Πίνακας προδιαγραφών για DCOM-LT/MB

DCOM-LT/MB.
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 100
    Πλάτος mm 100
    Βάθος mm 22
Βάρος Μονάδα kg 0.080