Πίνακας προδιαγραφών για BAE20A

BAE20A82 BAE20A102 BAE20A62
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 210 210 210
    Πλάτος mm 1,030 1,230 830
    Βάθος mm 188 188 188
Βάρος Μονάδα kg 9.000 11.500 10.000
  Συσκευασμένη μονάδα kg 13.000 14.500 11.500