5.81
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,090 1,620
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) PERd % 79.2 79.2
      Pdh kW 3.60 5.50
      COPd 1.00 1.00
    Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) Tbiv °C -10.0 -7.00
      Pdh kW 4.20 5.50
      PERd % 66.0 79.2
      COPd 1.65 1.98
    Tol (όριο θερμοκρασίας λειτουργίας) TOL °C -10.0 -10.0
      Pdh kW 4.20 3.10
      PERd % 66.0 69.6
      WTOL °C 55.0 55.0
      COPd 1.65 1.74
    Γενικά Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 125 125
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 9.64 14.1
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,679 3,906
      Prated στους -10°C kW 4.20 6.10
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου 3.20 3.22
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) Pdh kW 2.34 3.20
      PERd % 124 127
      COPd 1.00 1.00
    C Συνθήκες (7°CDB/6°CWB) Pdh kW 2.80 3.60
      PERd % 171 168
      COPd 1.00 1.00
    Προϋπόθεση D (12°CDB/11°CWB) PERd % 253 233
      Pdh kW 2.70 3.40
      COPd 1.00 1.00
    Ονομ. θερμική ισχύς, συμπληρ. απόδοση Psup (σε Tdesign -10°C) kW 0.00 3.00
Fan Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Υψ. m³/min 45.0 47.0
  Ποσότητα Οριζόντια Οριζόντια
Ψυκτικό λάδι Φορτισμένος όγκος l 0.650 0.650
  Type FVC50K FVC50K
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.40 (1), 4.03 (2) 7.00 (1), 6.90 (2)
  Ελάχ. kW 1.80 (1) 1.80 (1)
  Μέγ. kW 5.00 (1), 4.75 (2) 7.00 (1), 6.90 (2)
General Λεπτομέρειες προμηθευτή/κατασκευαστή Όνομα και διεύθυνση Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Περιγραφή προϊόντος Αντλία θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας όχι όχι
Κύκλωμα νερού Θερμαντήρας W 50.0 50.0
  Συνολική ποσότητα νερού l 1.60 (10) 2.00 (10)
  Piping connections diameter in G 1 (αρσενικό) G 1 (αρσενικό)
  Βαλβίδα ασφαλείας bar 3 3
  Μανόμετρο Ναι Ναι
Έλεγχος απόψυξης Αναστροφής κύκλου Αναστροφής κύκλου
Wiring connections Για σύνδεση με διασύνδεση χρήστη Ποσότητα 0,75 mm² έως 1,25 mm² (μέγ. μήκος 500m) 0,75 mm² έως 1,25 mm² (μέγ. μήκος 500m)
  Αντλία ζεστού νερού χρήσης Ποσότητα Ελάχιστο 0,75 mm² Ελάχιστο 0,75 mm²
  Για σύνδεση με κιβώτιο ελέγχου Ποσότητα 2-σύρματο: ελάχιστη διατομή καλωδίου 0,75 mm2,, μέγιστο μήκος: 20 m, 2-σύρματο: ελάχιστη διατομή καλωδίου 0,75 mm2,, μέγιστο μήκος: 500 m, 4-σύρματο: 230 V 2-σύρματο: ελάχιστη διατομή καλωδίου 0,75 mm2,, μέγιστο μήκος: 20 m, 2-σύρματο: ελάχιστη διατομή καλωδίου 0,75 mm2,, μέγιστο μήκος: 500 m, 4-σύρματο: 230 V
  Τροφοδοσία ισχύος τιμής kWh προτίμησης Ποσότητα 230 V 230 V
  Για σύνδεση με R6T Ποσότητα Ελάχιστο 0,75 mm² Ελάχιστο 0,75 mm²
  Για τροφοδοσία ισχύος Quantity 3 3
Εύρος τάσης Ελάχ. % -10 -10
  Μέγ. % 10 10
Απαιτήσεις καλωδίων Απόδοση ψύξης/θέρμανσης Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας A Ελάχιστη διατομή καλωδίου 0,75 mm2 Ελάχιστη διατομή καλωδίου 0,75 mm2
    Ποσότητα καλωδίων 2.00 2.00
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 230 230
  Φάση 1~ 1~
Ρεύμα Ρεύμα εκκίν. Θέρμανση A 15.7 (11) 15.9 (11)
  Συνιστώμενες ασφάλειες A 16 20
  Μέγ. ρεύμα λειτ. Θέρμανση A 15.7 15.9
Σημειώσεις Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )
  κατηγορία μονάδας PED: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC κατηγορία μονάδας PED: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC
  Χαμηλώστε εάν έχει εγκατασταθεί εφεδρικός θερμαντήρας.; Στην περίπτωση που δεν υπάρχει εφεδρικός θερμαντήρας, η λειτουργία αντλίας θερμότητας αρχίζει στους 10°C Χαμηλώστε εάν έχει εγκατασταθεί εφεδρικός θερμαντήρας.; Στην περίπτωση που δεν υπάρχει εφεδρικός θερμαντήρας, η λειτουργία αντλίας θερμότητας αρχίζει στους 10°C
  Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα στάνταρ αξεσουάρ, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης/ λειτουργίας Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα στάνταρ αξεσουάρ, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης/ λειτουργίας
  Εύρος λειτουργίας οικιακού ζεστού νερού (εξωτερική μονάδα): αύξηση εύρους μέσω ενισχυτικού θερμαντήρα υποστήριξης. Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας. Εύρος λειτουργίας οικιακού ζεστού νερού (εξωτερική μονάδα): αύξηση εύρους μέσω ενισχυτικού θερμαντήρα υποστήριξης. Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας.
  > Μόνο 50°C BSH, χωρίς λειτουργία αντλίας θερμότητας > Μόνο 50°C BSH, χωρίς λειτουργία αντλίας θερμότητας
  Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες.
  Η περιοχή λειτουργίας εκτείνεται σε χαμηλότερες ταχύτητες ροής μόνο σε περίπτωση που η μονάδα λειτουργεί μόνο με αντλία θερμότητας. (Όχι στην εκκίνηση, χωρίς λειτουργία BUH, χωρίς λειτουργία απόψυξης). Η περιοχή λειτουργίας εκτείνεται σε χαμηλότερες ταχύτητες ροής μόνο σε περίπτωση που η μονάδα λειτουργεί μόνο με αντλία θερμότητας. (Όχι στην εκκίνηση, χωρίς λειτουργία BUH, χωρίς λειτουργία απόψυξης).
  Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής
  Ρεύμα εκκίνησης συμπιεστή Daikin Altherma με έλεγχο inverter πάντα <= μέγ. ρεύμα λειτουργίας Ρεύμα εκκίνησης συμπιεστή Daikin Altherma με έλεγχο inverter πάντα <= μέγ. ρεύμα λειτουργίας
  Ελάχιστη τιμή Ssc: Εξοπλισμός σύμμορφος με το πρότυπο EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσια δίκτυα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου > 16A και ≤ 75A ανά φάση Ελάχιστη τιμή Ssc: Εξοπλισμός σύμμορφος με το πρότυπο EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσια δίκτυα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου > 16A και ≤ 75A ανά φάση
  Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου