Πίνακας προδιαγραφών για CHYHBH-AV32

CHYHBH05AAV32 CHYHBH08AAV32
Casing Χρώμα   Λευκό Λευκό
  Material   Λαμαρίνα με επικάλυψη Λαμαρίνα με επικάλυψη
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 902 902
    Πλάτος mm 450 450
    Βάθος mm 164 164
Βάρος Μονάδα kg 30.0 30.0
PED Category   ΑΕ. 3§3, Εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC ΑΕ. 3§3, Εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC
Πλευρικός εναλλάκτης θερμότητας νερού Ταχύτητα ροής νερού Θέρμανση Μέγ. l/min 23.0 (5.000) 23.0 (5.000)
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Πλευρά νερού Ελάχ. °C 25 (6) 25 (6)
      Μέγ. °C 50 (6) 50 (6)
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   V3 V3
  Φάση   1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 230 230
Wiring connections Για σύνδεση με διασύνδεση χρήστη Ποσότητα   2 2
    Παρατήρηση   0,75 mm² έως 1,25 mm² (μέγ. μήκος 500m) 0,75 mm² έως 1,25 mm² (μέγ. μήκος 500m)
Σημειώσεις Μόνο για εσωτερική μονάδα Μόνο για εσωτερική μονάδα
  DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ
  DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ
  Min. required Min. required
  Παράκαμψη μπόιλερ Παράκαμψη μπόιλερ
  Για το εύρος λειτουργίας των *HYHB* και *HYKOMB33AA, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας Για το εύρος λειτουργίας των *HYHB* και *HYKOMB33AA, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας