ATXP20L2V1B ATXP20L5V1B ATXP25L2V1B ATXP25L5V1B ATXP35L2V1B ATXP35L5V1B
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.017 0.017 0.019 0.019 0.032 0.032
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.020 0.020 0.020 0.020 0.032 0.032
Περίβλημα Colour   Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 286 286 286 286 286 286
    Πλάτος mm 770 770 770 770 770 770
    Βάθος mm 225 225 225 225 225 225
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 305 305 305 305 305 305
    Πλάτος mm 830 830 830 830 830 830
    Βάθος mm 360 360 360 360 360 360
Βάρος Μονάδα kg 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
  Συσκευασμένη μονάδα kg 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0
Συσκευασία Βάρος kg 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Εναλλάκτης θερμότητας Μήκος mm 610 610 610 610 610 610
  Σειρές Ποσότητα   2 2 2 2 2 2
  Βήμα πτερυγίου mm 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
  Στάδια Ποσότητα   18 18 18 18 18 18
  Διελεύσεις Quantity   2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
  Τύπου σωλήνα   ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB
  Πτερύγιο Τύπος   Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων)
Εναλλάκτης θερμότητας 2 Μήκος mm 600 600 600 600 600 600
  Σειρές Ποσότητα   1 1 1 1 1 1
  Βήμα πτερυγίου mm 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
  Στάδια Ποσότητα   4 4 4 4 4 4
Ανεμιστήρας Τύπος   Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής
  Ποσότητα   1 1 1 1 1 1
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 9.8 9.8 10.1 10.1 11.5 11.5
      Υψ. cfm 346.1 346.1 356.7 356.7 406.1 406.1
      Μέτρια m³/min 7.9 (0.000) 7.9 (0.000) 8.1 (0.000) 8.1 (0.000) 8.3 (0.000) 8.3 (0.000)
      Μέτρια cfm 279.0 279.0 286.0 286.0 293.1 293.1
      Χαμηλή m³/min 5.9 5.9 6.1 6.1 6.3 6.3
      Χαμηλή cfm 208.4 208.4 215.4 215.4 222.5 222.5
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.4 4.4 4.4 4.4 4.5 4.5
      Αθόρυβη λειτουργία cfm 155.4 155.4 155.4 155.4 159.0 159.0
    Θέρμανση Υψ. m³/min 10.3 10.3 10.3 10.3 11.5 11.5
      Υψ. cfm 363.7 363.7 363.7 363.7 406.1 406.1
      Μέτρια m³/min 8.4 (0.000) 8.4 (0.000) 8.6 (0.000) 8.6 (0.000) 9.0 (0.000) 9.0 (0.000)
      Μέτρια cfm 296.6 296.6 303.7 303.7 317.8 317.8
      Χαμηλή m³/min 6.5 6.5 6.7 6.7 7.0 7.0
      Χαμηλή cfm 229.5 229.5 236.6 236.6 247.2 247.2
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3
      Αθόρυβη λειτουργία cfm 287.0 287.0 287.0 287.0 287.0 287.0
Κινητήρας ανεμιστήρα Model   MM6K11S20VA MM6K11S20VA MM6K11S20VA MM6K11S20VA MM6K11S20VA MM6K11S20VA
  Ταχύτητα Διαβαθμίσεις   5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο.
    Ψύξη Υψ. rpm 1,000 1,000 1,020 1,020 1,140 1,140
      Μέτρια rpm 830 830 850 850 870 870
      Χαμηλή rpm 660 660 680 680 700 700
      Αθόρυβη λειτουργία rpm 530 530 530 530 540 540
    Θέρμανση Υψ. rpm 1,040 1,040 1,040 1,040 1,140 1,140
      Μέτρια rpm 880 880 890 890 930 930
      Χαμηλή rpm 710 710 730 730 760 760
      Αθόρυβη λειτουργία rpm 610 610 610 610 610 610
  Έξοδος Ονομαστική W 22 22 22 22 22 22
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 55   55   58  
  Θέρμανση dBA 55   55   58  
Στάθμη ηχ. πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 39 39 40 40 43 43
    Μέτρια dBA 33 (0.000) 33 (0.000) 33 (0.000) 33 (0.000) 34 (0.000) 34 (0.000)
    Χαμηλή dBA 25 25 26 26 27 27
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 20 20 20 20 20 20
  Θέρμανση Υψ. dBA 39 39 40 40 40 40
    Μέτρια dBA 34 34 34 34 35 35
    Χαμηλή dBA 28 28 28 28 29 29
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 21 21 21 21 21 21
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6,35   6,35   6,35  
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.50   9.50   9.50  
  Συμπυκνωμάτων   18   18   18  
  Θερμομόνωση   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου  
Φίλτρο αέρα Type   Αφαιρούμενο/πλενόμενο Αφαιρούμενο/πλενόμενο Αφαιρούμενο/πλενόμενο Αφαιρούμενο/πλενόμενο Αφαιρούμενο/πλενόμενο Αφαιρούμενο/πλενόμενο
Ρύθμιση κατεύθυνσης αέρα Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω
Έλεγχος θερμοκρασίας Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή
Συστήματα ελέγχου Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11
  Τηλεχειριστήριο με καλώδιο   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1 1 1 1
  Τηλεχειριστήριο υπερύθρων 1 1 1 1 1 1
  Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑΑ 2 2 2 2 2 2
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1 1 1 1 1
  Πλάκα στήριξης 1 1 1 1 1 1
  Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη 2 2 2 2 2 2
  Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας 2 2 2 2 2 2
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Συντελεστής ισχύος Ονομαστική Ψύξη % 38.82 (0.000) 38.82 (0.000) 40.16 (0.000) 40.16 (0.000) 49.25 (0.000) 49.25 (0.000)
    Θέρμανση % 41.55 (0.000) 41.55 (0.000) 41.55 (0.000) 41.55 (0.000) 49.25 (0.000) 49.25 (0.000)
Current Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Ψύξη A 0.19 0.19 0.20 0.20 0.29 0.29
    Θέρμανση A 0.21 0.21 0.21 0.21 0.29 0.29
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA   55   55   58
  Θέρμανση dBA   55   55   58
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm   6,35   6,35   6,35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm   9.50   9.50   9.50
  Συμπυκνωμάτων     18   18   18
  Θερμομόνωση     Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου