Πίνακας προδιαγραφών για EAVZ-D9W / EPGA011-016DV

EAVZ16S23DA9W / EPGA11DAV3 EAVZ16S18DA9W / EPGA11DAV3 EAVZ16S23DA9W / EPGA14DAV3 EAVZ16S18DA9W / EPGA14DAV3 EAVZ16S23DA9W / EPGA16DAV3 EAVZ16S18DA9W / EPGA16DAV3
Εσωτερική μονάδα EAVZ16S23DA9W EAVZ16S18DA9W EAVZ16S23DA9W EAVZ16S18DA9W EAVZ16S23DA9W EAVZ16S18DA9W
Εξωτερική μονάδα EPGA11DAV3 EPGA11DAV3 EPGA14DAV3 EPGA14DAV3 EPGA16DAV3 EPGA16DAV3
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 11.1 (1), 11.3 (2) 11.1 (1), 11.3 (2) 14.5 (1), 14.5 (2) 14.5 (1), 14.5 (2) 16.5 (1), 15.6 (2) 16.5 (1), 15.6 (2)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 2.16 (1), 2.91 (2) 2.16 (1), 2.91 (2) 2.91 (1), 3.96 2.91 (1), 3.96 3.45 (1), 4.21 (2) 3.45 (1), 4.21 (2)
  Ζεστό νερό χρήσης από 10°C έως 50°C Ονομ. kWh 3.08 2.67 3.08 2.67 3.08 2.67
Heat up time from 10°C to 50°C hr 1h02min at 7°C ambient temperature 53min at 7°C ambient temperature 1h02min at 7°C ambient temperature 53min at 7°C ambient temperature 1h02min at 7°C ambient temperature 53min at 7°C ambient temperature
COP 5.15 (1), 3.88 (2) 5.15 (1), 3.88 (2) 4.99 (1), 3.65 (2) 4.99 (1), 3.65 (2) 4.78 (1), 3.71 (2) 4.78 (1), 3.71 (2)
Αντλία Type   Grundfos UPML GEO 25-105 130 PWM Grundfos UPML GEO 25-105 130 PWM Grundfos UPML GEO 25-105 130 PWM Grundfos UPML GEO 25-105 130 PWM Grundfos UPML GEO 25-105 130 PWM Grundfos UPML GEO 25-105 130 PWM
Επιπρόσθετη ζώνη αντλίας Τύπος   Βλ. σημείωση 13, Βλ. σημείωση 14 Βλ. σημείωση 13, Βλ. σημείωση 14 Βλ. σημείωση 11, Βλ. σημείωση 12 Βλ. σημείωση 11, Βλ. σημείωση 12 Βλ. σημείωση 1, Βλ. σημείωση 10 Βλ. σημείωση 1, Βλ. σημείωση 10
Κύρια ζώνη αντλίας Τύπος   Βλ. σημείωση 13, Βλ. σημείωση 14 Βλ. σημείωση 13, Βλ. σημείωση 14 Βλ. σημείωση 11, Βλ. σημείωση 12 Βλ. σημείωση 11, Βλ. σημείωση 12 Βλ. σημείωση 1, Βλ. σημείωση 10 Βλ. σημείωση 1, Βλ. σημείωση 10
Πλευρικός εναλλάκτης θερμότητας νερού Ταχύτητα ροής νερού Θέρμανση Ονομ. l/min 32.5 (1), 32.4 (2) 32.5 (1), 32.4 (2) 41.2 (1), 41.5 (2) 41.2 (1), 41.5 (2) 45.1 (1), 44.7 (2) 45.1 (1), 44.7 (2)
Γενικά Λεπτομέρειες προμηθευτή/κατασκευαστή Όνομα και διεύθυνση   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Ονομασία ή εμπορικό σήμα   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Περιγραφή προϊόντος Αντλία θερμότητας αέρα σε νερό   Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
    Αντλία θερμότητας άλμης σε νερό   όχι όχι όχι όχι όχι όχι
    Θερμαντήρας συνδυασμού αντλίας θερμότητας   Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
    Αντλία θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας   όχι όχι όχι όχι όχι όχι
    Συμπληρωματικός ενσωματωμένος θερμαντήρας   Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
    Αντλία θερμότητας νερό σε νερό   όχι όχι όχι όχι όχι όχι
  LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνη με το EN14825) Εσωτερικός χώρος dB(A) 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0
LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Εξωτερικός χώρος dB(A) 64.0 64.0 64.0 64.0 66.0 66.0
Προϋποθέσεις θορύβου οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακή σήμανση Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825
Θέρμανση χώρου γενικά Μονάδα αέρα σε νερό Ονομαστική ροή αέρα (εξωτερικός χώρος) m³/ώρα 6,900 6,900 6,900 6,900 8,100 8,100
  Άλλο Έλεγχος απόδοσης   Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter
    Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) kW 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
    Poff (λειτουργία εκτός) kW 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021
    Psb (λειτουργία ετοιμότητας) kW 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021
    Pto (θερμοστάτης εκτός) kW 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041
  Ενσωματωμένος συμπληρωματικός θερμαντήρας Psup kW 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
    Τύπος εισόδου ενέργειας   Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου   XL L XL L XL L
    Λειτουργία για την ρύθμιση της θέρμανσης νερού κατά τη διάρκεια των ωρών εκτός αιχμής   Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
  Μέσο κλίμα AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 1,513 1,029 1,513 1,029 1,513 1,029
    AFC (Ετήσια κατανάλωση καυσίμου) Gj 5.45 3.70 5.45 3.70 5.45 3.70
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 112 104 112 104 112 104
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 7.090 4.870 7.090 4.870 7.090 4.870
    Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού   A A A A A A
  Ψυχρό κλίμα AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 1,851 1,066 1,851 1,066 1,851 1,066
    AFC (ετήσια κατανάλωση καυσίμου) Gj 6.66 3.84 6.66 3.84 6.66 3.84
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 91 100 91 100 91 100
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 8.850 5.195 8.850 5.195 8.850 5.195
  Θερμό κλίμα AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 1,301 749 1,301 749 1,301 749
    AFC (ετήσια κατανάλωση καυσίμου) Gj 4.68 2.70 4.68 2.70 4.68 2.70
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 130 142 130 142 130 142
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 6.160 3.590 6.160 3.590 6.160 3.590
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 7,845 7,845 8,669 8,669 9,706 9,706
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 129 129 130 130 133 133
      Prated στους -10°C kW 13 13 14 14 16 16
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 28.2 28.2 31.2 31.2 34.9 34.9
      SCOP   3.29 3.29 3.34 3.34 3.41 3.41
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++ A++ A++ A++ A++ A++
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
      COPd   2.25 2.25 2.17 2.17 2.23 2.23
      Pdh kW 11.5 11.5 12.3 12.3 13.1 13.1
      PERd % 90.0 90.0 86.8 86.8 89.2 89.2
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
      COPd   3.14 3.14 3.18 3.18 3.26 3.26
      Pdh kW 6.5 6.5 8.1 8.1 8.7 8.7
      PERd % 125.6 125.6 127.2 127.2 130.4 130.4
    C Συνθήκες (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.96 0.96 1.0 1.0 1.0 1.0
      COPd   4.27 4.27 4.46 4.46 4.62 4.62
      Pdh kW 4.6 4.6 5.0 5.0 5.8 5.8
      PERd % 170.8 170.8 178.4 178.4 184.8 184.8
    Προϋπόθεση D (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
      COPd   5.75 5.75 5.94 5.94 6.47 6.47
      Pdh kW 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2
      PERd % 230.0 230.0 237.6 237.6 258.8 258.8
    Tol (όριο θερμοκρασίας λειτουργίας) COPd   2.11 2.11 2.10 2.10 2.05 2.05
      Pdh kW 12.5 12.5 13.5 13.5 13.2 13.2
      PERd % 84.4 84.4 84.0 84.0 82.0 82.0
      TOL °C -10 -10 -10 -10 -10 -10
      WTOL °C 55 55 55 55 55 55
    Ονομ. θερμική ισχύς, συμπληρ. απόδοση Psup (σε Tdesign -10°C) kW 0.0 0.0 0.5 0.5 2.8 2.8
    Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) COPd   2.11 2.11 2.17 2.17 2.40 2.40
      Pdh kW 12.5 12.5 12.3 12.3 12.9 12.9
      PERd % 84.4 84.4 86.8 86.8 96.0 96.0
      Tbiv °C -10 -10 -7 -7 -5 -5
  Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 10,085 10,085 11,385 11,385 12,295 12,295
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 124 124 123 123 121 121
      Prated στους -22°C kW 13 13 15 15 15 15
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 36.3 36.3 41.0 41.0 44.3 44.3
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
      COPd   2.68 2.68 2.61 2.61 2.58 2.58
      Pdh kW 8.3 8.3 8.8 8.8 9.4 9.4
      PERd % 107.2 107.2 104.4 104.4 103.2 103.2
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
      COPd   3.75 3.75 3.75 3.75 3.66 3.66
      Pdh kW 5.1 5.1 5.5 5.5 5.9 5.9
      PERd % 150.0 150.0 150.0 150.0 146.4 146.4
    Προϋπόθεση C (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96
      COPd   4.63 4.63 4.70 4.70 4.75 4.75
      Pdh kW 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
      PERd % 185.2 185.2 188.0 188.0 190.0 190.0
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) COPd   6.01 6.01 6.13 6.13 6.21 6.21
      Pdh kW 5.2 5.2 5.2 5.2 5.1 5.1
      PERd % 240.4 240.4 245.2 245.2 248.4 248.4
    Tol (όριο θερμοκρασίας λειτουργίας) COPd   1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34
      Pdh kW 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
      PERd % 53.6 53.6 53.6 53.6 53.6 53.6
      TOL °C -21 -21 -21 -21 -21 -21
      WTOL °C 54 54 54 54 54 54
    G Συνθήκες (-15°CDB/-) COPd   2.10 2.10 2.12 2.12 2.13 2.13
      Pdh kW 11.1 11.1 11.9 11.9 12.6 12.6
      PERd % 84.0 84.0 84.8 84.8 85.2 85.2
    Tbiv (δίτιμη θερμοκρασία) COPd   1.93 1.93 2.05 2.05 2.13 2.13
      Pdh kW 11.4 11.4 12.4 12.4 12.6 12.6
      PERd % 77.2 77.2 82.0 82.0 85.2 85.2
      Tbiv °C -18 -18 -16 -16 -15 -15
    Ονομ. θερμική ισχύς, συμπληρ. απόδοση Psup (σε Tdesign -22°C) kW 5.5 5.5 7.0 7.0 7.9 7.9
  Έξοδος νερού θερμού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 3,696 3,696 4,104 4,104 4,362 4,362
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 156 156 160 160 162 162
      Prated στους 2°C kW 11 11 13 13 14 14
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 13.3 13.3 14.8 14.8 15.7 15.7
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
      COPd   2.45 2.45 2.43 2.43 2.41 2.41
      Pdh kW 11.4 11.4 12.4 12.4 13.5 13.5
      PERd % 98.0 98.0 97.2 97.2 96.4 96.4
    C Συνθήκες (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
      COPd   3.58 3.58 3.62 3.62 3.66 3.66
      Pdh kW 7.2 7.2 7.9 7.9 8.7 8.7
      PERd % 143.2 143.2 144.8 144.8 146.4 146.4
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96
      COPd   5.16 5.16 5.29 5.29 5.38 5.38
      Pdh kW 5.3 5.3 5.2 5.2 5.2 5.2
      PERd % 206.4 206.4 211.6 211.6 215.2 215.2
    Tbiv (δίτιμη θερμοκρασία) COPd   2.45 2.45 2.43 2.43 2.41 2.41
      Pdh kW 11.4 11.4 12.4 12.4 13.5 13.5
      PERd % 98.0 98.0 97.2 97.2 96.4 96.4
      Tbiv °C 2 2 2 2 2 2
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP   4.38 4.38 4.45 4.45 4.56 4.56
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 5,189 5,189 5,797 5,797 6,345 6,345
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 172 172 175 175 179 179
      Prated στους -10°C kW 11 11 13 13 14 14
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 18.7 18.7 20.9 20.9 22.8 22.8
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++ A++ A++ A++ A++ A++
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) COPd   3.07 3.07 2.85 2.85 2.99 2.99
      Pdh kW 9.7 9.7 11.1 11.1 12.2 12.2
      PERd % 122.8 122.8 114.0 114.0 119.6 119.6
    Β Συνθήκες (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
      COPd   4.15 4.15 4.24 4.24 4.30 4.30
      Pdh kW 6.3 6.3 7.0 7.0 7.4 7.4
      PERd % 166.0 166.0 169.6 169.6 172.0 172.0
    Προϋπόθεση C (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.95 0.95 1.0 1.0 0.95 0.95
      COPd   5.86 5.86 6.24 6.24 6.35 6.35
      Pdh kW 4.5 4.5 4.5 4.5 5.0 5.0
      PERd % 234.4 234.4 249.6 249.6 254.0 254.0
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94
      COPd   7.88 7.88 8.12 8.12 8.12 8.12
      Pdh kW 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3
      PERd % 315.2 315.2 324.8 324.8 324.8 324.8
    Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) COPd   2.80 2.80 2.53 2.53 2.72 2.72
      Pdh kW 11.0 11.0 12.5 12.5 14.5 14.5
      PERd % 112.0 112.0 101.2 101.2 108.8 108.8
      TOL °C -10 -10 -10 -10 -10 -10
      WTOL °C 35 35 35 35 35 35
    Tbiv (δίτιμη θερμοκρασία) COPd   2.80 2.80 2.53 2.53 2.72 2.72
      Pdh kW 11.0 11.0 12.5 12.5 14.5 14.5
      PERd % 112.0 112.0 101.2 101.2 108.8 108.8
      Tbiv °C -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Συμπληρ. απόδοση ονομαστικής εξόδου ισχύος Psup (σε Tdesign -10°C) kW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 35°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 9,295 9,295 10,249 10,249 11,108 11,108
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 151 151 151 151 157 157
      Prated στους -22°C kW 15 15 16 16 18 18
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 33.5 33.5 36.9 36.9 40.0 40.0
    Προϋπόθεση A (-7°CDB/-8°CWB) COPd   3.09 3.09 3.20 3.20 3.39 3.39
      Pdh kW 9.0 9.0 9.7 9.7 10.8 10.8
      PERd % 123.6 123.6 128.0 128.0 135.6 135.6
    Β Συνθήκες (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0 1.0 1.0 1.0 0.97 0.97
      COPd   4.45 4.45 4.45 4.45 4.68 4.68
      Pdh kW 5.6 5.6 5.6 5.6 7.1 7.1
      PERd % 178.0 178.0 178.0 178.0 187.2 187.2
    Προϋπόθεση C (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94
      COPd   6.24 6.24 6.46 6.46 6.75 6.75
      Pdh kW 4.5 4.5 4.5 4.5 4.6 4.6
      PERd % 249.6 249.6 258.4 258.4 270.0 270.0
    Προϋπόθεση D (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94
      COPd   7.84 7.84 7.98 7.98 8.19 8.19
      Pdh kW 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3
      PERd % 313.6 313.6 319.2 319.2 327.6 327.6
    Tol (όριο θερμοκρασίας λειτουργίας) COPd   2.13 2.13 2.10 2.10 2.10 2.10
      Pdh kW 11.8 11.8 13.5 13.5 13.5 13.5
      PERd % 85.2 85.2 84.0 84.0 84.0 84.0
      TOL °C -22 -22 -22 -22 -22 -22
      WTOL °C 35 35 35 35 35 35
    Προϋπόθεση G (-15°CDB/-) COPd   2.67 2.67 2.43 2.43 2.40 2.40
      Pdh kW 12.1 12.1 13.4 13.4 14.6 14.6
      PERd % 106.8 106.8 97.2 97.2 96.0 96.0
    Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) COPd   2.49 2.49 2.36 2.36 2.40 2.40
      Pdh kW 13.1 13.1 13.7 13.7 14.6 14.6
      PERd % 99.6 99.6 94.4 94.4 96.0 96.0
      Tbiv °C -18 -18 -16 -16 -15 -15
    Συμπληρ. απόδοση ονομαστικής εξόδου ισχύος Psup (σε Tdesign -22°C) kW 2.7 2.7 2.5 2.5 4.5 4.5
  Εξαγωγή νερού θερμού κλίματος 35°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,496 2,496 2,779 2,779 3,136 3,136
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 233 233 237 237 236 236
      Prated στους 2°C kW 11 11 13 13 14 14
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 8.99 8.99 10.0 10.0 11.3 11.3
    Β Συνθήκες (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
      COPd   3.40 3.40 3.25 3.25 3.22 3.22
      Pdh kW 11.1 11.1 12.4 12.4 12.7 12.7
      PERd % 136.0 136.0 130.0 130.0 128.8 128.8
    Προϋπόθεση C (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
      COPd   5.67 5.67 5.70 5.70 5.73 5.73
      Pdh kW 7.6 7.6 8.4 8.4 9.3 9.3
      PERd % 226.8 226.8 228.0 228.0 229.2 229.2
    Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) COPd   3.40 3.40 3.25 3.25 3.44 3.44
      Pdh kW 11.1 11.1 12.4 12.4 12.2 12.2
      PERd % 136.0 136.0 130.0 130.0 137.6 137.6
      Tbiv °C 2 2 2 2 4 4
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94
      COPd   7.60 7.60 7.78 7.78 8.03 8.03
      Pdh kW 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3
      PERd % 304.0 304.0 311.2 311.2 321.2 321.2
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )