Πίνακας προδιαγραφών για DWSC

DWSC
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 300
  Μέγ. kW 4,500
Συμπιεστής Τύπος   Φυγοκεντρικός συμπιεστής μονής φάσης
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-134a