Πίνακας προδιαγραφών για DCM010A51

DCM010A51.
Μέγιστος αριθμός εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν 2,500 (2)
Μέγιστος αριθμός εξωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν 400 (3)
Είσοδος PC Πρόγραμμα περιήγησης   Google Chrome v58 ή μεταγενέστερο, Internet Explorer v11, Mozilla Firefox v54 or later
    Λογισμικό   Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Microsoft Server 2012 και 2016
Επικοινωνία Πρωτόκολλο Τύπος   Σε iTM: διασύνδεση δικτύου διακομιστή - ethernet, Σε PMS: εσωτερική θύρα διακομιστή
Απαιτούμενο υλικό DCM601A51 - intelligent Touch Manager - Έκδ. 1.23.00 ή μεταγενέστερο
Επιλογή(ές) απαιτούμενου λογισμικού DCM007A51 - Επιλογή διασύνδεσης Web HTTP W για τον intelligent Touch Manager
Συμβατό πρωτόκολλο PMS Oracle PMS: FIAS - έκδοση non cloud version, δείτε τη σημείωση για λεπτομέρειες
Connectable unit Εσωτερική, εξωτερική, υδρο-κιβώτιο, τύποι εξαρισμού σημείων διαχείρισης iTM
Μέγιστος αριθμός iTM 5 (5)
Υποστήριξη γλώσσας English, German, French, Dutch, Spanish, Italian, Greek, Portuguese, Russian, Turkish, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish (Suomi), Czech, Croatian, Hungarian, Polish, Romanian, Slovenian, Bulgarian, Slovak, Serbian
Σημειώσεις Συμβατές εκδόσεις Oracle PMS: Opera v5.0.03.03 e43, v5.0.04.01 e24, v5.0.04.02 e17, v5.0.04.02 e17, v5.0.04.03 e10, v5.0.05.00 και μεταγενέστερες
  5 x 500 εσωτερικές μονάδες ανά χειριστήριο iTM
  5 x 80 εξωτερικές μονάδες ανά χειριστήριο iTM
  Δωρεάν λήψη λογισμικού, κλειδί ενεργοποίησης σε φυσική μορφή (χαρτί)
  Απαιτείται 1 άδεια DCM010A51 και DCM007A51 ανά χειριστήριο iTM