Πίνακας προδιαγραφών για ATXS-K / ARXS-L

ATXS25K2V1B / ARXS25L2V1B ATXS35K2V1B / ARXS35L2V1B ATXS50K2V1B / ARXS50L2V1B ATXS50K3V1B / ARXS50L2V1B
Poff (λειτουργία Off) W 1.0 1.0 1.0 1.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 1.0 1.0 1.0 1.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25 0.25 0.25
Απομάκρυνση Υγρασίας Ψύξη l/h       2.8
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 2.50 3.50 5.00 5.00
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 117 173 271 271
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 7.51 7.10 6.46 6.46
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.28 1.46 2.14 2.14
      Κατανάλωση kW       0.20
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 12.30 11.89 10.55 10.55
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW       0.30
      Pdc kW 1.22 1.66 2.43 2.43
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 9.40 8.65 8.06 8.06
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW       1.59
      Pdc kW 2.50 3.50 5.00 5.00
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 4.15 3.70 3.15 3.15
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.84 2.58 3.68 3.68
      Κατανάλωση kW       0.72
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 6.55 5.80 5.08 5.08
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 747 1,094 1,608 1,608
    Σχέδιο Ρ kW 2.5 3.6 4.6 4.60
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.15 0.55 0.52 0.52
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A++ A++ A+ A+
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.21 3.18 4.07 4.07
      Ισχύς εισόδου kW       1.82
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7 -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.91 2.70 2.24 2.24
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.00 1.25 1.62 1.62
      Ισχύς εισόδου kW       0.32
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.76 6.10 5.10 5.10
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15 -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.59 2.84 4.11 4.11
      Ισχύς εισόδου kW       2.04
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.40 2.20 2.01 2.01
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 2.21 3.18 4.07 4.07
      Ισχύς εισόδου kW       1.82
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.91 2.70 2.24 2.24
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.34 1.09 1.95 1.95
      Ισχύς εισόδου kW       0.31
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 7.00 7.40 6.20 6.20
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW       0.58
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.35 1.95 2.48 2.48
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 4.99 4.70 4.24 4.24
Απόδοση ψύξης Ονομ. Btu/h 8,500 (2) 11,900 (2) 17,100 (2) 17,100 (2)
  Ελάχ. kW 1.3 (2) 1.4 (2) 1.7 (2) 1.7
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,150 (2) 3,010 (2) 4,300 (2) 4,300 (2)
  Μέγ. kW 3.2 (2) 4.0 (2) 5.3 (2) 5.3
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,120 (2) 1,200 (2) 1,460 (2) 1,460
  Ελάχ. Btu/h 4,400 (2) 4,800 (2) 5,800 (2) 5,800
  Ονομ. kW 2.5 (2) 3.5 (2) 5.00 (2) 5.00 (2)
  Μέγ. Btu/h 10,900 (2) 13,600 (2) 18,100 (2) 18,100
  Μέγ. kcal / ωρ. 2,750 (2) 3,440 (2) 4,560 (2) 4,560
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0 0.0 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 285 (0.000) 420 (0.000) 705 (0.000) 794 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A A A
  Nominal efficiency-=-Cop 4.39 (1) 4.17 (1) 3.55 3.15 (1)
Θέρμανση Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25 0.25 0.25
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5 12.7 12.7
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 18 18 18 18
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. Btu/h 4,400 (3) 4,800 (3) 5,800 (3) 5,800
  Ονομ. Btu/h 9,600 (3) 13,600 (3) 19,800 (3) 19,800 (2)
  Μέγ. kcal / ωρ. 4,040 (3) 4,470 (3) 5,590 (3) 5,590
  Μέγ. Btu/h 16,000 (3) 17,700 (3) 22,200 (3) 22,200
  Ονομ. kW 2.8 (3) 4.00 (3) 5.80 (3) 5.80 (2)
  Ελάχ. kW 1.3 (3) 1.4 (3) 1.7 (3) 1.7
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,410 (3) 3,440 (3) 4,990 (3) 4,990 (2)
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,120 (3) 1,200 (3) 1,460 (3) 1,460
  Μέγ. kW 4.7 (3) 5.2 (3) 6.5 (3) 6.5
Pto (Thermostat off) W 21.0 28.0 30.0 30.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW 0.320 (2) 0.350 (2) 0.350 (2) 0.350
    Ονομ. kW 0.570 (2) 0.840 (2) 1.410 (2) 1.587 (2)
    Μέγ. kW 1.000 (2) 1.190 (2) 1.810 (2) 1.810
  Θέρμανση Μέγ. kW 1,410.000 (3) 1.460 (3) 2.000 (3) 2.000
    Ελάχ. kW 0.310 (3) 0.340 (3) 0.300 (3) 0.300
    Ονομ. kW 0.620 (3) 0.840 (3) 1.450 (3) 1.450 (2)
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Θέρμανση A 3.3 (4), 3.2 (5), 3.1 (6) 4.3 (4), 4.1 (5), 3.9 (6) 6.8 (4), 6.5 (5), 6.2 (6) 6.8 (3), 6.5 (4), 6.2 (5)
    Ψύξη A 3.2 (4), 3.1 (5), 3.0 (6) 4.3 (4), 4.1 (5), 3.9 (6) 6.6 (4), 6.3 (5), 6.0 (6) 7.43 (3), 7.09 (4), 6.75 (5)
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
  Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m 220V
  220V 220V 220V 230V
  230V 230V 230V 240V
  240V 240V 240V  
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°