Επιλογέας πολλαπλής διακλάδωσης για ανάκτηση θερμότητας VRV IV

VRV - BS-Q14AV1B

BS-Q14AV1B

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

  • Έως 70% μικρότερη και 66% ελαφρύτερη από τις προηγούμενες σειρές
  • Ταχύτερη εγκατάσταση χάρη σε έναν μειωμένο αριθμό σημείων χαλκοκόλλησης και καλωδιώσεων
  • Όλες οι εσωτερικές μονάδες συνδέονται σε ένα κιβώτιο BS
  • Έως 16kW απόδοση διαθέσιμη ανά θύρα
  • Σύνδεση μονάδων έως κατηγορία 250 (28kW) συνδυάζοντας 2 θύρες
  • Μοναδικό εύρος μεμονωμένων και πολλαπλών κιβωτίων BS για ευέλικτο και γρήγορο σχεδιασμό
  • Εξαιρετική μείωση του χρόνου εγκατάστασης χάρη στο μεγάλο εύρος, το μικρό μέγεθος και το μικρό βάρος των πολλαπλών κιβωτίων BS
  • Απαιτούνται λιγότερες θύρες επιθεώρησης σε σύγκριση με την εγκατάσταση μονών κιβωτίων BS
  • Κανένα όριο στις μη χρησιμοποιούμενες θύρες που επιτρέπει σταδιακή εγκατάσταση
  • Ταχύτερη εγκατάσταση χάρη στην ανοιχτή σύνδεση θύρας
  • Επιτρέπει εφαρμογές πολλαπλών ενοίκων
  • Δυνατότητα σύνδεσης σε REYQ-T, RQCEQ-P3 και RWEYQ-T8 μονάδες ανάκτησης θερμότητας

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Έγγραφα

Sorry, we could not find any documents.