Πίνακας προδιαγραφών για ATXF-A

ATXF20A5V1B ATXF25A5V1B ATXF35A5V1B ATXF50A2V1B ATXF60A2V1B ATXF71A2V1B
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.019 0.019 0.032 0.029 0.032 0.032
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.020 0.020 0.032 0.032 0.035 0.035
Casing Χρώμα   Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 286 286 286 295 295 295
    Πλάτος mm 770 770 770 990 990 990
    Βάθος mm 225 225 225 263 263 263
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 305 305 305 368 368 368
    Πλάτος mm 830 830 830 1,080 1,080 1,080
    Βάθος mm 360 360 360 383 383 383
Βάρος Μονάδα kg 8.50 8.50 9.00 13.5 13.5 13.5
  Συσκευασμένη μονάδα kg 10.5 10.5 11.0 16 16 16
Συσκευασία Βάρος kg 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5
Εναλλάκτης θερμότητας Μήκος mm 610 610 610 820 820 820
  Σειρές Ποσότητα   2 2 3 2 2 2
  Βήμα πτερυγίου mm 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
  Στάδια Ποσότητα   18 18 18 18 18 18
  Διελεύσεις Quantity   2.2 2.2 2.2 6 6 6
  Τύπου σωλήνα   ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB
  Πτερύγιο Τύπος   Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων)
Εναλλάκτης θερμότητας 2 Μήκος mm 600 600 600 810 810 810
  Σειρές Ποσότητα   1 1 1 1 1 1
  Βήμα πτερυγίου mm 1.40 1.40 1.40 1.4 1.4 1.4
  Στάδια Ποσότητα   4 4 4 8 8 8
Εναλλάκτης θερμότητας 3 Μήκος mm       810 810 810
  Rows Quantity       1 1 1
  Βήμα πτερυγίου mm       1.4 1.4 1.4
  Stages Quantity       4 4 4
Fan Type   Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής
  Ποσότητα   1 1 1      
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 10.1 10.1 11.5 16.8 17.3 17.3
      Υψ. cfm 356.7 356.7 406.1 593 610 610
      Medium m³/min 8.1 8.1 8.3 14.4 14.8 14.8
      Μέτρια cfm 286.0 286.0 293.1 508 522 522
      Χαμηλή m³/min 6.1 6.1 6.3 11.9 12.2 12.2
      Χαμηλή cfm 215.4 215.4 222.5 413 430 430
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.4 4.4 4.5 10.5 10.7 10.7
      Αθόρυβη λειτουργία cfm 155.4 155.4 159.0 367 377 377
    Θέρμανση Υψ. m³/min 10.3 10.3 11.5 17.3 17.9 17.9
      Υψ. cfm 363.7 363.7 406.1 618 632 632
      Medium m³/min 8.6 8.6 9.0 14.8 15.8 15.8
      Μέτρια cfm 303.7 303.7 317.8 526 557 557
      Χαμηλή m³/min 6.7 6.7 7.0 12.2 12.8 12.8
      Χαμηλή cfm 236.6 236.6 247.2 434 452 452
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 5.3 5.3 5.3 10.7 11.3 11.3
      Αθόρυβη λειτουργία cfm 287.0 287.0 287.0 381 399 399
Κινητήρας ανεμιστήρα Model   MM6K11S20VA MM6K11S20VA MM6K11S20VA MM9E17S21VA MM9E17S21VA MM9E17S21VA
  Ταχύτητα Steps   5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο.
    Ψύξη Υψ. rpm 1,020 1,020 1,140 1,040 1,070 1,070
      Μέτρια rpm 850 850 870 920 940 940
      Χαμηλή rpm 680 680 700 790 810 810
      Αθόρυβη λειτουργία rpm 530 530 540 720 730 730
    Θέρμανση Υψ. rpm 1,040 1,040 1,140 1,070 1,100 1,100
      Μέτρια rpm 890 890 930 940 990 990
      Χαμηλή rpm 730 730 760 810 840 840
      Αθόρυβη λειτουργία rpm 610 610 610 730 760 760
  Έξοδος Ονομαστική W 22 22 22 46 46 46
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 55 55 58 59 60 62
  Θέρμανση dBA 55 55 58 61 62 62
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 40 40 43 43 45 46
    Medium dBA 33 33 34 39 41 42
    Χαμηλή dBA 26 26 27 34 36 37
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 20 20 20 31 33 34
  Θέρμανση Υψ. dBA 40 40 40 42 44 45
    Μέτρια dBA 34 34 35 38 40 41
    Χαμηλή dBA 28 28 29 33 35 36
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 21 21 21 30 32 33
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.50 9.50 9.50 12.7 12.7 12.7
  Συμπυκνωμάτων   18 18 18 18 18 18
  Θερμομόνωση   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Φίλτρο αέρα Type   Αφαιρούμενο/πλενόμενο Αφαιρούμενο/πλενόμενο Αφαιρούμενο/πλενόμενο Αφαιρούμενο/πλενόμενο Αφαιρούμενο/πλενόμενο Αφαιρούμενο/πλενόμενο
Ρύθμιση κατεύθυνσης αέρα Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω Αριστερά, δεξιά, πάνω και κάτω Αριστερά, δεξιά, πάνω και κάτω Αριστερά, δεξιά, πάνω και κάτω
Έλεγχος θερμοκρασίας Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1
  Wired remote control   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 2 2 2
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1 1 1 1
  Τηλεχειριστήριο υπερύθρων 1 1 1 1 1 1
  Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑΑ 2 2 2 1 1 1
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1 1 1 1 1
  Πλάκα στήριξης 1 1 1 1 1 1
  Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας 2 2 2 2 2 2
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα       V1 V1 V1
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Συντελεστής ισχύος Ονομαστική Ψύξη % 40.16 (0.000) 40.16 (0.000) 49.25 (0.000)      
    Θέρμανση % 41.55 (0.000) 41.55 (0.000) 49.25 (0.000)      
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Ψύξη A 0.20 0.20 0.29 0.32 0.34 0.34
    Θέρμανση A 0.21 0.21 0.29 0.34 0.37 0.40