Πίνακας προδιαγραφών για ATXP-M / ARXP-M

ATXP20M5V1B / ARXP20M5V1B ATXP25M5V1B / ARXP25M5V1B ATXP35M5V1B / ARXP35M5V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.3 1.3 1.3
  Ελάχ. Btu/h 4,435.8 4,435.8 4,435.8
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,117.8 1,117.8 1,117.8
  Ονομ. kW 2.00 2.50 3.50
  Ονομ. Btu/h 6,824.3 8,530.4 11,942.5
  Ονομ. kcal / ωρ. 1,719.7 2,149.6 3,009.5
  Μέγ. kW 2.6 3.0 4.0
  Μέγ. Btu/h 8,871.6 10,236.4 13,648.6
  Μέγ. kcal / ωρ. 2,235.6 2,579.5 3,439.4
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.30 1.30 1.30
  Ελάχ. Btu/h 4,435.8 4,435.8 4,435.8
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,117.8 1,117.8 1,117.8
  Ονομ. kW 2.50 3.00 4.00
  Ονομ. Btu/h 8,530.4 10,236.4 13,648.6
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,149.6 2,579.5 3,439.4
  Μέγ. kW 3.50 4.00 4.80
  Μέγ. Btu/h 11,942.5 13,648.6 16,378.3
  Μέγ. kcal / ωρ. 3,009.5 3,439.4 4,127.3
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW 0.31 0.31 0.29
    Ονομ. kW 0.50 0.66 1.01
    Μέγ. kW 0.72 0.72 1.30
  Θέρμανση Ελάχ. kW 0.25 0.25 0.29
    Ονομ. kW 0.52 0.69 1.00
    Μέγ. kW 0.95 0.95 1.29
Ονομαστική απόδοση EER   3.98 3.79 3.45
  COP   4.77 4.36 4.02
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A
    Θέρμανση   A A A
Space cooling Απόδοση Pdesign kW 2.00 2.50 3.50
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++
  SEER   6.77 6.85 6.56
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 104 128 187
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 2.00 2.50 3.50
    EERd   3.99 3.79 3.45
    Ισχύς εισόδου kW 0.50 0.66 1.01
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.47 1.84 2.58
    EERd   5.10 5.14 4.36
    Ισχύς εισόδου kW 0.29 0.36 0.59
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 1.24 1.45 1.66
    EERd   8.47 8.44 8.03
    Ισχύς εισόδου kW 0.15 0.17 0.21
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.32 1.34 1.36
    EERd   13.12 13.15 13.26
    Ισχύς εισόδου kW 0.10 0.10 0.10
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 2.20 2.40 2.80
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++
  SCOP/A   4.64 4.60 4.62
  SCOPnet/A   4.68 4.64 4.67
  Pdh Θερμαντική απόδοση στους -10° kW 1.98 2.09 2.32
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 663 730 847
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.22 0.31 0.48
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.04 2.06 2.08
    COPd (δηλωμένο COP)   2.24 2.26 2.28
    Ισχύς εισόδου kW 0.91 0.91 0.91
  TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -7 -7 -7
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.94 2.11 2.47
    COPd (δηλωμένο COP)   3.26 3.22 3.19
    Ισχύς εισόδου kW 0.60 0.66 0.77
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.94 2.11 2.47
    COPd (δηλωμένο COP)   3.26 3.22 3.19
    Ισχύς εισόδου kW 0.60 0.66 0.77
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.18 1.29 1.51
    COPd (δηλωμένο COP)   4.65 4.60 4.57
    Ισχύς εισόδου kW 0.25 0.28 0.33
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 0.91 0.93 0.97
    COPd (δηλωμένο COP)   5.84 5.77 5.83
    Ισχύς εισόδου kW 0.16 0.16 0.17
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.09 1.11 1.13
    COPd (δηλωμένο COP)   7.48 7.35 7.37
    Ισχύς εισόδου kW 0.15 0.15 0.15
Θέρμανση χώρου (Θερμό κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 1.18 1.29 1.51
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+++ A+++ A+++
  SCOP   5.63 5.62 5.78
  SCOPnet   5.81 5.78 5.92
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 294 322 366
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.00 0.00 0.00
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.04 2.06 2.08
    COPd (δηλωμένο COP)   2.24 2.26 2.28
    Ισχύς εισόδου kW 0.91 0.91 0.91
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C 2 2 2
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.18 1.29 1.51
    COPd (δηλωμένο COP)   4.65 4.60 4.57
    Ισχύς εισόδου kW 0.25 0.28 0.33
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.18 1.29 1.51
    COPd (δηλωμένο COP)   4.65 4.60 4.57
    Ισχύς εισόδου kW 0.25 0.28 0.33
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 0.91 0.93 0.97
    COPd (δηλωμένο COP)   5.84 5.77 5.83
    Ισχύς εισόδου kW 0.16 0.16 0.17
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.09 1.11 1.13
    COPd (δηλωμένο COP)   7.48 7.35 7.37
    Ισχύς εισόδου kW 0.15 0.15 0.15
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Crankcase heater mode PCK W 0.0 0.0 0.0
  Λειτουργία Off POFF W 1.0 1.0 1.0
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB W 1.0 1.0 1.0
    Θέρμανση PSB W 1.0 1.0 1.0
  Λειτουργία θερμοστάτη Off PTO Ψύξη W 12 12 12
      Θέρμανση W 12 12 12
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι
Λογότυπο Ecolabel (Οικολογικό σήμα) όχι όχι όχι
Eurovent Στάθμη ηχητικής ισχύoς εξωτερικά Cooling Ονομ. dBA 60 60 62
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 55 55 58
  Μήκος σωληνώσεων Ψύξη Συνθήκες μέτρησης m 5.0 5.0 5.0
Συντελεστής ισχύος Ονομαστική Ψύξη % 74.3 (0.000) 94.0 (0.000) 81.9 (0.000)
    Θέρμανση % 90.5 (0.000) 94.8 (0.000) 86.0 (0.000)
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Ψύξη A 2.93 3.01 5.42
    Θέρμανση A 2.50 3.16 5.03
Σημειώσεις (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά