Daikin Cloud Service - Daikin Cloud Service

Απομακρυσμένη παρακολούθηση, έλεγχος και υπηρεσίες για εμπορικά συστήματα DX

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

  • Παρακολουθείτε και ελέγχετε το κτίριό σας ανεξάρτητα από το που βρίσκεστε μέσω του Daikin Cloud Service
  • Διαχείριση πολλαπλών τοποθεσιών. Ο τμηματικός σχεδιασμός επιτρέπει στο cloud σας να αναπτύσσεται με την επιχείρησή σας
  • Οπτικοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας και του σημείου αναφοράς μεταξύ διαφορετικών τοποθεσιών για τη μείωση του ενεργειακού κόστους
  • Απομακρυσμένη υπηρεσία διάγνωσης για την αύξηση της διάρκειας ζωής του συστήματος
  • Προληπτική συντήρηση για την παρεμπόδιση βλαβών
  • Ο τεχνικός εγκατάστασης ή ο τεχνικός διευθυντής μπορούν να συνδεθούν εξ αποστάσεως στην τοποθεσία στην περίπτωση δυσλειτουργιών για μια αρχική αντιμετώπιση των προβλημάτων
  • Η υπηρεσία Cloud Daikin απαιτεί συνδρομή. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για περισσότερες πληροφορίες.

Έγγραφα

Κατάλογοι
Λήψη γλώσσας

Δεν βρέθηκαν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία.

Installer reference guide
Λήψη γλώσσας

Δεν βρέθηκαν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία.