Πίνακας προδιαγραφών για ATXP-K3 / ARXP-K3

ATXP20K3V1B / ARXP20K3V1B ATXP25K3V1B / ARXP25K3V1B ATXP35K3V1B / ARXP35K3V1B
Poff (λειτουργία Off) W 1.0 1.0 1.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 1.0 1.0 1.0
  Cdc (ψύξη υποβάθμιση) 0.25 0.25 0.25
Eurovent Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 55 55 58
  Μήκος σωληνώσεων Ψύξη Συνθήκες μέτρησης m 5.0 5.0 5.0
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εξωτερικά Cooling Ονομ. dBA 60 60 62
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 2.00 2.50 3.50
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 104 128 187
    Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας 6.75 6.85 6.56
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 0.96 0.96 1.18
      Κατανάλωση kW 0.10 0.08 0.10
      EERd 9.61 11.47 12.42
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.12 0.14 0.22
      Pdc kW 0.96 1.18 1.66
      EERd 8.14 8.37 7.71
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.50 0.66 1.01
      Pdc kW 2.00 2.50 3.50
      EERd 3.98 3.79 3.45
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.47 1.84 2.58
      Κατανάλωση kW 0.24 0.35 0.55
      EERd 6.01 5.19 4.68
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 664 730 848
    Απόδοση θέρμανσης Pdh στους -10° kW 2.19 2.30 2.32
    Σχέδιο Ρ kW 2.20 2.40 2.80
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.01 0.10 0.48
    SCOPnet A++ A++ A++
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.95 2.12 2.48
      Ισχύς εισόδου kW 0.61 0.67 0.78
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7
      COPd (δηλωμένο COP) 3.22 3.15 3.17
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 0.91 0.91 0.95
      Ισχύς εισόδου kW 0.16 0.16 0.16
      COPd (δηλωμένο COP) 5.77 5.70 5.83
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.59 2.59 2.09
      Ισχύς εισόδου kW 1.17 1.16 0.92
      COPd (δηλωμένο COP) 2.21 2.23 2.26
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.95 2.12 2.48
      Ισχύς εισόδου kW 0.61 0.67 0.78
      COPd (δηλωμένο COP) 3.22 3.15 3.17
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.09 1.09 1.09
      Ισχύς εισόδου kW 0.15 0.15 0.15
      COPd (δηλωμένο COP) 7.32 7.24 7.33
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 0.25 0.28 0.33
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.18 1.29 1.51
      COPd (δηλωμένο COP) 4.66 4.57 4.58
  Θέρμανση (ζεστό κλίμα) Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.00 0.00 0.00
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 298 321 366
    Σχέδιο Ρ kW 1.18 1.29 1.51
    SCOPnet A+++ A+++ A+++
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.09 1.09 1.09
      Ισχύς εισόδου kW 0.15 0.15 0.15
      COPd (δηλωμένο COP) 7.32 7.24 7.33
    TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C 2 2 2
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.18 1.29 1.51
      Ισχύς εισόδου kW 0.25 0.28 0.33
      COPd (δηλωμένο COP) 4.66 4.57 4.58
    TOL Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.59 2.59 2.09
      Ισχύς εισόδου kW 1.17 1.16 0.92
      Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15
      COPd (δηλωμένο COP) 2.21 2.23 2.26
    Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.18 1.29 1.51
      Ισχύς εισόδου kW 0.25 0.28 0.33
      COPd (δηλωμένο COP) 4.66 4.57 4.58
    Συνθήκες C (7°C) Ισχύς εισόδου kW 0.16 0.16 0.16
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 0.91 0.91 0.95
      COPd (δηλωμένο COP) 5.77 5.70 5.83
Απόδοση ψύξης Ονομ. Btu/h 6,824.3 8,530.4 11,942.5
  Ονομ. kcal / ωρ. 1,719.7 2,149.6 3,009.5
  Ονομ. kW 2.00 2.50 3.50
Ονομαστική απόδοση Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A A
  COP 3.98 3.79 3.45
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση) 0.25 0.25 0.25
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. Btu/h 8,530.4 10,236.4 13,648.6
  Ονομ. kW 2.50 3.00 4.00
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,149.6 2,579.5 3,439.4
Pto (Thermostat off) W 12.0 12.0 12.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.50 0.66 1.01
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.52 0.69 1.00
Εσωτερική μονάδα Ναι Ναι Ναι
Συντελεστής ισχύος Ονομαστική Ψύξη % 90.60 (0.000) 91.20 (0.000) 93.40 (0.000)
    Θέρμανση % 91.90 (0.000) 92.90 (0.000) 94.10 (0.000)
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Θέρμανση A 2.46 3.23 4.62
    Ψύξη A 2.40 3.10 4.70
Σημειώσεις Cooling: T2: indoor temp. 26,6°CDB, 19,4°CWB, outdoor temp. 48°CDB [Btu/hr/W] Cooling: T2: indoor temp. 26,6°CDB, 19,4°CWB, outdoor temp. 48°CDB [Btu/hr/W] Cooling: T2: indoor temp. 26,6°CDB, 19,4°CWB, outdoor temp. 48°CDB [Btu/hr/W]
  Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά