ATXM25M2V1B / ARXM25N2V1B9 ATXM25M2V1B / ARXM25N5V1B9 ATXM35M2V1B / ARXM35N2V1B9 ATXM35M2V1B / ARXM35N5V1B9 ATXM50N2V1B / ARXM50N2V1B9 ATXM50M2V1B / ARXM50N2V1B9
Εσωτερική μονάδα ATXM25M2V1B ATXM25M2V1B ATXM35M2V1B ATXM35M2V1B ATXM50N2V1B ATXM50M2V1B
Εξωτερική μονάδα ARXM25N2V1B9 ARXM25N5V1B9 ARXM35N2V1B9 ARXM35N5V1B9 ARXM50N2V1B9 ARXM50N2V1B9
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.3 1.3 1.4 1.4 1.70 1.70
  Ελάχ. Btu/h 4,400 4,400 4,800 4,800 5,800 5,800
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,120 1,120 1,200 1,200 1,462 1,460
  Ονομ. kW 2.5 2.5 3.4 3.4 5.00 5.00
  Nom. Btu/h 8,500 8,500 11,600 11,600 17,100 17,100
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,150 2,150 2,920 2,920 4,299 4,300
  Μέγ. kW 3.2 3.2 4.0 4.0 6.00 5.30
  Μέγ. Btu/h 11,000 11,000 13,600 13,600 20,500 18,100
  Μέγ. kcal / ωρ. 2,750 2,750 3,440 3,440 5,159 4,560
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.30 1.30 1.40 1.40 1.70 1.70
  Ελάχ. Btu/h 4,400 4,400 4,800 4,800 5,800 5,800
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,120 1,120 1,200 1,200 1,500 1,460
  Ονομ. kW 2.80 2.80 4.00 4.00 5.80 5.80
  Ονομ. Btu/h 9,500 9,500 13,600 13,600 19,800 19,800
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,400 2,400 3,440 3,440 4,987 4,990
  Μέγ. kW 4.70 4.70 5.20 5.20 7.70 6.50
  Μέγ. Btu/h 16,000 16,000 17,700 17,700 26,300 22,200
  Μέγ. kcal / ωρ. 4,040 4,040 4,470 4,470 6,621 5,590
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW 0.28 0.28 0.32 0.32    
    Ονομ. kW 0.57 0.57 0.83 0.83 1.45 1.45
    Μέγ. kW 0.80 0.80 1.08 1.08    
  Θέρμανση Ελάχ. kW 0.24 0.24 0.32 0.32    
    Ονομ. kW 0.56 0.56 0.99 0.99 1.53 1.53
    Μέγ. kW 1.22 1.22 1.67 1.67    
Ονομαστική απόδοση EER   4.39 4.39 4.09 4.09 3.45 3.45
  COP   5.00 5.00 4.04 4.04 3.79 3.79
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 285 285 415 415 725 (0.000)  
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A A A A
    Θέρμανση   A A A A A A
Ψύξη χώρου Απόδοση Pdesign kW 2.50 2.50 3.40 3.40 5.00 5.00
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+++ A+++ A+++ A+++ A++ A++
  SEER   8.50 8.50 8.50 8.50 7.35 7.31
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 103 103 140 140 238 239
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 2.50 2.50 3.40 3.40 5.00 5.00
    EERd   4.39 4.39 4.09 4.09 3.45 3.45
    Ισχύς εισόδου kW 0.57 0.57 0.83 0.83 1.45 1.45
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.84 1.84 2.51 2.51 3.68 3.68
    EERd   6.42 6.42 6.11 6.11 5.55 5.55
    Ισχύς εισόδου kW 0.29 0.29 0.41 0.41 0.66 0.66
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 1.18 1.18 1.61 1.61 2.37 2.37
    EERd   10.70 10.70 10.32 10.32 8.29 8.27
    Ισχύς εισόδου kW 0.11 0.11 0.16 0.16 0.29 0.29
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 0.96 0.96 1.18 1.18 1.83 2.12
    EERd   14.78 14.78 16.57 16.57 14.55 14.51
    Ισχύς εισόδου kW 0.07 0.07 0.07 0.07 0.13 0.15
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 2.40 2.40 2.50 2.50 4.60 4.60
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+++ A+++ A+++ A+++ A++ A++
  SCOP/A   5.10 5.10 5.10 5.10 4.65 4.60
  SCOPnet/A   5.13 5.13 5.14 5.14 4.69 4.63
  Pdh Heating capacity at -10° kW 2.30 2.30 2.35 2.35 4.09 4.09
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 659 659 686 686 1,384 1,400
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.10 0.10 0.15 0.15 0.51 0.51
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15 -15 -20 -15
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.59 2.59 2.59 2.59 3.12 4.12
    COPd (δηλωμένο COP)   2.49 2.49 2.49 2.49 2.06 2.16
    Ισχύς εισόδου kW 1.04 1.04 1.04 1.04 1.51 1.91
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7 -7 -7 -7
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.12 2.12 2.21 2.21 4.07 4.07
    COPd (δηλωμένο COP)   3.51 3.51 3.50 3.50 2.85 2.90
    Ισχύς εισόδου kW 0.60 0.60 0.63 0.63 1.43 1.40
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.12 2.12 2.21 2.21 4.07 4.07
    COPd (δηλωμένο COP)   3.51 3.51 3.50 3.50 2.85 2.90
    Ισχύς εισόδου kW 0.60 0.60 0.63 0.63 1.43 1.40
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.29 1.29 1.34 1.34 2.48 2.48
    COPd (δηλωμένο COP)   5.06 5.06 5.03 5.03 4.61 4.65
    Ισχύς εισόδου kW 0.25 0.25 0.27 0.27 0.54 0.53
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 0.91 0.91 0.95 0.95 1.61 1.61
    COPd (δηλωμένο COP)   6.32 6.32 6.43 6.43 6.41 5.83
    Ισχύς εισόδου kW 0.14 0.14 0.15 0.15 0.25 0.28
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.09 1.09 1.09 1.09 1.80 1.36
    COPd (δηλωμένο COP)   8.03 8.03 8.05 8.05 7.13 7.07
    Ισχύς εισόδου kW 0.14 0.14 0.14 0.14 0.25 0.19
Θέρμανση χώρου (Θερμό κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 1.19 1.19 1.27 1.27 2.48 2.30
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
  SCOP   6.06 6.06 6.16 6.16 5.97 5.79
  SCOPnet   6.27 6.27 6.36 6.36 6.08 5.89
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 275 275 289 289 581 556
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15 -15 -20 -15
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.59 2.59 2.59 2.59 3.12 4.12
    COPd (δηλωμένο COP)   2.49 2.49 2.49 2.49   2.16
    Ισχύς εισόδου kW 1.04 1.04 1.04 1.04   1.91
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C 2 2 2 2   2
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.19 1.19 1.27 1.27   2.30
    COPd (δηλωμένο COP)   5.01 5.01 4.98 4.98   4.59
    Ισχύς εισόδου kW 0.24 0.24 0.26 0.26   0.50
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.19 1.19 1.27 1.27   2.30
    COPd (δηλωμένο COP)   5.01 5.01 4.98 4.98   4.59
    Ισχύς εισόδου kW 0.24 0.24 0.26 0.26   0.50
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 0.91 0.91 0.95 0.95   1.51
    COPd (δηλωμένο COP)   6.32 6.32 6.43 6.43   5.83
    Ισχύς εισόδου kW 0.14 0.14 0.15 0.15   0.28
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.1 1.1 1.1 1.1   1.36
    COPd (δηλωμένο COP)   8.03 8.03 8.05 8.05   7.07
    Ισχύς εισόδου kW 0.14 0.14 0.14 0.14   0.19
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Crankcase heater mode PCK W           0.0
  Λειτουργία Off POFF W 1.0 1.0 1.0 1.0   1.0
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB W 1.0 1.0 1.0 1.0   1.0
    Θέρμανση PSB W           1.0
  Λειτουργία θερμοστάτη Off PTO Ψύξη W 12   12     12
      Θέρμανση W 12 12.0 12 12.0   13
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι όχι όχι όχι όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Λογότυπο Ecolabel (Οικολογικό σήμα) όχι όχι όχι όχι όχι όχι
Eurovent Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA 58 58 61 61 62 62.0
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 58 58 60 60 58 59.0
  Μήκος σωληνώσεων Ψύξη Συνθήκες μέτρησης m 5.0 5.0 5.0 5.0 5.00 5.0
Συντελεστής ισχύος Ονομαστική Ψύξη % 93.90 (0.000) 93.90 (0.000) 79.90 (0.000) 79.90 (0.000) 95.00 (0.000) 95.00 (0.000)
    Θέρμανση % 98.20 (0.000) 98.20 (0.000) 90.00 (0.000) 90.00 (0.000) 96.10 (0.000) 96.10 (0.000)
Current Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Ψύξη A 2.6 2.6 4.5 4.5 6.64 6.64
    Θέρμανση A 2.5 2.5 4.8 4.8 6.92 6.92
Σημειώσεις (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
Θέρμανση χώρου (Θερμό κλίμα) TOL COPd (δηλωμένο COP)           2.06  
    Ισχύς εισόδου kW         1.51  
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C         2  
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW         2.48  
    COPd (δηλωμένο COP)           4.61  
    Ισχύς εισόδου kW         0.54  
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW         2.48  
    COPd (δηλωμένο COP)           4.61  
    Ισχύς εισόδου kW         0.54  
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW         1.61  
    COPd (δηλωμένο COP)           6.41  
    Ισχύς εισόδου kW         0.25  
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW         1.80  
    COPd (δηλωμένο COP)           7.13  
    Ισχύς εισόδου kW         0.25  
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Crankcase heater mode PCK W         0  
  Λειτουργία Off POFF W         1  
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB W         1  
    Θέρμανση PSB W         1  
  Λειτουργία θερμοστάτη Off PTO Ψύξη W         12  
      Θέρμανση W         13  
Σημειώσεις         (4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.