Πίνακας προδιαγραφών για ATXP-L

ATXP20L2V1B ATXP20L5V1B ATXP25L2V1B ATXP25L5V1B ATXP35L2V1B ATXP35L5V1B
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW   0.017   0.019   0.032
  Θέρμανση Ονομ. kW   0.020   0.020   0.032
Casing Χρώμα   Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 286 286 286 286 286 286
    Πλάτος mm 770 770 770 770 770 770
    Βάθος mm 225 225 225 225 225 225
Βάρος Μονάδα kg 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
Fan Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 9.8   10.1   11.5  
      Χαμηλή m³/min 5.9   6.1   6.3  
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.4   4.4   4.5  
    Θέρμανση Υψ. m³/min 10.3   10.3   11.5  
      Χαμηλή m³/min 6.5   6.7   7.0  
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 5.3   5.3   5.3  
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 55   55   58  
  Θέρμανση dBA 55   55   58  
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 39 39 40 40 43 43
    Medium dBA   33 (0.000)   33 (0.000)   34 (0.000)
    Χαμηλή dBA 25 25 26 26 27 27
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 20 20 20 20 20 20
  Θέρμανση Υψ. dBA 39 39 40 40 40 40
    Μέτρια dBA   34   34   35
    Χαμηλή dBA 28 28 28 28 29 29
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 21 21 21 21 21 21
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6,35   6,35   6,35  
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.50   9.50   9.50  
  Συμπυκνωμάτων   18   18   18  
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1 1 1 1
  Τηλεχειριστήριο υπερύθρων 1 1 1 1 1 1
  Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑΑ 2 2 2 2 2 2
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1 1 1 1 1
  Πλάκα στήριξης 1 1 1 1 1 1
  Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη 2 2 2 2 2 2
  Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας 2 2 2 2 2 2
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA   55   55   58
  Θέρμανση dBA   55   55   58
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm   6,35   6,35   6,35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm   9.50   9.50   9.50
  Συμπυκνωμάτων     18   18   18
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων     ARC480A11   ARC480A11   ARC480A11
  Wired remote control     BRC944B2, BRC073A1   BRC944B2, BRC073A1   BRC944B2, BRC073A1