Πίνακας προδιαγραφών για ATXM-M / ARXM-M9

ATXM25M2V1B / ARXM25M3V1B9 ATXM35M2V1B / ARXM35M3V1B9 ATXM50M2V1B / ARXM50M3V1B9
Εσωτερική μονάδα ATXM25M2V1B ATXM35M2V1B ATXM50M2V1B
Εξωτερική μονάδα ARXM25M3V1B9 ARXM35M3V1B9 ARXM50M3V1B9
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.3 1.4 1.70
  Ελάχ. Btu/h 4,400.0 4,800.0 5,800
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,120.0 1,200.0 1,460
  Ονομ. kW 2.5 3.4 5.00
  Nom. Btu/h 8,500.0 11,600.0 17,100
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,150.0 2,920.0 4,300
  Μέγ. kW 3.2 4.0 5.30
  Μέγ. Btu/h 11,000.0 13,600.0 18,100
  Μέγ. kcal / ωρ. 2,750.0 3,440.0 4,560
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.30 1.40 1.70
  Ελάχ. Btu/h 4,400.0 4,800.0 5,800
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,120.0 1,200.0 1,460
  Ονομ. kW 2.80 4.00 5.80
  Ονομ. Btu/h 9,500.0 13,600.0 19,800
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,400.0 3,440.0 4,990
  Μέγ. kW 4.70 5.20 6.50
  Μέγ. Btu/h 16,000.0 17,700.0 22,200
  Μέγ. kcal / ωρ. 4,040.0 4,470.0 5,590
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW 0.28 0.32  
    Ονομ. kW 0.57 0.83 1.46
    Μέγ. kW 0.80 1.08  
  Θέρμανση Ελάχ. kW 0.24 0.32  
    Ονομ. kW 0.56 0.99 1.53
    Μέγ. kW 1.22 1.67  
Ονομαστική απόδοση EER   4.39 4.09 3.45
  COP   5.00 4.04 3.79
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 285 (0.000) 415 (0.000)  
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A
    Θέρμανση   A A A
Ψύξη χώρου Απόδοση Pdesign kW 2.50 3.40 5.00
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+++ A+++ A++
  SEER   8.50 8.50 7.31
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 103 140 239
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 2.50 3.40 5.00
    EERd   4.39 4.09 3.45
    Ισχύς εισόδου kW 0.57 0.83 1.45
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.84 2.51 3.68
    EERd   6.42 6.11 5.55
    Ισχύς εισόδου kW 0.29 0.41 0.66
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 1.18 1.61 2.37
    EERd   10.70 10.32 8.27
    Ισχύς εισόδου kW 0.11 0.16 0.29
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 0.96 1.18 2.12
    EERd   14.78 16.57 14.51
    Ισχύς εισόδου kW 0.07 0.07 0.15
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 2.40 2.50 4.60
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+++ A+++ A++
  SCOP/A   5.10 5.10 4.60
  SCOPnet/A   5.13 5.14 4.63
  Pdh Heating capacity at -10° kW 2.30 2.35 4.09
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 659 686 1,400
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.10 0.15 0.51
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.59 2.59 4.12
    COPd (δηλωμένο COP)   2.49 2.49 2.16
    Ισχύς εισόδου kW 1.04 1.04 1.91
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.12 2.21 4.07
    COPd (δηλωμένο COP)   3.51 3.50 2.90
    Ισχύς εισόδου kW 0.60 0.63 1.40
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.12 2.21 4.07
    COPd (δηλωμένο COP)   3.51 3.50 2.90
    Ισχύς εισόδου kW 0.60 0.63 1.40
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.29 1.34 2.48
    COPd (δηλωμένο COP)   5.06 5.03 4.65
    Ισχύς εισόδου kW 0.25 0.27 0.53
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 0.91 0.95 1.61
    COPd (δηλωμένο COP)   6.32 6.43 5.83
    Ισχύς εισόδου kW 0.14 0.15 0.28
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.09 1.09 1.36
    COPd (δηλωμένο COP)   8.03 8.05 7.07
    Ισχύς εισόδου kW 0.14 0.14 0.19
Θέρμανση χώρου (Θερμό κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 1.19 1.27 2.30
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+++ A+++ A+++
  SCOP   6.06 6.16 5.79
  SCOPnet   6.27 6.36 5.89
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 275 289 556
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.00 0.00 0.00
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.59 2.59 4.12
    COPd (δηλωμένο COP)   2.49 2.49 2.16
    Ισχύς εισόδου kW 1.04 1.04 1.91
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C 2 2 2
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.19 1.27 2.30
    COPd (δηλωμένο COP)   5.01 4.98 4.59
    Ισχύς εισόδου kW 0.24 0.26 0.50
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.19 1.27 2.30
    COPd (δηλωμένο COP)   5.01 4.98 4.59
    Ισχύς εισόδου kW 0.24 0.26 0.50
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 0.91 0.95 1.51
    COPd (δηλωμένο COP)   6.32 6.43 5.83
    Ισχύς εισόδου kW 0.14 0.15 0.28
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.1 1.1 1.36
    COPd (δηλωμένο COP)   8.03 8.05 7.07
    Ισχύς εισόδου kW 0.14 0.14 0.19
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Λειτουργία Off POFF W 1.0 1.0 1.0
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB W 1.0 1.0 1.0
Pto (Thermostat off) W 12.0 12.0 12.0
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι
Λογότυπο Ecolabel (Οικολογικό σήμα) όχι όχι όχι
Eurovent Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA 59 61 62
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 58 60 59
  Μήκος σωληνώσεων Ψύξη Συνθήκες μέτρησης m 5.0 5.0 5.0
Συντελεστής ισχύος Ονομαστική Ψύξη % 93.90 (0.000) 79.90 (0.000) 93.90 (0.000)
    Θέρμανση % 98.20 (0.000) 90.00 (0.000) 95.70 (0.000)
Current Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Ψύξη A 2.6 4.5 6.74
    Θέρμανση A 2.5 4.8 6.95
Σημειώσεις Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m
  Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.