Πίνακας προδιαγραφών για ATXM-N / ARXM-N9

ATXM25N2V1B / ARXM25N2V1B9 ATXM25N2V1B / ARXM25N5V1B9 ATXM35N2V1B / ARXM35N2V1B9 ATXM35N2V1B / ARXM35N5V1B9 ATXM50N2V1B / ARXM50N2V1B9
Εσωτερική μονάδα ATXM25N2V1B ATXM25N2V1B ATXM35N2V1B ATXM35N2V1B ATXM50N2V1B
Εξωτερική μονάδα ARXM25N2V1B9 ARXM25N5V1B9 ARXM35N2V1B9 ARXM35N5V1B9 ARXM50N2V1B9
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.30 1.30 1.40 1.40 1.70
  Ελάχ. Btu/h 4,400 4,400 4,800 4,800 5,800
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,118 1,118 1,204 1,204 1,462
  Ονομ. kW 2.50 2.50 3.40 3.40 5.00
  Ονομ. Btu/h 8,500 8,500 11,600 11,600 17,100
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,150 2,150 2,923 2,923 4,299
  Μέγ. kW 3.20 3.20 4.00 4.00 6.00
  Μέγ. Btu/h 10,900 10,900 13,600 13,600 20,500
  Μέγ. kcal / ωρ. 2,752 2,752 3,439 3,439 5,159
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.30 1.30 1.40 1.40 1.70
  Ελάχ. Btu/h 4,400 4,400 4,800 4,800 5,800
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,100 1,100 1,200 1,200 1,500
  Ονομ. kW 2.80 2.80 4.00 4.00 5.80
  Ονομ. Btu/h 9,600 9,600 13,600 13,600 19,800
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,408 2,408 3,439 3,439 4,987
  Μέγ. kW 4.70 4.70 5.20 5.20 7.70
  Μέγ. Btu/h 16,000 16,000 17,700 17,700 26,300
  Μέγ. kcal / ωρ. 4,041 4,041 4,471 4,471 6,621
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.57 0.57 0.83 0.83 1.45
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.56 0.56 0.99 0.99 1.53
Ονομαστική απόδοση EER   4.39 4.39 4.09 4.09 3.45
  COP   5.00 5.00 4.04 4.04 3.79
  Annual energy consumption kWh 285 285 416 416 725
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A A A
    Θέρμανση   A A A A A
Space cooling Απόδοση Pdesign kW 2.50 2.50 3.40 3.40 5.00
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+++ A+++ A+++ A+++ A++
  SEER   8.55 8.55 8.55 8.55 7.35
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 102 102 139 139 238
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 2.50 2.50 3.40 3.40 5.00
    EERd   4.39 4.39 4.09 4.09 3.45
    Ισχύς εισόδου kW 0.57 0.57 0.83 0.83 1.45
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.84 1.84 2.51 2.51 3.68
    EERd   6.53 6.53 6.19 6.19 5.55
    Ισχύς εισόδου kW 0.28 0.28 0.41 0.41 0.66
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 1.18 1.18 1.55 1.55 2.37
    EERd   9.93 9.93 10.10 10.10 8.29
    Ισχύς εισόδου kW 0.12 0.12 0.15 0.15 0.29
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.05 1.05 1.07 1.07 1.83
    EERd   16.20 16.20 16.24 16.24 14.55
    Ισχύς εισόδου kW 0.06 0.06 0.07 0.07 0.13
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 2.40 2.40 2.50 2.50 4.60
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+++ A+++ A+++ A+++ A++
  SCOP/A   5.10 5.10 5.10 5.10 4.65
  SCOPnet/A   5.14 5.14 5.14 5.14 4.69
  Pdh Θερμαντική απόδοση στους -10° kW 2.30 2.30 2.35 2.35 4.09
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 659 659 687 687 1,384
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.10 0.1 0.15 0.15 0.51
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -20 -20 -20 -20 -20
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.14 2.14 2.14 2.14 3.12
    COPd (δηλωμένο COP)   2.29 2.29 2.49 2.49 2.06
    Ισχύς εισόδου kW 0.93 0.93 0.86 0.86 1.51
  TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -7 -7 -7 -7 -7
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.12 2.12 2.21 2.21 4.07
    COPd (δηλωμένο COP)   3.60 3.60 3.50 3.50 2.85
    Ισχύς εισόδου kW 0.59 0.59 0.63 0.63 1.43
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.12 2.12 2.21 2.21 4.07
    COPd (δηλωμένο COP)   3.60 3.60 3.50 3.50 2.85
    Ισχύς εισόδου kW 0.59 0.59 0.63 0.63 1.43
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.29 1.29 1.34 1.34 2.48
    COPd (δηλωμένο COP)   5.13 5.13 5.13 5.13 4.61
    Ισχύς εισόδου kW 0.25 0.25 0.26 0.26 0.54
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 0.94 0.94 0.95 0.95 1.61
    COPd (δηλωμένο COP)   6.22 6.22 6.22 6.22 6.41
    Ισχύς εισόδου kW 0.15 0.15 0.15 0.15 0.25
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 0.98 0.98 1.09 1.09 1.80
    COPd (δηλωμένο COP)   7.81 7.81 7.81 7.81 7.13
    Ισχύς εισόδου kW 0.12 0.12 0.14 0.14 0.25
Θέρμανση χώρου (Θερμό κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 1.29 1.29 1.35 1.35 2.48
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
  SCOP   6.15 6.15 6.14 6.14 5.97
  SCOPnet   6.26 6.26 6.30 6.30 6.08
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 294 294 305 305 581
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -20 -20 -20 -20 -20
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.14 2.14 2.59 2.59 3.12
    COPd (δηλωμένο COP)   2.29 2.29 2.49 2.49 2.06
    Ισχύς εισόδου kW 0.93 0.93 1.04 1.04 1.51
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C 2 2 2 2 2
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.29 1.29 1.34 1.34 2.48
    COPd (δηλωμένο COP)   5.13 5.13 5.13 5.13 4.61
    Ισχύς εισόδου kW 0.25 0.25 0.26 0.26 0.54
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.29 1.29 1.34 1.34 2.48
    COPd (δηλωμένο COP)   5.13 5.13 5.13 5.13 4.61
    Ισχύς εισόδου kW 0.25 0.25 0.26 0.26 0.54
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 0.94 0.94 0.95 0.95 1.61
    COPd (δηλωμένο COP)   6.22 6.22 6.22 6.22 6.41
    Ισχύς εισόδου kW 0.15 0.15 0.15 0.15 0.25
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 0.98 0.98 1.09 1.09 1.80
    COPd (δηλωμένο COP)   7.81 7.81 7.81 7.81 7.13
    Ισχύς εισόδου kW 0.12 0.12 0.14 0.14 0.25
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Crankcase heater mode PCK W 0 0 0 0 0
  Λειτουργία Off POFF W 1 1 1 1 1
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB W 1 1 1 1 1
    Θέρμανση PSB W 1 1 1 1 1
  Λειτουργία θερμοστάτη Off PTO Ψύξη W 6 6 6 6 12
      Θέρμανση W 7 7 7 7 13
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι όχι όχι όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Λογότυπο Ecolabel (Οικολογικό σήμα) όχι όχι όχι όχι όχι
Eurovent Στάθμη ηχητικής ισχύoς εξωτερικά Cooling Ονομ. dBA 58 58 61 61 62
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 58 58 58 58 58
  Μήκος σωληνώσεων Ψύξη Συνθήκες μέτρησης m 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Συντελεστής ισχύος Ονομαστική Ψύξη % 93.90 (0.000) 93.90 (0.000) 79.90 (0.000) 79.90 (0.000) 95.00 (0.000)
    Θέρμανση % 98.20 (0.000) 98.20 (0.000) 90.00 (0.000) 90.00 (0.000) 96.10 (0.000)
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Ψύξη A 2.60 2.60 4.50 4.50 6.64
    Θέρμανση A 2.50 2.50 4.80 4.80 6.92
Σημειώσεις (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m
  (4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.