ATXM25N2V1B / ARXM25M3V1B9 ATXM35N2V1B / ARXM35M3V1B9
Εσωτερική μονάδα ATXM25N2V1B ATXM35N2V1B
Εξωτερική μονάδα ARXM25M3V1B9 ARXM35M3V1B9
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.3 1.4
  Ελάχ. Btu/h 4,400 4,800
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,120 1,200
  Ονομ. kW 2.5 3.4
  Nom. Btu/h 8,500 11,600
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,150 2,920
  Μέγ. kW 3.2 4.0
  Μέγ. Btu/h 11,000 13,600
  Μέγ. kcal / ωρ. 2,750 3,440
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.30 1.40
  Ελάχ. Btu/h 4,400 4,800
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,120 1,200
  Ονομ. kW 2.80 4.00
  Ονομ. Btu/h 9,500 13,600
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,400 3,440
  Μέγ. kW 4.70 5.20
  Μέγ. Btu/h 16,000 17,700
  Μέγ. kcal / ωρ. 4,040 4,470
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW 0.28 0.32
    Ονομ. kW 0.57 0.83
    Μέγ. kW 0.80 1.08
  Θέρμανση Ελάχ. kW 0.24 0.32
    Ονομ. kW 0.56 0.99
    Μέγ. kW 1.22 1.67
Ονομαστική απόδοση EER   4.39 4.09
  COP   5.00 4.04
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 285 415
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A
    Θέρμανση   A A
Ψύξη χώρου Απόδοση Pdesign kW 2.50 3.40
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+++ A+++
  SEER   8.50 8.50
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 103 140
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 2.50 3.40
    EERd   4.39 4.09
    Ισχύς εισόδου kW 0.57 0.83
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.84 2.51
    EERd   6.42 6.11
    Ισχύς εισόδου kW 0.29 0.41
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 1.18 1.61
    EERd   10.70 10.32
    Ισχύς εισόδου kW 0.11 0.16
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 0.96 1.18
    EERd   14.78 16.57
    Ισχύς εισόδου kW 0.07 0.07
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 2.40 2.50
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+++ A+++
  SCOP/A   5.10 5.10
  SCOPnet/A   5.13 5.14
  Pdh Heating capacity at -10° kW 2.30 2.35
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 659 686
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.10 0.15
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.59 2.59
    COPd (δηλωμένο COP)   2.49 2.49
    Ισχύς εισόδου kW 1.04 1.04
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.12 2.21
    COPd (δηλωμένο COP)   3.51 3.50
    Ισχύς εισόδου kW 0.60 0.63
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.12 2.21
    COPd (δηλωμένο COP)   3.51 3.50
    Ισχύς εισόδου kW 0.60 0.63
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.29 1.34
    COPd (δηλωμένο COP)   5.06 5.03
    Ισχύς εισόδου kW 0.25 0.27
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 0.91 0.95
    COPd (δηλωμένο COP)   6.32 6.43
    Ισχύς εισόδου kW 0.14 0.15
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.09 1.09
    COPd (δηλωμένο COP)   8.03 8.05
    Ισχύς εισόδου kW 0.14 0.14
Θέρμανση χώρου (Θερμό κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 1.19 1.27
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+++ A+++
  SCOP   6.06 6.16
  SCOPnet   6.27 6.36
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 275 289
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.00 0.00
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.59 2.59
    COPd (δηλωμένο COP)   2.49 2.49
    Ισχύς εισόδου kW 1.04 1.04
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C 2 2
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.19 1.27
    COPd (δηλωμένο COP)   5.01 4.98
    Ισχύς εισόδου kW 0.24 0.26
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.19 1.27
    COPd (δηλωμένο COP)   5.01 4.98
    Ισχύς εισόδου kW 0.24 0.26
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 0.91 0.95
    COPd (δηλωμένο COP)   6.32 6.43
    Ισχύς εισόδου kW 0.14 0.15
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.1 1.1
    COPd (δηλωμένο COP)   8.03 8.05
    Ισχύς εισόδου kW 0.14 0.14
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Λειτουργία Off POFF W 1.0 1.0
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB W 1.0 1.0
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Λογότυπο Ecolabel (Οικολογικό σήμα) όχι όχι
Eurovent Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA 59 61
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 58 58
  Μήκος σωληνώσεων Ψύξη Συνθήκες μέτρησης m 5.0 5.0
Συντελεστής ισχύος Ονομαστική Ψύξη % 93.90 (0.000) 79.90 (0.000)
    Θέρμανση % 98.20 (0.000) 90.00 (0.000)
Current Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Ψύξη A 2.6 4.5
    Θέρμανση A 2.5 4.8
Σημειώσεις (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.