Πίνακας προδιαγραφών για BTSQ-P

BTSQ20PY1
Ψυκτικό μέσο Refrigerant-=-Refrigerant type 2,087.5
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Μέγ. °CDB 43
    Ελάχ. °CDB -5
  Θέρμανση Μέγ. °CWB 15.5
    Ελάχ. °CWB -25
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 460
    Βάθος mm 765
    Ύψος mm 1,570
Συμπιεστής Compressor-=-Compressor quantity Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής
  Έξοδος W 4,700
  Ταχύτητα rpm 7,980
  Εκτόπισης εμβόλου m³/ώρα 16.9
  Compressor-=-Compressor starting method Ήπια εκκίνηση
Casing Χρώμα Κρεμ (Κωδικός Munsell: 5Y7.5/1)
Βάρος Μονάδα kg 110
Ρεύμα - 50Hz Ελάχιστα αμπέρ κυκλώματος (MCA) A 15.2
  Συνολικά αμπέρ υπερέντασης (TOCA) A 14.7
  Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 20
Εύρος τάσης Ελάχ. % -10
  Μέγ. % 10
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50
  Τάση V 380-415
  Φάση 3~
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Συμπιεστής 1 Ψύξη A 8.2
Σημειώσεις Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB
  Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης.
  Το MSC σημαίνει μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή.
  Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.
  Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.
  Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση τη μεγαλύτερη τιμή MCA ή TOCA
  Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).
  Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου