Πίνακας προδιαγραφών για ATXS-K

ATXS20K2V1B ATXS20K3V1B ATXS25K2V1B ATXS25K3V1B ATXS35K2V1B ATXS35K3V1B ATXS50K2V1B ATXS50K3V1B
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 40 40 41 41 45 45 47 47
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 19 19 19 19 19 19 24 24
    Χαμηλή dBA 27 27 27 27 29 29 34 34
  Ψύξη Αθόρυβη λειτουργία dBA 19 19 19 19 19 19 23 23
    Χαμηλή dBA 24 24 25 25 29 29 34 34
    Υψ. dBA 40 40 41 41 45 45 46 46
    Ονομ. dBA 34 34 34 34 39 39 40 40
  Ψύξη Ονομ. dBA 32 32 33 33 37 37 40 40
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1 1 1 1 1 1
  Τηλεχειριστήριο υπερύθρων 1 1 1 1 1 1 1 1
  Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑΑ 2 2 2 2 2 2 2 2
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1 1 1 1 1 1 1
  Πλάκα στήριξης 1 1 1 1 1 1 1 1
  Φωτοκαταλυτικό φίλτρο αέρα από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη. 2 2 2 2 2 2 2 2
  Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας 2 2 2 2 2 2 2 2
Κινητήρας ανεμιστήρα Έξοδος Ονομαστική W 16   16   23   23  
  Ταχύτητα Ψύξη Υψ. rpm 1,330   1,370   1,330   1,400  
      Μέτρια rpm 1,050   1,090   1,050   1,170  
      Χαμηλή rpm 780   820   780   940  
      Αθόρυβη λειτουργία rpm 670   670   600   650  
    Θέρμανση Υψ. rpm 1,360   1,410   1,420   1,540  
      Μέτρια rpm 1,140   1,160   1,130   1,290  
      Χαμηλή rpm 920   920   850   1,040  
      Αθόρυβη λειτουργία rpm 690   690   610   750  
    Steps 5 + αθόρυβο, + αυτόματο.   5 + αθόρυβο, + αυτόματο.   5 + αθόρυβο, + αυτόματο.   5 + αθόρυβο, + αυτόματο.  
  Model MM6C02J2VA   MM6C02J2VA   KFD-280-23-8C   KFD-280-23-8C  
Ισχύς εισόδου - 50Hz Ψύξη Ονομ. kW   0.040   0.040   0.026   0.026
  Θέρμανση Ονομ. kW   0.040   0.040   0.028   0.032
Συσκευασία Βάρος kg 4 4 4 4 4 4 4 4
Εναλλάκτης θερμότητας Πτερύγιο Τύπος Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων)   Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων)   Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών   Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών  
  Βήμα πτερυγίου mm 1.4   1.4   1.4, 1.6   1.4, 1.6  
  Στάδια Ποσότητα 14   14   18, 8   18, 8  
  Σειρές Ποσότητα 2   2   2, 1   2, 1  
  Μήκος mm 610   610   665, 660   665, 660  
  Τύπου σωλήνα 7Hi-XD   7Hi-XD   Ø6,35 Hi-XB   Ø6,35 Hi-XB  
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35   6.35   6.35   6.35  
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5   9.5   9.5   12.7  
  Συμπυκνωμάτων Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου  
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.040 (1), 0.040 (2), 0.040 (3)   0.040 (2), 0.040 (3), 0.040 (4)   0.026 (2), 0.026 (3), 0.026 (4)   0.026 (2), 0.026 (3), 0.026 (4)  
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.040 (1), 0.040 (2), 0.040 (3)   0.040 (2), 0.040 (3), 0.040 (4)   0.028 (2), 0.028 (3), 0.280 (4)   0.032 (2), 0.032 (3), 0.032 (4)  
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 54 56 58 58 59 59 60 60
  Θέρμανση dBA 56 56 58 58 59 59 60 60
Φίλτρο αέρα Type Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας   Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας   Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας   Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας  
Εναλλάκτης θερμότητας 2 Μήκος mm           660   660
  Βήμα πτερυγίου mm           1.6   1.6
Διαστάσεις Συσκευασμένη μονάδα Πλάτος mm 850 850 850 850 977 977 977 977
    Ύψος mm 346 346 274 346 290 371 290 371
    Βάθος mm 274 274 346 274 371 290 371 290
  Μονάδα Πλάτος mm 780 780 780 780 900 900 900 900
    Βάθος mm 215 215 215 215 215 215 215 215
    Ύψος mm 289 289 289 289 298 298 298 298
Casing Χρώμα Λευκό   Λευκό   Λευκό   Λευκό  
Βάρος Συσκευασμένη μονάδα kg 12 12 12 12 15 15 15 15
  Μονάδα kg 8 8 8 8 11 11 11 11
Fan Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Χαμηλή cfm 212 212 212 212 230 230 297 297
      Υψ. m³/min 10.0 10.0 10.0 10.0 12.1 12.1 13.3 13.3
      Χαμηλή m³/min 6.0 6.0 6.0 6.0 6.5 6.5 8.4 8.4
      Αθόρυβη λειτουργία cfm 152 152 152 152 148 148 194 194
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 5.5 5.5
      Υψ. cfm 335 335 353 353 427 427 470 470
    Ψύξη Χαμηλή m³/min 5.0 5.0 5.0 5.0 5.8 5.8 7.4 7.4
      Χαμηλή cfm 166 166 177 177 205 205 261 261
      Αθόρυβη λειτουργία cfm 138 138 138 138 145 145 159 159
      Υψ. m³/min 9.1 9.1 9.1 9.1 11.2 11.2 11.9 11.9
      Υψ. cfm 311 311 321 321 395 395 420 420
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 3.9 3.9 3.9 3.9 4.1 4.1 4.5 4.5
  Fan-=-Fan type Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής   Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής   Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής   Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής  
      Ονομ. cfm 275 275 282 282 328 328 381 381
      Ονομ. m³/min 8.0 8.0 8.0 8.0 9.3 9.3 10.8 10.8
    Ψύξη Ονομ. m³/min 7.0 7.0 7.0 7.0 8.5 8.5 9.6 9.6
      Ονομ. cfm 237 237 247 247 300 300 339 339
Ρύθμιση κατεύθυνσης αέρα Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή   Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή   Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή   Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή  
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
  Φάση 1~   1~   1~   1~  
Wiring connections - 50Hz For power supply Παρατήρηση 3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου γείωσης)   3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου γείωσης)   3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου γείωσης)   3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου γείωσης)  
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Θέρμανση A 0.19 (1), 0.18 (2), 0.17 (3) 0.19 (3), 0.18 (4), 0.17 (5) 0.19 (2), 0.18 (3), 0.17 (4) 0.19 (2), 0.18 (3), 0.17 (4) 0.13 (2), 0.13 (3), 0.12 (4) 0.13 (2), 0.13 (3), 0.12 (4) 0.15 (2), 0.14 (3), 0.14 (4) 0.15 (3), 0.14 (4), 0.14 (5)
    Ψύξη A 0.19 (1), 0.18 (2), 0.17 (3) 0.19 (3), 0.18 (4), 0.17 (5) 0.19 (2), 0.18 (3), 0.17 (4) 0.19 (2), 0.18 (3), 0.17 (4) 0.12 (2), 0.12 (3), 0.11 (4) 0.12 (2), 0.12 (3), 0.11 (4) 0.12 (2), 0.12 (3), 0.11 (4) 0.12 (3), 0.12 (4), 0.11 (5)
Σημειώσεις 220V SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί. Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί. Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί. Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί. Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί. SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα
  230V Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί. 220V 220V 220V 220V 220V Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί.
  240V 220V 230V 230V 230V 230V 230V 220V
Casing Χρώμα     Λευκό   Λευκό   Λευκό   Λευκό
Εναλλάκτης θερμότητας Μήκος mm   610   610   665   665
  Σειρές Ποσότητα     2   2   2   2
  Βήμα πτερυγίου mm   1.4   1.40   1.40   1.4
  Στάδια Ποσότητα     14   14   18   18
  Τύπου σωλήνα     7Hi-XD   7Hi-XD   Ø6,35 Hi-XB   Ø6,35 Hi-XB
  Πτερύγιο Τύπος     Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων)   Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων)   Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών   Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών
Fan Type     Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής   Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής   Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής   Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής
Κινητήρας ανεμιστήρα Model     MM6C02J2VA   MM6C02J2VA   KFD-280-23-8C   KFD-280-23-8C
  Ταχύτητα Steps     5 + αθόρυβο, + αυτόματο.   5 + αθόρυβο, + αυτόματο.   5 + αθόρυβο, + αυτόματο.   5 + αθόρυβο, + αυτόματο.
    Ψύξη Υψ. rpm   1,330   1,370   1,330   1,400
      Μέτρια rpm   1,050   1,090   1,050   1,170
      Χαμηλή rpm   780   820   780   940
      Αθόρυβη λειτουργία rpm   670   670   600   650
    Θέρμανση Υψ. rpm   1,360   1,410   1,420   1,540
      Μέτρια rpm   1,140   1,160   1,130   1,290
      Χαμηλή rpm   920   920   850   1,040
      Αθόρυβη λειτουργία rpm   690   690   610   750
  Έξοδος Ονομαστική W   16   16   23   23
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm   6.35   6.35   6.35   6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm   9.5   9.5   9.5   12.7
  Συμπυκνωμάτων     18   18   18   18
  Θερμομόνωση     Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Φίλτρο αέρα Type     Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας   Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας   Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας   Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας
Ρύθμιση κατεύθυνσης αέρα   Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω   Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω   Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω   Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω
Έλεγχος θερμοκρασίας   Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή   Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή   Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή   Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων     ARC466A6   ARC466A6   ARC466A9   ARC466A9
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα     V1   V1   V1   V1
  Φάση     1~   1~   1~   1~
Σημειώσεις   230V 240V 240V 240V 240V 240V 230V
    240V           240V
Ψυκτικό μέσο Τύπος     R-410A   R-410A   R-410A  
Εναλλάκτης θερμότητας 2 Σειρές Ποσότητα             1   1
  Στάδια Ποσότητα             8   8