ATXP20K3V1B ATXP25K3V1B ATXP35K3V1B
Στάθμη ηχ. πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 39 40 40
    Μέτρια dBA 34 34 35
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 21 21 21
    Χαμηλή dBA 28 28 29
  Ψύξη Μέτρια dBA 33 (0.000) 33 (0.000) 34 (0.000)
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 20 20 20
    Χαμηλή dBA 25 26 27
    Υψ. dBA 39 40 43
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1
  Τηλεχειριστήριο υπερύθρων 1 1 1
  Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑΑ 2 2 2
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1 1
  Πλάκα στήριξης 1 1 1
  Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη 2 2 2
  Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας 2 2 2
Συστήματα ελέγχου Τηλεχειριστήριο υπερύθρων BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1
Κινητήρας ανεμιστήρα Έξοδος Ονομαστική W 22 22 22
  Ταχύτητα Ψύξη Υψ. rpm 1,000 1,020 1,140
      Μέτρια rpm 830 850 870
      Χαμηλή rpm 660 680 700
      Αθόρυβη λειτουργία rpm 530 530 540
    Θέρμανση Υψ. rpm 1,040 1,040 1,140
      Μέτρια rpm 880 890 930
      Χαμηλή rpm 710 730 760
      Αθόρυβη λειτουργία rpm 610 610 610
    Διαβαθμίσεις 5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο.
  Model MM6K11S20VA MM6K11S20VA MM6K11S20VA
Συσκευασία Βάρος kg 2.0 2.0 2.0
Εναλλάκτης θερμότητας Διελεύσεις Quantity 2.2 2.2 2.2
  Πτερύγιο Τύπος Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων)
  Σειρές Ποσότητα 2 2 2
  Μήκος mm 610 610 610
  Βήμα πτερυγίου mm 1.40 1.40 1.40
  Στάδια Ποσότητα 18 18 18
  Τύπου σωλήνα ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6,4 6,4 6,4
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.50 9.50 9.50
  Συμπυκνωμάτων Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.017 0.019 0.032
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.020 0.020 0.032
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 55 55 58
  Θέρμανση dBA 55 55 58
Φίλτρο αέρα Type Αφαιρούμενο/πλενόμενο Αφαιρούμενο/πλενόμενο Αφαιρούμενο/πλενόμενο
Εναλλάκτης θερμότητας 2 Στάδια Ποσότητα 4 4 4
  Μήκος mm 600 600 600
  Σειρές Ποσότητα 1 1 1
  Βήμα πτερυγίου mm 1.40 1.40 1.40
  Ποσότητα 2 2 2
Διαστάσεις Συσκευασμένη μονάδα Πλάτος mm 830 830 830
    Ύψος mm 305 305 305
    Βάθος mm 360 360 360
  Μονάδα Πλάτος mm 770 770 770
    Βάθος mm 225 225 225
    Ύψος mm 286 286 286
Περίβλημα Colour Λευκό Λευκό Λευκό
Βάρος Συσκευασμένη μονάδα kg 11.0 11.0 11.0
  Μονάδα kg 9 9 9
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Χαμηλή cfm 229.5 236.6 247.2
      Υψ. m³/min 10.3 10.3 11.5
      Μέτρια m³/min 8.4 (0.000) 8.6 (0.000) 9.0 (0.000)
      Χαμηλή m³/min 6.5 6.7 7.0
      Αθόρυβη λειτουργία cfm 287.0 287.0 287.0
      Μέτρια cfm 296.6 303.7 317.8
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 5.3 5.3 5.3
      Υψ. cfm 363.7 363.7 406.1
    Ψύξη Χαμηλή m³/min 5.9 6.1 6.3
      Μέτρια cfm 279.0 286.0 293.1
      Χαμηλή cfm 208.4 215.4 222.5
      Μέτρια m³/min 7.9 (0.000) 8.1 (0.000) 8.3 (0.000)
      Αθόρυβη λειτουργία cfm 155.4 155.4 159.0
      Υψ. m³/min 9.8 10.1 11.5
      Υψ. cfm 346.1 356.7 406.1
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.4 4.4 4.5
  Τύπος 1 1 1
Ρύθμιση κατεύθυνσης αέρα Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240
  Φάση 1~ 1~ 1~
Συντελεστής ισχύος Ονομαστική Ψύξη % 38.82 (0.000) 40.16 (0.000) 49.25 (0.000)
    Θέρμανση % 41.55 (0.000) 41.55 (0.000) 49.25 (0.000)
Current Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Θέρμανση A 0.21 0.21 0.29
    Ψύξη A 0.19 0.20 0.29
Notes_Description SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα