Πίνακας προδιαγραφών για ATXL-JV

ATXL25J2V1B ATXL35J2V1B
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.040 (2), 0.040 (3), 0.040 (4) 0.040 (2), 0.040 (3), 0.040 (4)
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.040 (2), 0.040 (3), 0.040 (4) 0.040 (2), 0.040 (3), 0.040 (4)
Casing Χρώμα   Λευκό Λευκό
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 283 283
    Πλάτος mm 770 770
    Βάθος mm 198 198
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 266 266
    Πλάτος mm 846 846
    Βάθος mm 345 345
Βάρος Μονάδα kg 8 8
  Συσκευασμένη μονάδα kg 10 10
Εναλλάκτης θερμότητας Μήκος mm 610 610
  Σειρές Ποσότητα   2 2
  Βήμα πτερυγίου mm 1.4 1.4
  Στάδια Ποσότητα   14 14
  Τύπου σωλήνα   Hi-XA (7) Hi-XA (7)
  Πτερύγιο Τύπος   Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων)
Fan Type   Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 9.3 9.3
      Υψ. cfm 328 328
      Χαμηλή m³/min 6.1 6.1
      Χαμηλή cfm 215 215
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.9 4.9
      Αθόρυβη λειτουργία cfm 173 173
    Θέρμανση Υψ. m³/min 10.1 10.1
      Υψ. cfm 356 356
      Χαμηλή m³/min 6.7 6.7
      Χαμηλή cfm 235 235
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 5.7 5.7
      Αθόρυβη λειτουργία cfm 201 201
      Ονομ. cfm 272 272
      Ονομ. m³/min 7.7 7.7
    Θέρμανση Ονομ. cfm 295 295
      Ονομ. m³/min 8.4 8.4
Κινητήρας ανεμιστήρα Model   MM6C02J2VA MM6C02J2VA
  Ταχύτητα Steps   5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο.
    Ψύξη Υψ. rpm 1,300 1,300
      Μέτρια rpm 1,070 1,070
      Χαμηλή rpm 850 850
      Αθόρυβη λειτουργία rpm 680 680
    Θέρμανση Υψ. rpm 1,340 1,340
      Μέτρια rpm 1,150 1,150
      Χαμηλή rpm 960 960
      Αθόρυβη λειτουργία rpm 850 850
  Έξοδος Ονομαστική W 16 16
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 57 (0.000) 57 (0.000)
  Θέρμανση dBA 57 (0.000) 57 (0.000)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 41 41
    Χαμηλή dBA 27 27
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 23 23
  Θέρμανση Υψ. dBA 41 41
    Χαμηλή dBA 29 29
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 26 26
    Ονομ. dBA 34 34
  Θέρμανση Ονομ. dBA 35 35
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-410A R-410A
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5
  Συμπυκνωμάτων   18 18
  Θερμομόνωση   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Φίλτρο αέρα Type   Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας
Ρύθμιση κατεύθυνσης αέρα Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω
Έλεγχος θερμοκρασίας Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   ARC433A87 ARC433A87
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1
  Τηλεχειριστήριο υπερύθρων 1 1
  Μπαταρίες 2 2
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1
  Πλάκα στήριξης 1 1
  Φωτοκαταλυτικό φίλτρο αέρα από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη. 2 2
  Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας 2 2
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   V1 V1
  Φάση   1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 220-240 220-240
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Ψύξη A 0.18 (2), 0.18 (3), 0.18 (4) 0.18 (2), 0.18 (3), 0.18 (4)
    Θέρμανση A 0.18 (2), 0.18 (3), 0.18 (4) 0.18 (2), 0.18 (3), 0.18 (4)
Wiring connections - 50Hz For power supply Παρατήρηση   3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου γείωσης) 3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου γείωσης)
Σημειώσεις Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί. Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί.
  220V 220V
  230V 230V
  240V 240V