Πίνακας προδιαγραφών για EABH-D6V / EPGA011-016DV

EABH16DA6V / EPGA11DAV3 EABH16DA6V / EPGA14DAV3 EABH16DA6V / EPGA16DAV3
Εσωτερική μονάδα EABH16DA6V EABH16DA6V EABH16DA6V
Εξωτερική μονάδα EPGA11DAV3 EPGA14DAV3 EPGA16DAV3
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 11.1 (1), 11.3 (2) 14.5 (1), 14.5 (2) 16.5 (1), 15.6 (2)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 2.16 (1), 2.91 (2) 2.91 (1), 3.96 3.45 (1), 4.21 (2)
COP 5.15 (1), 3.88 (2) 4.99 (1), 3.65 (2) 4.78 (1), 3.71 (2)
Pump Type   Grundfos UPMXL GEO 25-125 130 PWM Grundfos UPMXL GEO 25-125 130 PWM Grundfos UPMXL GEO 25-125 130 PWM
  Ονομαστική μονάδα ESP Θέρμανση kPa 83.1 (1), 83.4 (2) 57.5 (1), 56.3 (2) 43.8 (1), 45.2 (2)
Πλευρικός εναλλάκτης θερμότητας νερού Ταχύτητα ροής νερού Θέρμανση Ονομ. l/min 32.5 (1), 32.4 (2) 41.2 (1), 41.5 (2) 45.1 (1), 44.7 (2)
General Λεπτομέρειες προμηθευτή/κατασκευαστή Όνομα και διεύθυνση   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Ονομασία ή εμπορικό σήμα   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Περιγραφή προϊόντος Αντλία θερμότητας αέρα σε νερό   Ναι Ναι Ναι
    Αντλία θερμότητας άλμης σε νερό   όχι όχι όχι
    Θερμαντήρας συνδυασμού αντλίας θερμότητας   όχι όχι όχι
    Αντλία θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας   όχι όχι όχι
    Συμπληρωματικός ενσωματωμένος θερμαντήρας   Ναι Ναι Ναι
    Αντλία θερμότητας νερό σε νερό   όχι όχι όχι
  LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνη με το EN14825) Εσωτερικός χώρος dB(A) 44.0 44.0 44.0
LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Εξωτερικός χώρος dB(A) 64.0 64.0 66.0
Προϋποθέσεις θορύβου οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακή σήμανση Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825
Θέρμανση χώρου γενικά Μονάδα αέρα σε νερό Ονομαστική ροή αέρα (εξωτερικός χώρος) m³/ώρα 6,900 6,900 8,100
  Άλλο Έλεγχος απόδοσης   Inverter Inverter Inverter
    Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) kW 0.000 0.000 0.000
    Poff (λειτουργία εκτός) kW 0.021 0.021 0.021
    Psb (λειτουργία ετοιμότητας) kW 0.021 0.021 0.021
    Pto (θερμοστάτης εκτός) kW 0.041 0.041 0.041
  Ενσωματωμένος συμπληρωματικός θερμαντήρας Psup kW 6.0 6.0 6.0
    Τύπος εισόδου ενέργειας   Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 7,845 8,669 9,706
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 129 130 133
      Prated στους -10°C kW 13 14 16
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 28.2 31.2 34.9
      SCOP   3.29 3.34 3.41
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++ A++ A++
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0 1.0 1.0
      COPd   2.25 2.17 2.23
      Pdh kW 11.5 12.3 13.1
      PERd % 90.0 86.8 89.2
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0 1.0 1.0
      COPd   3.14 3.18 3.26
      Pdh kW 6.5 8.1 8.7
      PERd % 125.6 127.2 130.4
    C Συνθήκες (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.96 1.0 1.0
      COPd   4.27 4.46 4.62
      Pdh kW 4.6 5.0 5.8
      PERd % 170.8 178.4 184.8
    Προϋπόθεση D (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.95 0.95 0.95
      COPd   5.75 5.94 6.47
      Pdh kW 5.2 5.2 5.2
      PERd % 230.0 237.6 258.8
    Tol (όριο θερμοκρασίας λειτουργίας) COPd   2.11 2.10 2.05
      Pdh kW 12.5 13.5 13.2
      PERd % 84.4 84.0 82.0
      TOL °C -10 -10 -10
      WTOL °C 55 55 55
    Ονομ. θερμική ισχύς, συμπληρ. απόδοση Psup (σε Tdesign -10°C) kW 0.0 0.5 2.8
    Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) COPd   2.11 2.17 2.40
      Pdh kW 12.5 12.3 12.9
      PERd % 84.4 86.8 96.0
      Tbiv °C -10 -7 -5
  Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 10,085 11,385 12,295
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 124 123 121
      Prated στους -22°C kW 13 15 15
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 36.3 41.0 44.3
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0 1.0 1.0
      COPd   2.68 2.61 2.58
      Pdh kW 8.3 8.8 9.4
      PERd % 107.2 104.4 103.2
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0 1.0 1.0
      COPd   3.75 3.75 3.66
      Pdh kW 5.1 5.5 5.9
      PERd % 150.0 150.0 146.4
    Προϋπόθεση C (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.96 0.96 0.96
      COPd   4.63 4.70 4.75
      Pdh kW 4.5 4.5 4.5
      PERd % 185.2 188.0 190.0
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) COPd   6.01 6.13 6.21
      Pdh kW 5.2 5.2 5.1
      PERd % 240.4 245.2 248.4
    Tol (όριο θερμοκρασίας λειτουργίας) COPd   1.34 1.34 1.34
      Pdh kW 7.5 7.5 7.5
      PERd % 53.6 53.6 53.6
      TOL °C -21 -21 -21
      WTOL °C 54 54 54
    G Συνθήκες (-15°CDB/-) COPd   2.10 2.12 2.13
      Pdh kW 11.1 11.9 12.6
      PERd % 84.0 84.8 85.2
    Tbiv (δίτιμη θερμοκρασία) COPd   1.93 2.05 2.13
      Pdh kW 11.4 12.4 12.6
      PERd % 77.2 82.0 85.2
      Tbiv °C -18 -16 -15
    Ονομ. θερμική ισχύς, συμπληρ. απόδοση Psup (σε Tdesign -22°C) kW 5.5 7.0 7.9
  Έξοδος νερού θερμού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 3,696 4,104 4,362
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 156 160 162
      Prated στους 2°C kW 11 13 14
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 13.3 14.8 15.7
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0 1.0 1.0
      COPd   2.45 2.43 2.41
      Pdh kW 11.4 12.4 13.5
      PERd % 98.0 97.2 96.4
    C Συνθήκες (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0 1.0 1.0
      COPd   3.58 3.62 3.66
      Pdh kW 7.2 7.9 8.7
      PERd % 143.2 144.8 146.4
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.96 0.96 0.96
      COPd   5.16 5.29 5.38
      Pdh kW 5.3 5.2 5.2
      PERd % 206.4 211.6 215.2
    Tbiv (δίτιμη θερμοκρασία) COPd   2.45 2.43 2.41
      Pdh kW 11.4 12.4 13.5
      PERd % 98.0 97.2 96.4
      Tbiv °C 2 2 2
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP   4.38 4.45 4.56
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 5,189 5,797 6,345
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 172 175 179
      Prated στους -10°C kW 11 13 14
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 18.7 20.9 22.8
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++ A++ A++
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) COPd   3.07 2.85 2.99
      Pdh kW 9.7 11.1 12.2
      PERd % 122.8 114.0 119.6
    Β Συνθήκες (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0 1.0 1.0
      COPd   4.15 4.24 4.30
      Pdh kW 6.3 7.0 7.4
      PERd % 166.0 169.6 172.0
    Προϋπόθεση C (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.95 1.0 0.95
      COPd   5.86 6.24 6.35
      Pdh kW 4.5 4.5 5.0
      PERd % 234.4 249.6 254.0
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.94 0.94 0.94
      COPd   7.88 8.12 8.12
      Pdh kW 5.3 5.3 5.3
      PERd % 315.2 324.8 324.8
    Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) COPd   2.80 2.53 2.72
      Pdh kW 11.0 12.5 14.5
      PERd % 112.0 101.2 108.8
      TOL °C -10 -10 -10
      WTOL °C 35 35 35
    Tbiv (δίτιμη θερμοκρασία) COPd   2.80 2.53 2.72
      Pdh kW 11.0 12.5 14.5
      PERd % 112.0 101.2 108.8
      Tbiv °C -10 -10 -10
    Συμπληρ. απόδοση ονομαστικής εξόδου ισχύος Psup (σε Tdesign -10°C) kW 0.0 0.0 0.0
  Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 35°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 9,295 10,249 11,108
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 151 151 157
      Prated στους -22°C kW 15 16 18
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 33.5 36.9 40.0
    Προϋπόθεση A (-7°CDB/-8°CWB) COPd   3.09 3.20 3.39
      Pdh kW 9.0 9.7 10.8
      PERd % 123.6 128.0 135.6
    Β Συνθήκες (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0 1.0 0.97
      COPd   4.45 4.45 4.68
      Pdh kW 5.6 5.6 7.1
      PERd % 178.0 178.0 187.2
    Προϋπόθεση C (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.94 0.94 0.94
      COPd   6.24 6.46 6.75
      Pdh kW 4.5 4.5 4.6
      PERd % 249.6 258.4 270.0
    Προϋπόθεση D (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.94 0.94 0.94
      COPd   7.84 7.98 8.19
      Pdh kW 5.2 5.3 5.3
      PERd % 313.6 319.2 327.6
    Tol (όριο θερμοκρασίας λειτουργίας) COPd   2.13 2.10 2.10
      Pdh kW 11.8 13.5 13.5
      PERd % 85.2 84.0 84.0
      TOL °C -22 -22 -22
      WTOL °C 35 35 35
    Προϋπόθεση G (-15°CDB/-) COPd   2.67 2.43 2.40
      Pdh kW 12.1 13.4 14.6
      PERd % 106.8 97.2 96.0
    Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) COPd   2.49 2.36 2.40
      Pdh kW 13.1 13.7 14.6
      PERd % 99.6 94.4 96.0
      Tbiv °C -18 -16 -15
    Συμπληρ. απόδοση ονομαστικής εξόδου ισχύος Psup (σε Tdesign -22°C) kW 2.7 2.5 4.5
  Εξαγωγή νερού θερμού κλίματος 35°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,496 2,779 3,136
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 233 237 236
      Prated στους 2°C kW 11 13 14
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 8.99 10.0 11.3
    Β Συνθήκες (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0 1.0 1.0
      COPd   3.40 3.25 3.22
      Pdh kW 11.1 12.4 12.7
      PERd % 136.0 130.0 128.8
    Προϋπόθεση C (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0 1.0 1.0
      COPd   5.67 5.70 5.73
      Pdh kW 7.6 8.4 9.3
      PERd % 226.8 228.0 229.2
    Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) COPd   3.40 3.25 3.44
      Pdh kW 11.1 12.4 12.2
      PERd % 136.0 130.0 137.6
      Tbiv °C 2 2 4
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.94 0.94 0.94
      COPd   7.60 7.78 8.03
      Pdh kW 5.2 5.3 5.3
      PERd % 304.0 311.2 321.2
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )