ATXM20N2V1B ATXM25N2V1B ATXM35N2V1B ATXM50N2V1B
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.030 0.030 0.034 0.030
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.025 0.026 0.026 0.032
Περίβλημα Colour   Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 294 294 294 300
    Πλάτος mm 811 811 811 1,040
    Βάθος mm 272 272 272 295
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 350 350 350 397
    Πλάτος mm 865 865 865 1,115
    Βάθος mm 375 375 375 377
Βάρος Μονάδα kg 10.0 10.0 10.0 14.5
  Συσκευασμένη μονάδα kg 12.0 12.0 12.0 17
Συσκευασία Βάρος kg 2.0 2.0 2.0 2.5
Εναλλάκτης θερμότητας Μήκος mm 610 610 610 820
  Σειρές Ποσότητα   2 2 2 2
  Βήμα πτερυγίου mm 1.4 1.4 1.4 1.40
  Στάδια Ποσότητα   18 18 18 18
  Διελεύσεις Quantity   2.2 3.0 3.0 6.0
  Τύπου σωλήνα   ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB
  Πτερύγιο Τύπος   Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων)
Εναλλάκτης θερμότητας 2 Μήκος mm 600 600 600 810
  Σειρές Ποσότητα   1 1 1 1
  Βήμα πτερυγίου mm 1.4 1.4 1.4 1.40
  Στάδια Ποσότητα   8 8 8 8
Εναλλάκτης θερμότητας 3 Μήκος mm   600 600 810
  Σειρές Ποσότητα   1 1 1
  Βήμα πτερυγίου mm   1.4 1.4 1.40
  Στάδια Ποσότητα   4 4 4
Ανεμιστήρας Τύπος   Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 11.1 11.1 12.3 16.1
      Υψ. cfm 392 392 434 568
      Μέτρια m³/min 7.9 8.1 8.3 14.2
      Μέτρια cfm 280 286 293 502
      Χαμηλή m³/min 6.0 6.2 6.4 11.6
      Χαμηλή cfm 212 219 226 410
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.4 4.4 4.6 8.1
      Αθόρυβη λειτουργία cfm 155 155 162 286
    Θέρμανση Υψ. m³/min 10.8 10.8 10.8 17.1
      Υψ. cfm 381 381 381 604
      Μέτρια m³/min 8.7 8.7 9.0 14.6
      Μέτρια cfm 307 307 318 516
      Χαμηλή m³/min 6.5 6.8 7.1 12.2
      Χαμηλή cfm 230 240 251 431
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 5.3 5.3 5.3 10.7
      Αθόρυβη λειτουργία cfm 187 187 187 378
Κινητήρας ανεμιστήρα Ποσότητα   1 1 1 1
  Model   MM6K11S20VA MM6K11S20VA MM6K11S20VA MM9E17S21VA
  Ταχύτητα Διαβαθμίσεις   5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο.
    Ψύξη Υψ. rpm 1,070 1,070 1,170 1,010
      Μέτρια rpm 800 820 840 910
      Χαμηλή rpm 640 660 680 780
      Αθόρυβη λειτουργία rpm 520 520 530 600
    Θέρμανση Υψ. rpm 1,030 1,030 1,030 1,060
      Μέτρια rpm 860 860 900 930
      Χαμηλή rpm 690 710 730 810
      Αθόρυβη λειτουργία rpm 590 590 590 730
  Έξοδος Ονομαστική W 22 22 22 46
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 58 58 58 58
  Θέρμανση dBA 55 55 55 58
Στάθμη ηχ. πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 41 41 45 44
    Μέτρια dBA 33 33 33 40
    Χαμηλή dBA 25 25 29 36
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 19 19 19 27
  Θέρμανση Υψ. dBA 39 39 39 43
    Μέτρια dBA 34 34 35 39
    Χαμηλή dBA 26 27 28 34
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 20 20 20 31
Ψυκτικό μέσο Type   R-32 R-32 R-32 R-32
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6,35 6,35 6,35 6,35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.50 9.50 9.50 12.7
  Συμπυκνωμάτων   18 18 18 18
  Θερμομόνωση   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Φίλτρο αέρα Type   Αφαιρούμενο/πλενόμενο Αφαιρούμενο/πλενόμενο Αφαιρούμενο/πλενόμενο Αφαιρούμενο/πλενόμενο
Ρύθμιση κατεύθυνσης αέρα Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω
Έλεγχος θερμοκρασίας Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή
Συστήματα ελέγχου Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   ARC466A33 ARC466A33 ARC466A33 ARC466A33
  Τηλεχειριστήριο με καλώδιο   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1 1
  Ασύρματο τηλεχειριστήριο 1 1 1 1
  Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑΑ 2 2 2 2
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1 1 1
  Πλάκα στήριξης 1 1 1 1
  Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη 1 1 1 1
  Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας 2 2 2 2
  Κιτ αντάπτορα WLAN 1 1 1 2
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   V1 V1 V1 V1
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240
Current Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Ψύξη A 0.22 0.22 0.25 0.20
    Θέρμανση A 0.17 0.17 0.17 0.22
Συνδέσεις καλωδίωσης - 50Hz For power supply Ποσότητα   3 3 3 3
    Παρατήρηση   3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου γείωσης) 3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου γείωσης) 3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου γείωσης) 3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου γείωσης)
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m