Πίνακας προδιαγραφών για ATXS-K / ARXS-L3

ATXS25K2V1B / ARXS25L3V1B ATXS25K3V1B / ARXS25L3V1B ATXS35K2V1B / ARXS35L3V1B ATXS35K3V1B / ARXS35L3V1B
Poff (λειτουργία Off) W 1.0 1.0 1.0 1.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 1.0 1.0 1.0 1.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25 0.25 0.25
Απομάκρυνση Υγρασίας Ψύξη l/h       1.9
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 2.50 2.50 3.50 3.50
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 117 117 173 173
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 7.51 7.51 7.10 7.10
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.28 1.28 1.46 1.46
      Κατανάλωση kW 0.10 0.10 0.12 0.12
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 12.30 12.30 11.89 11.89
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.13 0.13 0.19 0.19
      Pdc kW 1.22 1.22 1.66 1.66
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 9.40 9.40 8.65 8.65
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.60 0.60 0.95 0.95
      Pdc kW 2.50 2.50 3.50 3.50
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 4.15 4.15 3.70 3.70
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.84 1.84 2.58 2.58
      Κατανάλωση kW 0.28 0.28 0.44 0.44
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 6.55 6.55 5.80 5.80
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 747 747 1,094 1,094
    Σχέδιο Ρ kW 2.50 2.50 3.60 3.60
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.15 0.15 0.55 0.55
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scopnet a A++ A++ A++ A++
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.21 2.21 3.18 3.18
      Ισχύς εισόδου kW 0.78 0.78 1.18 1.18
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7 -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.85 2.85 2.70 2.70
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.00 1.00 1.25 1.25
      Ισχύς εισόδου kW 0.18 0.18 0.20 0.20
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.70 5.70 6.10 6.10
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15 -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.59 2.59 2.84 2.84
      Ισχύς εισόδου kW 1.08 1.08 1.29 1.29
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.40 2.40 2.20 2.20
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 2.21 2.21 3.18 3.18
      Ισχύς εισόδου kW 0.78 0.78 1.18 1.18
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.85 2.85 2.70 2.70
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.34 1.34 1.09 1.09
      Ισχύς εισόδου kW 0.17 0.17 0.15 0.15
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 7.70 7.70 7.40 7.40
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 0.26 0.26 0.41 0.41
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.35 1.35 1.95 1.95
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 5.18 5.18 4.70 4.70
Απόδοση ψύξης Ονομ. Btu/h   8,500 (2)   11,900 (2)
  Ελάχ. kW       1.4
  Ονομ. kcal / ωρ.   2,150 (2)   3,010 (2)
  Μέγ. kW       4.0
  Ελάχ. kcal / ωρ.   1,120   1,200
  Ελάχ. Btu/h   4,400   4,800
  Ονομ. kW 2.5 2.5 (2) 3.5 3.5 (2)
  Μέγ. Btu/h   10,900   13,600
  Μέγ. kcal / ωρ.   2,750   3,440
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0 0.0 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 301 (0.000) 301 (0.000) 473 (0.000) 473 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A A A
  Nominal efficiency-=-Cop 4.15 4.15 (1) 3.70 3.70 (1)
Θέρμανση Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25 0.25 0.25
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm   6.35   6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm   9.5   9.5
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm   18   18
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. Btu/h   4,400   4,800
  Ονομ. Btu/h   9,600 (2)   13,600 (2)
  Μέγ. kcal / ωρ.   4,040   4,470
  Μέγ. Btu/h   16,000   17,700
  Ονομ. kW 2.8 2.8 (2) 4.00 4.00 (2)
  Ελάχ. kW   1.3   1.4
  Ονομ. kcal / ωρ.   2,410 (2)   3,440 (2)
  Ελάχ. kcal / ωρ.   1,120   1,200
  Μέγ. kW   4.7   5.2
Pto (Thermostat off) W 21.0 21.0 28.0 28.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW   0.320   0.350
    Ονομ. kW 0.60 0.602 (2) 0.95 0.840 (2)
    Μέγ. kW   1.000   1.190
  Θέρμανση Μέγ. kW   1.410   1.460
    Ελάχ. kW   0.310   0.340
    Ονομ. kW 0.60 0.620 (2) 0.84 0.840 (2)
Εσωτερική μονάδα Ναι Ναι Ναι Ναι
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Θέρμανση A   3.30 (3), 3.20 (4), 3.10 (5)   4.30 (3), 4.10 (4), 3.90 (5)
    Ψύξη A   3.38 (3), 3.28 (4), 3.17 (5)   4.84 (3), 4.61 (4), 4.39 (5)
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
Συνδέσεις σωληνώσεων Θερμομόνωση   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Σημειώσεις   220V   220V
    230V   230V
    240V   240V