Πίνακας προδιαγραφών για CHYHBH-AV32 / 4MXM-N

CHYHBH05AAV32 / 4MXM68N2V1B CHYHBH05AAV32 / 4MXM80N2V1B CHYHBH08AAV32 / 4MXM80N2V1B
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.50 (1) 4.50 (1) 6.78 (1)
COP 3.91 (1) 4.04 (1) 4.17 (1)
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου   XL XL XL
  Μέσο κλίμα Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού   A A A
Notes_Description DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ